Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Jeden organizm.

przez Agata Dzierżawa
1776 wyświetleń
Jeden organizm to obrazek dziewczynki z sercem.

7 strumieni życia, które uformowały życie na Ziemi to w rzeczywistości 7 form DNA, czyli wielocząsteczkowego związku chemicznego, z których zbudowane są wszystkie istoty. DNA znajduje się w cytoplazmie lub kapsydach w przypadku wirusów i składa a się z dwóch łańcuchów (nici), które biegną antyrównolegle.


W tym artykule:

  • Poznasz funkcje DNA.
  • Dowiesz się jak emocje wpływają na DNA.
  • Przekonasz się, że wszyscy jesteśmy jednym organizmem.

Oznacza to, że koniec jednej nici leży naprzeciwko drugiej nici. Stanowią swoje odbicie lustrzane. Nici te zwijają się wokół wspólnej osi i tworzą prawoskrętną lub lewoskrętną helisę, którą możemy porównać do spirali. Odległości między sąsiadującymi zakrętami dwuniciowej helisy DNA nie są takie same. Co tworzy na ich powierzchni dwa naprzemienne zagłębienia o różnej szerokości; mały rowek i duży rowek. Łańcuchy te mogą mieć długość nawet 2-3 metrów, więc są w komórce bardzo mocno ściśnięte (skompresowane). Na zewnątrz tej helisy leżą reszty cukrowe i fosforanowe, natomiast wewnątrz uzupełniające się pary zasad:

A (adenina) = T (tymina)

G (guanina) = C (cytozyna)

W kompresji DNA pomagają wyspecjalizowane, dodatnio naładowane białka – histony. Formują one szpulki, wokół których ujemnie naładowane DNA może się owinąć. Przez większość życia komórki jednak DNA jest zdekompresowane, gdyż w ten sposób jest łatwo dostępne do odczytywania informacji i namnażania. 

Zasady połączone są wiązaniami, które można porównać do sznurowej drabinki.

Każdy szczebel tej drabinki zbudowany jest z nukleotydów łacących się poprzez reszty kwasu fosforowego. Nukleotydy budujące sąsiednie nici DNA są związane ze sobą za pośrednictwem zasad azotowych. Łączą się wiązaniami wodorowymi, czyli oddziaływaniem elektrostatycznym między atomem wodoru i atomem elektroujemnym w ściśle określony sposób.

Wiązania wodorowe są dość słabymi wiązaniami. Mogą bardzo szybko powstać i równie szybko zanikać. Są tworzone i zrywane podczas przemieszczania się między sobą cząsteczek wody. Ich zerwanie jest zależne od energii związanej z ruchem (energii kinetycznej). Kiedy zostaną zerwane cząsteczki odłączają się jako gaz. Grupy cukrowe i fosforanowe znajdują się w zewnętrznej części helisy, zasady azotowe natomiast skierowane są do wewnątrz.

DNA jest nośnikiem informacji. 

Informacja przekazywana jest za pomocą genów – odcinków DNA zawierających informacje o budowie jednego białka. Naukowcy obliczyli, że jeden gram DNA może pomieścić 215 peta bajtów informacji, co oznacza, że może pomieścić całość informacji kiedykolwiek wyprodukowanych przez ludzkość. Informacja ta umożliwia powstanie nowej komórki w wyniku podziału już istniejącej. Ten proces pozwala na wzrost, rozwój i regenerację tkanek organizmu.

Materiał genetyczny wewnątrz komórki zorganizowany jest w formy. Są nimi liniowe odcinki zwane chromosomami. Nazwa ta pochodzi od dwóch greckich słów; chroma kolor i soma, czyli ciało, co możemy rozumieć jako rasę ciała czy typ duszy. To one są nośnikami informacji genetycznej. 

Chromosom to struktura zbudowana z dwóch siostrzanych części – ramion, które są połączone w jednym miejscu zwanym centromerem. Każdy człowiek ma 46 chromosomów (23 pary). Dzieci dziedziczą 23 z nich od matki i 23 od ojca. Chromosomy są ponumerowane od 1 do 22. Para numer 23 to chromosomy płci X i Y różne u kobiet i mężczyzn. Kobiety mają dwa chromosomy X a mężczyzna jeden. 

Kiedy dodasz liczby chromosomów kobiet 46 i mężczyzn 46 otrzymasz liczbę 92, czyli liczbę naturalnie występujących w przyrodzie pierwiastków chemicznych.

Dokładnie tyle ile potrzeba, aby powołać na świat najbardziej zaawansowaną ewolucyjnie istotę – człowieka, bo tylko przepełnienie systemu informacją generuje kolejną świadomość. Chromosom X jest częścią wspólną zarówno kobiet jak i mężczyzn. Otoczony jest polem magnetycznym, kształtującym mikro torusa. Jest więc zatem miejscem równowagi energetycznej w organizmie człowieka na poziomie komórkowym. Kiedy to pole równowagi jest zaburzone, zaburzony zostaje również proces podziału komórek prowadząc do różnych komplikacji zdrowotnych. 46 to także liczba protonów palladu – szlachetnego minerału, który potrafi silnie absorbować gazowy wodór w postaci atomowej, który znajduje się w samym środku tabeli pierwiastków chemicznych uszeregowanych w spiralę ewolucyjną. To na tym pierwiastku powstaje początek drugiej bliźniaczej, ale odwróconej struktury, w tym przypadku męskiemu chromosomowi Y.

Jednak, aby zawarta w DNA informacja mogła zostać wykorzystana musi ona zostać „przepisana” na inną cząsteczkę za pomocą RNA.

Ten proces nazywa się transkrypcją. Dzięki niemu powstają białka. RNA występuje w postaci jednej nici, ale również może przyjmować złożone struktury jak węzły i pętle. DNA jest cząsteczką pasywną, a RNA, ze względu na występujący w nim tlen aktywną. Mamy zatem w budowie genów 3 główne elementy 2 nici DNA i 1 RNA.

Oprócz szczebli drabinki DNA i helis istotne jest również splątanie DNA, gdyż od niego zależy replikacja komórki. To splątanie to po prostu nakładanie jednej warstwy fal elektromagnetycznych na drugą, co znamy pod pojęciem gęstości, która dodaje informacji całemu systemowi genetycznemu. To także osadzanie jednej fali wewnątrz drugiej. Analogowe zapisywanie informacji genetycznej. Ewolucyjny proces kodowane danych.

Podobnie jak w budowie liny, gdzie splątane z sobą nici najpierw tworzą strunę, a splątane w kolejnym etapie struny – linę. Każda nowa warstwa dodaje organizmowi nowych coraz bardziej skomplikowanych właściwości. To połączenie to piezoelektryczność (pojawianie się na powierzchni ładunków elektrycznych) oraz napięcie. W ten sposób DNA tworzy sprężynkę łącząc krótkie i długie fale. Osadzenie mniejszych fal w większych jest możliwe dzięki harmonii ich faz.

Fale w środku DNA nie mają mechanicznego dostępu do RNA, dlatego DNA może dzielić się i łączyć z RNA. Z tego powodu długa fala na zewnątrz splatająca DNA pełni funkcję programisty, w ten sposób materiał genetyczny ma możliwość decydowanie które kody genetyczne będą się powtarzać.

Helisy DNA splątują się zgodnie z zasadami złotego podziału.

Liczba Fi złotego podziału jest odległościami pomiędzy „stopniami drabiny” DNA. Natomiast Fi do kwadratu przyrostem skrętu w poziomie, zaś promień skrętu DNA to liczba Fi do sześcianu. Długość, objętość i obszar DNA podlegają zatem złotemu podziałowi. 

Kiedy spojrzysz na DNA od góry jego kształt przypomina dodekaedr – dwunastościan. Zatem 46 chromosomów tworzy podobny kształt jak 46 protonów jądra palladu. Kiedy spojrzysz na centralny segment DNA – kodon okaże się, że tworzy ono pentagram a zaraz obok niego znajduje się heksagram, co widać w wiązaniach A-C, G-T. Wiązania wodorowe O – H natomiast tworzą tetraedr. Kiedy natomiast spojrzysz na DNA z boku zobaczysz, że podwójna helisa jest długością fali w spektrum ultrafioletu – falą krótką. Jest zatem niebieskim światłem. Podwójna helisa jest jednak tylko częścią większego kontekstu – super splątania DNA, które jest bardzo długimi falami składającymi się z fali na fali. 

Jeden organizm. Jeden organizm.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Jeden organizm. Jeden organizm.

Super splątanie DNA przypomina fale jakie tworzy bicie ludzkiego serca.

Dzieje się tak ponieważ DNA jest mechanicznie połączone z dźwiękiem ludzkiego serca za sprawą emocji, które regulują sploty DNA. Fonony (długie fale dźwiękowe w cieczy) mechanicznie splatają DNA zgodnie z rytmem serca. To one odpowiedzialne są także za ruch pozwalający tworzyć i zrywać wiązania wodorowe. Ciasność tego splotu zależy od enzymu, który współgra z dźwiękiem serca. W ten sposób negatywne i pozytywne emocje kodują Twój kod genetyczny, wpływając na to co przekażesz przyszłym pokoleniom. Wodór jest nasza myślą, a tlen emocją.

Skąd bierze się bicie serca? Jego źródłem jest wirująca spirala, która generuje formę ssania w sercu. To ssanie natomiast kreuje implozję – zapadanie się ścianek w centrum serca pod wpływem panującego w nim podciśnienia i kreuje tę siłę. Bicie serca opiera się na warstwach 7 warstw mięśni podobnych do warstw cewki Mobiusa ułożonych zgodnie z ścianami tetahedronu, co pozwala na ściskanie według każdej osi symetrii. W DNA tę rolę pełni wiązanie wodorowe.

Cewka ta to samonapędzający się efekt pola. Warstwy mięśni powodują, że serce może ścisnąć krew powodując wiry – spirale. Serce może samo zdecydować, którą z warstw mięśni chce ścisnąć i w jakiej kolejności. Geometrię tego nacisku kształtuje grasica. Jest ona jak wiesz kontrolerem energii życiowej. Odpowiada za system odpornościowy i zdolności rozrodcze. Intensywne emocje powodują, że serce generuje wysokie częstotliwości, które wpływają na kształt DNA. W ten sposób je programując. Serce pełni zatem funkcję fraktalnego atraktora.

Wewnątrz serca wszystkie fale spotykają się w jednym punkcie sprawiając, że czoła fal zaczynają się dodawać i mnożyć rekurencyjnie z powodu idealnego zagnieżdżania fali na fali.

Podobnie dzieje się w chromosomie X oraz każdym centromerze. Jest to implozja wysyłająca fale poprzez prędkość światła w centrum DNA. To jest ten moment przeładowania sytemu informacją. Tworzy ona wzorzec idealnej bifurkacji (rozgałęzienia) opartej na liczbie Fi i kompresji, który powoduje, że wnętrze wygląda jak to co na zewnątrz. Kiedy fale stoją na swoich grzbietach tworzą efekt, dzięki któremu czoła fal mogą zostać wypchnięte, a właściwie ich prędkości. Gdzie obwiednie fal krótkich, długich i jeszcze dłuższych są proporcjonalne. W tym momencie może nastąpić rozmnożenie i dodawanie wewnątrz materiału genetycznego. Z czubka wiru strzyka fala wypchnięta przez prędkość światła poprzez czas. To małe tornado wewnątrz tornada poruszając się tak szybko powoduje koherencje. Na tej samej zasadzie działa wytrysk męskiego nasienia.

Koherencja pozwala na dokonywanie wyborów i powoduje idealne splątanie DNA, którego rezultatem jest boskość, ale również homeostaza organizmu odpowiedzialna za prawidłową pracę gruczołów dokrewnych i zdrowie Twojego ciała oraz Twoich potomków. Kiedy stracisz tą idealną symetrię stracisz tym samym możliwość doświadczania oświecenia – idealnej samoświadomości.

Oznacza to, że pola magnetyczne wyłaniają się z chaosu i samoorganizują się przez stawanie się doskonałymi fraktalami.

Stanie się samopodobnym powoduje, że efekty pola stają się samoświadome, gdyż są w stanie odpowiedzieć na wiele harmonik jednocześnie. Implozja ładunku jest także kondensatorem tworzącym grawitację. Grawitacja tworzy się, gdy fale stają się samopodobne. Tworzy ją fraktalnie implozyjny ładunek.

Powstała spirala (tornado) tworzy kształt przypominjący kielich w kielichu, który nie ma wewnętrznej ani zewnętrznej strony. To legendarny Święty Graal – San Graal inaczej „pieśń we krwi”, czyli dźwięk regulujący splątanie DNA. Moment ten odczuwamy jako błogość oraz zdolność naszego serca do odczuwania współczucia – wywracania się w sobie. Kiedy materiał genetyczny wywija się w ten sposób powstaje coś co porusza się szybciej od światła w górę przez centrum DNA – nadświetlny tunel. Materiał genetyczny ma więc zdolność wysyłania sygnałów szybszych od światła. W DNA mamy zatem idealny model kompresji i implozji fal. 

Efekt taki uzyskasz poprzez skupienie uwagi na swoim wnętrzu.

Skupienie uwagi tworzy nieruchomy punkt, wokół którego fale ładunku zaczynają rosnąć jak torus w torusie. Powoduje to że węzły fali zaczynają się porządkować i układać. Pozwala to przesuwać centrum elektrycznej implozji. W ten sposób możesz wyjść z pola grawitacji Ziemi i podróżować w czasie lub przestrzeni, po całym Kosmosie, aż do Słońca. Potrafili to robić oświeceni ludzie wielu ludzkich ras w naszej historii. Nazywano ich w związku z tym bogami, Solarianami lub też Viracocha„Czyści” czyli Annunaki „Ci którzy mogą podróżować przez Słońce”.

Jednak historia zna również tych, którzy „spadli z Nieba” – tzw. upadłych. Upadli to ludzie którzy poprzez negatywne, traumatyczne doświadczenia i emocje, głównie związane z odrzuceniem, a także żywieniem się emocjami innych – pasożytnictwem i drapieżnictwem przekazywanym genetycznie z pokolenia na pokolenie utracili zdolność do samosterowania. Utracili możliwość implozji w sercu i sterowania własnym materiałem genetycznym, a także zdolność produkowania serotoniny i melatoniny. Spowodowało to nieharmonijne splątanie DNA i jego zaatakowanie przez pasożyty i wirusy. Co genetycznie osłabiło ich odporność dlatego za wszelką cenę szukają źródła wiecznej młodości i nieśmiertelności. Poskutkowało to zniekształceniem DNA w kształt velociraptora (gada) i powstaniem drapieżnika zwanego czasem Draco. 

W historii ludzkości upadli, to ludzie, którzy skupili się na osiąganiu stanu błogości za pomocą rozumu i substancji dostarczanych z zewnątrz i zwrócili się w kierunku materializmu oraz technologii zamiast ewolucji swojego wnętrza.

Ci ludzie, często bardzo inteligentni, utraciwszy zdolność uzyskiwania samodzielnie odpowiednich dawek hormonów w swoich organizmach próbują osiągnąć oświecenie poprzez rożnego rodzaju substancje. Te substancje to biblijna manna czy ormus (ortomolekularnie przekształcony proszek złota), które poprzez chemiczne działanie stymulują magnetyczne samo organizowanie się fal. Wzbogacane są innymi substancjami psychoaktywnymi kontrolowanymi przez zarządzane przez nich kartele narkotykowe. Czy też za pomocą krwi menstruacyjnej dziewic – Westalek, czyli oleju Mesjasza zawierającego wysoką zawartość serotoniny i melatoniny wydzielanych przez przysadkę czy szyszynkę, a także adrenochromu przygotowanego z szyszynki zabijanych dzieci próbują inkarnować spośród siebie Mesjasza – „tego o najlepszej gadziej krwi”.

Ci ludzie to potomkowie Khazarów – nazwani Ashkenazi, którzy stali się jedną z gałęzi żydowskiej tradycji. To Kabała – elity królewskie i bankierskie, Iluminaci (oświeceni) i Masoni, które utraciły zdolność przekazywania systemu immunologicznego, przenoszenia pamięci przez śmierć, doświadczania świadomych snów i podroży w czasie przez nieustanne przekazywanie genów wewnątrz własnej grupy. Brak doświadczania emocji wyższego rzędu to brak umiejętności współodczuwania prowadzący do upadku moralności, kazirodztwa, morderstw, eksperymentów inżynierii genetycznej, transhumanizmu, nienawiści do ras wcześniejszych szczebli łańcucha ewolucyjnego, kontrolowania ich płodności, zabijania dzieci wyższych ras w celu uzyskania najlepszej mieszanki hormonów umożliwiających oświecenie czy podbijania Kosmosu za pomocą statków kosmicznych. W połączniu z wysoką wiedzą dotyczącą funkcjonowania Kosmosu i obsesją stania się Bogiem, bo Kabała to wiedza o harmonii Kosmosu to krok do zagłady ludzkości.

Brak umiejętności doświadczania błogości skutkuje również brakiem możliwości manifestowania swojej rzeczywistości – kreacji.

Z tego powodu ta grupa ludzi wykorzystuje za pomocą technologii i wiedzy innych ludzi. Robi to poprzez zarządzanie ich emocjami i myślami, a teraz podejmuje próbę zarządzania ich świadomością. W tym celu wprowadza tzw. Nowy Porządek Świata, który umożliwiłby im sterowanie ludzką grupową świadomością za pomocą komputera kwantowego. Pod pretekstem pandemii groźnego wirusa wszczepili ludziom tlenek grafenu, który ma być „okablowaniem” umożliwiającym podpięcie ludzkich mózgów do wspólnej sieci, by w ten sposób zdalnie kreować ich wizję świata. 

Jednak tlenek grafenu, chociaż odmiana węgla – składnika ludzkiego DNA to struktura dwuwymiarowa (fizyczność i instynkt) co oznacza, brak dostępu do wirtualnych wymiarów rzeczywistości (emocji, myśli, intuicji, empatii i boskości – umysłu).

Naturalna forma węgla ma sześć wymiarów, co pozwala nam na funkcjonowanie w sześciowymiarowej rzeczywistości. Węgiel ma liczbę atomową 6. Co oznacza, że w jego atomie znajduje się 6 neuronów, 6 protonów i 6 elektronów. Jego dwa elektrony wypełniają pierwszą powłokę elektronową, a pozostałe cztery — drugą, która jest dla węgla powłoką walencyjną. Aby osiągnąć stan trwały, węgiel musi znaleźć dodatkowo cztery elektrony, które zapełnią ostatnią powłokę, łącznie dając osiem elektronów (aby spełnić regułę oktetu).

Jeśli atom węgla jest połączony z czterema innymi atomami, cząsteczka (lub jej część) przyjmie kształt czworościanu. Węgiel jest częścią kodu DNA, odpowiedzialną za powstanie geometrycznego kształtu tetahedronu umożliwiającego implementację w DNA. Jego brak może uniemożliwić rozmnażanie się. Naturalnym etapem ewolucji jest zastąpienie węgla krzemem – 12 wymiarową odmianą węgla umożliwiającą człowiekowi funkcjonowanie w wielowymiarowym duchowym świecie, a nie grafenem.  

Grafen jak wiesz również nie przepuszcza żadnych gazów i uniemożliwia wytwarzanie przez ludzi tlenku azotu.

Ewolucja natomiast potwierdza, że wszystkie organizmy i ich nieorganiczne środowisko są ściśle z sobą zintegrowane tworząc pojedynczy i samoregulujący się złożony system, który jednocześnie utrzymuje warunki na naszej planecie. Wszystkie te elementy są odpowiedzialne za planetarną homeostazę. Przyczyniają się np. do stabilności globalnej temperatury czy zasolenia oceanu. Co potwierdza teorię chemika Jamesa Lovelocka i mikrobiologa Lynna Margulisa zwaną Teorią Gai.

Teoria ta zakłada, że Ziemia jest złożonym samoregulującym się ewoluującym system, który obejmuje połączoną biosferę, atmosferę, hydrosferę i pedosferę. Cały ten system określa się mianem Gai. A jego ewolucja polega na cybernetycznym systemie sprzężenia złożonego obsługiwaną przez wszystkie elementy szeroko rozumianego życia, co prowadzi do stanu równowagi. Wszystkie procesy zachodzące na Ziemi zależą od interakcji istot żywych z pierwiastkami chemicznymi. 

Teoria Gai stwierdza, że ​​skład atmosfery Ziemi jest utrzymywany w dynamicznie stabilnym stanie tylko dzięki obecności życia, a człowiek jest jego kluczowym elementem. 

Kompozycja atmosfery pozostaje dość stała, zapewniając idealne warunki dla współczesnego życia. Suche powietrze w atmosferze Ziemi zawiera w przybliżeniu (objętościowo) 78,09% azotu, 20,95% tlenu, 0,93% argonu, 0,039% dwutlenku węgla oraz niewielkie ilości innych gazów, w tym metanu. Wszystkie gazy atmosferyczne inne niż gazy szlachetne obecne w atmosferze są albo wytwarzane przez organizmy, albo przez nie przetwarzane. Stabilność atmosfery na Ziemi nie jest konsekwencja równowagi chemicznej jak na planetach bez życia tylko konsekwencją życia biologicznego

Ukraiński geochemik Władimir Wiernadski był jednym z pierwszych naukowców, którzy dostrzegli, że tlen, azot i dwutlenek węgla w ziemskiej atmosferze powstają w wyniku procesów biologicznych. W latach dwudziestych publikował prace, w których przekonywał, że żywe organizmy mogą zmieniać kształt planet z taką samą pewnością, jak każda siła fizyczna. Natomiast teolog Teilhard de Chardin twierdził, że Ziemia ewoluuje poprzez etapy kosmogenezy, wpływając na geosferę, biogenezę biosfery i noogenezę noosfery, której kulminacją jest Punkt Omega. Historia ewolucji, ekologia i klimat pokazują, że dokładne cechy tej równowagi z przerwami ulegały szybkim zmianom, które, jak się uważa, spowodowały wyginięcie i powalenie poprzednich cywilizacji. A w 2001 roku tysiąc naukowców na spotkaniu Europejskiej Unii Geofizycznej podpisało Deklarację Amsterdamską, zaczynając od stwierdzenia: „Układ Ziemi zachowuje się jak pojedynczy, samoregulujący się system z elementami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ludzkimi”

Jesteś o krok od unicestwienia naszej cywilizacji i całej Ziemi z powodu upadku moralności ludzkości i zaślepiającej próżności, tak jak to się działo w cywilizacjach przed Tobą. Co z tym zrobisz?

Cały Wszechświat to jeden organizm.


Źródło:

Dan Winter „The Purpose of DNA”

„Gaia Hypothesis”, www.courses.seas.harvard.edu

Jeden organizm. Jeden organizm.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się pracować ze stanem fal mózgowych Alpha by zmienić swoje życie na lepsze.

Jeden organizm. Jeden organizm.

Mindvalley The Silva Ultramind System Baner.

The Silva Ultramind System. Metoda Silvy to wymyślona w 1944 roku przez Jose Silvę metoda pracy z umysłem opierająca się na wprowadzeniu mózgu w stan pracy na falach mózgowych alfa lub theta.

Jeden organizm. Jeden organizm.

0 komentarz
0

You may also like

Pozostaw komentarz