Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Uczucia.

przez Agata Dzierżawa
1346 wyświetleń
Uczucia to obrazek matki tkającej dziecko z sieci.

Kiedy już podstawowe potrzeby (fizjologiczne i bezpieczeństwa) świeżo przybyłej na świat duszy zostaną zabezpieczone za pomocą więzi. Zaczyna ona coraz bardziej angażować się w świat zewnętrzny. W ten sposób coraz bardziej zakotwiczając się na planie fizycznym i stopniowo uwiadamiając sobie, że staje się częścią czegoś większego niż ona sama. Zaczyna zatem wchodzić w różne relacje płynnie wnikając w sieć wzajemnie połączonych powiązań.


W tym artykule dowiesz się:

 • Czym są uczucia.
 • Czym różnią się od emocji
 • I jakie są ich rodzaje. 

Powoli zaczyna budować swoje ego, którego zadaniem jest zabezpieczenie jej przeżycia i przetrwania w świecie materialnym. Tutaj z pomocą przychodzi jej wrodzony mechanizm biologiczny – układ limbiczny, czyli mózg ssaków. Dzięki niemu za pomocą wyrzutów chemikalii przyjemności lub stresu buduje w swoim mózgu pierwsze obwody neuronowe, które powodują automatyzację określonych zachowań ważnych z punktu widzenia celu istnienia ego: przeżycia i przetrwania. W taki sposób uczy się jakie zachowania przynoszą jej przyjemność, a jakich powinna unikać. Za pomocą ograniczonych emocji, których może doświadczać zostaje zmuszona do określonych działań mających na celu nauczenie jej samodzielnego zabezpieczanie swoich podstawowych potrzeb w przyszłości. Oczywiście, o ile, system ten nie zostanie zaburzony wskutek dysfunkcjonalnego zachowania jej rodziców.  

Emocje pojawiają się i przychodzą szybko, są za to intensywne i potężne.

Małe dziecko zwykle wyraża je naturalnie i spontanicznie. Jednak proces uspołecznienia człowieka trwający od samego jego urodzenia przez wiek wczesnodziecięcy, szkolny, młodzieńczy i dorosłość prowadzi do stworzenia pewnych struktur i norm. A te prowadzą do niewyrażania i nieokazywania emocji spychając je do podświadomości dziecka. Co skutkuje w przyszłości na przykład usztywnieniem jego ciała czy chorobami psychosomatycznymi.  

Stan emocjonalny decyduje również o tym, ku czemu zwraca ono swoją uwagę. Co zapamiętuje i czego się uczy. W ten sposób budując swoje przekonania. A także, wpływa na podejmowanie przez niego decyzji i dokonywanie wyborów. Silne emocje smutek lub radość wpływają również na to w jaki sposób spogląda ono na świat – pozytywny lub negatywny. A także na to, jakie tworzy relacje społeczne. Czy potrafi nazwać to co samo czuje, czy trafnie interpretuje cudze emocje, czy unika innych i dystansuje się, czy też jest otwarte na innych. Jak działa jego zdrowie, pozytywne i negatywne emocje wywołują bowiem różne reakcje fizjologiczne w organizmie. W jaki sposób wyraża swoją kreatywność, czy potrafi współpracować z innymi i wykorzystywać swoje emocje tak, aby były narzędziami. 

Interpretacją emocji dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci dziecka wzorców kulturowych i doświadczeń oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji są uczucia.

Są one świadomym subiektywnym doświadczaniem emocji. Stanem świadomości, wynikającym z emocji, sentymentów lub pragnień. Uczucia rozwijają się stopniowo i odzwierciedlają Twój stosunek do rzeczywistości. Są tylko odczuwalne i mają charakter abstrakcyjny. Nie można ich dotknąć. To Twoje ustosunkowanie się do określonych zdarzeń, ludzi i elementów otaczającego Cię świata. Wynikają one z abstrakcyjnego myślenia, czyli mózgu naczelnych (płat czołowy mózgu). Są definiowane słownie i reprezentują resztki emocji. Ta sama emocja jednak może również zostać zinterpretowana jako różne uczucie. Są jednak bardziej złożone niż emocje i ukierunkowane na jakiś obiekt np. osobę. Co oznacza, że składają się na nie różne komponenty nie tylko emocjonalne. Np. uczucie miłości to: uwaga, akceptacja, uznanie, namiętność, bliskość, zaangażowanie, wolność i czułość. 

Reklama łańcuszków do okularów z kamieni naturalnych.

Uczucia są trwałe.

Mogą trwać wiele dni, miesięcy i lat, a czasem całe życie, a nawet po śmierci obiektu uczuć. W zależności od trwałości i natężenia dzielą się na:

 • nastroje – trwające kilka dni,
 • namiętności – trwałe skłonności do przeżywania różnych nastrojów w związku z określonymi celami dążeń człowieka np. chciwość.
 • sentymenty – trwałe sympatie lub antypatie.

Lub obiektu na:

 • uczucia moralne – to uczucia powstające we współżyciu i współdziałaniu z innymi ludźmi. Odzwierciedlają stosunek do innych, wytworów ich rąk czy umysłów oraz do norm i zasad postępowania. Mogą być dojrzałe (poczucie winy, skrucha) i niedojrzałe (strach przed karą, ciekawość, podekscytowanie), 
 • uczucia estetyczne – emocjonalne doświadczenia będące reakcją na piękno. Dotyczą dzieł sztuki, zjawisk przyrodniczych. Występują wtedy, kiedy czujesz się głęboko związana z tym co widzisz lub z czym masz do czynienia.
 • oraz uczucia intelektualne – to uczucia pojawiające się pod wpływem treści procesów poznawczych i działania prowadzące do uzyskania informacji, silnie związane z działaniem umysłu (zainteresowanie, zwątpienie, satysfakcja).

Uczucia nie są tak łatwo rozpoznawalne jak emocje.

Nie możesz bowiem rozpoznać po zachowaniu czy mimice twarzy drugiej osoby jakie żywi ona do Ciebie uczucia. Głównie dlatego, że podczas swojego rozwoju uczysz się jak i kiedy można i należy swoje uczucia przejawiać, a kiedy skrywać. Dzięki temu przystosowujesz się do panujących w Twoim społeczeństwie norm obyczajowych. Ułatwia Ci to wchodzenie w relacje i życie wśród innych ludzi w danej kulturze.

Sferę uczuciową człowieka zaczęto dostrzegać dopiero w latach 60 XX wieku, kiedy powstało pojęcie inteligencji emocjonalnej.

Opisane przez Daniela Golemana w książce „Inteligencja emocjonalna”. Jednak dopiero w latach 90-tych zdefiniowano pierwszą oficjalną teorię dotyczącą „inteligencji emocjonalnej” jako zdolność do monitorowania własnych i cudzych uczuć i emocji rozróżniania ich i wykorzystywania tych informacji jako czynnika kierującego myśleniem i działaniem danej osoby. Obejmującą:

 • Poznanie swoich emocji.
 • Zarządzanie swoimi emocjami.
 • Motywowanie siebie.
 • Rozpoznawanie emocji u innych – empatia.
 • Obsługę relacji.

Bez sfery uczuciowej nie sposób zrozumieć innych ludzi ani wejść z nimi w relacje czy związek. Relacje zaś są najważniejszym aspektem naszej egzystencji. Ludzie, którzy mają dobre relacje międzyludzkie cieszą się lepszym zdrowiem psychiczny i fizycznym, a także żyją dłużej.

Reklama terapii online "Relacje".
Chcesz przyciągnąć swoją bratnią duszę? Otworzyć się na nowy cudowny związek? Pozbyć się problemów z bliskością? Mogę Ci pomóc!

Uczucia są naturalnym wyposażaniem każdego z nas.

Jeśli potrzeby emocjonalne, szczególnie potrzeba miłości i więzi są prawidłowo zaspakajane rozwijają się od urodzenia. Dziecko, zaś którego potrzeby emocjonalne nie były prawidłowo zaspokojone może wyrosnąć na osobę odciętą od swoich uczuć lub całkiem ich pozbawioną. Unikanie zaś uczuć leży u podłoża całego wachlarza zaburzeń osobowości jak np. narcyzm czy borderline. W takim przypadku mechanizmy broniące przed doświadczaniem uczuć są utrwalone w postaci sztywnych wzorców zachowań.  

Często nie pozwalasz sobie na uczucia, których wolałabyś nie czuć. Zaprzeczasz im, unikasz ich i nie chcesz się z nimi konfrontować. Czasem nawet przed samą sobą starasz się ukryć, że odczuwasz zazdrość, strach czy zawiść. Chcesz się pozbyć uczuć, które uważasz za destrukcyjne. Sposób w jaki radzisz sobie ze swoim uczuciami, zależy od tego w jaki sposób traktowali Cię Twoi rodzice i opiekunowie.

Dziecko nie może bać się swoich uczuć ani mieć poczucia winy z ich powodu.

Rodzice nie powinni więc oceniać go ani jego uczuć, jako złe, karać go za jego uczucia albo wyśmiewać. Ignorować czy umniejszać ich znaczenie. Powinni wysłuchać z uwagą i pokazać dziecku, że bardzo zależy im na zrozumieniu jego punktu widzenia. Uświadomić sobie, że ma on swoje powody by czuć dokładnie to co czuje, mimo, że z ich punktu widzenia wydają się one śmieszne czy nieadekwatne do sytuacji. Kiedy dziecko zaufa rodzicom i opowie o tym co czuje, należy docenić jego otwartość i zaufanie.

Przeszłe wydarzenia w Twoim życiu są wykorzystywane do tworzenia schematów w Twoim umyśle i na podstawie tych przeszłych doświadczeń oczekujesz, że Twoje życie będzie przebiegać według określonego scenariusza. Uczucia to Twój subiektywny opis Twojego stanu emocjonalnego, cielesnej reakcji na zaspokojenie lub niezaspokojenie istotnych dla Ciebie w danym czasie potrzeb np. czujesz się smutna, bo potrzebujesz bliskości. Przeszłe uczucia wpływają więc na Twoje teraźniejsze i przyszłe życie. 


Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz teraz nauczyć się świadomego rodzicielstwa od najlepszych ekspertów na świecie.

Reklama kursu Mindvalley Świadome rodzicielstwo.

Odkryj nowy model rodzicielstwa, który Oprah nazwała „rewolucyjnym” i „zmieniający życie”, dzięki któremu możesz stworzyć idealne środowisko do rozwoju i rozkwitu dla swoich dzieci w ich najbardziej autentycznym ja dzięki świadomemu ekspertowi w dziedzinie rodzicielstwa, dr Shefali Tsabary.

7 komentarzy
0

You may also like

7 komentarzy

Donna
Donna 21 lipca 2021 - 17:35

Bardzo lubię czasami poczytać o takich tematach 🙂 Uczucia to ważne emocje

Odpowiedz
Karolina/Nasze Bąbelkowo
Karolina/Nasze Bąbelkowo 21 lipca 2021 - 18:23

Czasami myślę sobie,że powinniśmy brać przykład z dzieci w wyrażaniu naszych emocji – zupełnie naturalnym,spontanicznym i nieudawanym. Niestety, z wiekiem ta umiejętność gdzieś zanika i gubi się…

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 21 lipca 2021 - 19:02

No dokładnie…

Odpowiedz
MBC
MBC 22 lipca 2021 - 22:29

Bardzo ciekawy artykuł – przyjemnie mi się go czytało ;), zwykle uczucia utożsamia się z emocjami. To prawda, przeszłe wydarzenia wpływają na naszą teraźniejszość i przyszłość.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 23 lipca 2021 - 14:55

Bardzo ci dziekuje.

Odpowiedz
Anna z Bilingual kid
Anna z Bilingual kid 27 lipca 2021 - 20:35

Zdecydowanie zbyt malo rozmawia sie z dziecmi o uczuciach…

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 27 lipca 2021 - 23:03

O to prawda.

Odpowiedz

Pozostaw komentarz