Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Ewolucja życia.

przez Agata Dzierżawa
1696 wyświetleń
Ewolucja życia pokazuje zastanawiającą się twarz i las różnych istot.

Inwolucja jest wejściem ducha, czyli świadomości w materię. Jest to proces stopniowy i trwający w naszym rozumieniu czasu miliardy lat. Jest to również proces geometryczny, co oznacza, że ma on swoją określoną strukturę. Podobnie jest z ewolucją. We wczesnych etapach ewolucji postęp jest niewyobrażalnie powolny, jednak w późniejszych stadiach staje się niewiarygodnie szybki.


W tym artykule:

 • Poznasz etapy ewolucji życia.
 • Zaznajomisz się z 7 głównymi rasami i podrasami ludzkimi.
 • Dowiesz się kim są nauczyciele duchowi i jaka jest ich rola w ewolucji ludzkości.

Każda fala świetlna składa się z różnych długości fal, co wynika z pulsacyjnego charakteru emisji światła – serii kolejnych fal.

Pulsacje te odpowiedzialne są za istnienie etapów ewolucji – cykli. Każda długość fali ma inną barwę, wśród których można wyróżnić: czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, indygo i fioletową. Kolor jest uzależniony od długości istnienia, czyli historii danego promienia światła. Długość fali oznacza zatem jego stopień zaawansowania inwolucyjnego świadomości, a także jej stopnia ewolucji. Świadomości, gdyż jak ustaliliśmy wcześniej światło jest świadomością.

Mamy zatem 7 kolorów symbolizujących stopień rozwoju świadomości, a właściwie 8, bo kolor zielony jest kolorem podwójnym – mieszkanką dwóch kolorów: niebieskiego i żółtego. Ponieważ znajdujemy się obecnie w czwartym cyklu Ziemi widzimy światło widzialne, czyli zielona barwę, mieszankę myśli i emocji. 

Na każdym z nich istnieją istoty żywe posiadające odpowiednie formy dostosowane do różnych etapów i ich podtypów. Każda z tych istot reprezentuje również jeden z 7 archetypów (typ duszy). Ponieważ jednak promienie świetlne łączą się w grupy tworzące wiązki, istnieje także 7 głównych grup/ras istot. Wiązki te są zawsze zbieżne, rozbieżne lub równoległe, co wynika z faktu, że wszystko zaczyna się z punktu równowagi i do niego zmierza. 

Strumienie życia ewoluują poprzez różne łańcuchy przechodząc przez całe siedem sfer w każdym cyklu.

Każdy cykl wytwarza inne królestwo i rozwija jedno królestwo do perfekcji:

 • I Królestwo Pierwiastków
 • II Królestwo Pierwiastków
 • III Królestwo Pierwiastków
 • IV Królestwo Minerałów
 • V Królestwo Roślin
 • VI Królestwo Zwierząt
 • VII Królestwo Ludzi

Ewolucja życia.

Układ Słoneczny jest jednym z schematów ewolucji. Na pierwszej planecie – Merkury powstają archetypy form życia – lotne (eteryczne) pierwiastki, które następnie ewoluują na kolejnej Wenus, gdzie zostają namnożone. Następnie na kolejnej planecie – Ziemi zostają zagęszczone, a na kolejnej planecie – Mars kształtują się w jeszcze gęstszą materię. Na następnej – Jowisz stają się bardziej złożone, na kolejnej Saturn zostają stworzone z lepszych materiałów i na ostatniej – Uran udoskonalone. Życie ewoluuje przechodząc przez różne formy materii, nie tylko materialne, ale również samopoznanie, samoświadomość, percepcję i apercepcję. Człowiek rozwijał się od wewnątrz na zewnątrz. 

Każde królestwo ma 7 archetypowych form i przechodzi przez 7 etapów rozwoju.

Pierwszy etap to jednorodność i początek indywidualizacji.

Cel: przetrwanie. Rozwinął on zmysł słuchu, czyli wrażliwość na fale dźwiękowe co pozwało istotom na orientację w przestrzeni i dostosowanie się do niej. Źródło dźwięku powoduje fluktuację ciśnienia. Rożnie uwarunkowane ciśnie zaś powoduje ruch. Następnie dźwięk zostaje przekształcony w impuls elektryczny. 

Istoty tego etapu rozmnażały się poprzez pączkowanie lub rozczepianie. Planetą tego etapu było Słońce, a raczej Uran, który je reprezentuje. Były to przede wszystkim pojedyncze drgnięcia przestrzeni – proces indywidualizacji przestrzeni. Na tym etapie człowiek istniał jako byt bezrozumno-eteryczny, ale wysoko rozwinięty duchowo. Był bezpłciowy, podobny roślinom i zwierzętom i tworzył ciała odpowiednie do otaczających go warunków.

Drugi etap to doświadczenie życia poprzez rozmnażanie się.

To stan lotny i gazowy. Etap ten doprowadził do utworzenie się wokół fal twardszej, zewnętrznej powłoki, co doprowadziło do powstania zmysłu dotyku. Pozwolił on istotom na reagowanie na działanie wody, powietrza i ognia. To głównie etap bezkręgowców. Pozwolił także na wyewoluowanie niewielkiego poczucia przyjemności i bólu – emocje. Człowiek dalej był eteryczny, olbrzymich rozmiarów, ale jego ciało było już coraz bardziej zagęszczone.

Trzeci etap to etap uzyskiwania świadomości, powstawały bowiem wtedy ciała fizyczne, które służyły wyrażeniu siedmiu eterycznych typów i podtypów.

Etap ten wykształcił strukturę kostną, jajorodny typ życia, mózg. W kolejnych jego podetapach podwójne narządy płciowe i współczesnego pterodaktylowi gigantycznych rozmiarów jajogłowego człowieka. Powstał także zmysł wzroku – najpierw jedno oko na środku czoła (przekształcone później w szyszynkę), później dwoje oczu. A także zmysł smaku i węchu. Pod koniec tego okresu istoty zaczęły wyłaniać się z łona stając się jednocześnie coraz bardziej i bardziej bezradne po urodzeniu. Pojawił się człowiek prymitywny po raz pierwszy z fizycznym ciałem. Przypomniał on gigantyczną rozumną małpę, jednak nie pochodził od małpy, bo wykształcił się z innej archetypowej formy, z innego królestwa. Poprzez brak moralności na tym etapie i spółkowanie ze zwierzętami jednak wykształcił dalekiego przodka obecnych małp człekokształtnych. Na tym etapie duchowość człowieka zastąpił rozum. A pod koniec tego etapu jego ciało zmniejszyło się. 

W kolejnych etapach rozwinęły się emocje i abstrakcyjne myślenie, czyli rozwinął się zwykły człowiek.

W czwartym etapie nastąpił ogromny rozwój rozumu – intelektu. Wykształciła się mowa, rozwinął rozsądek i osłabiła duchowość. Nastąpił także podział na dwie ścieżki rozwoju związane z rozwojem prawej lub lewej półkuli mózgowej. Jak wiesz czwarty poziom świadomości jest podwójny – w ten sposób właśnie pozwala doświadczyć dualności. Prawa półkula to duchowość – eksplorowanie wnętrza, a lewa – rozum (nauka) eksplorowanie środowiska zewnętrznego. 

Kolejne etapy dotyczą przede wszystkim udoskonalania królestwa ludzi.

Na piątym etapie dochodzi do ponownego harmonijnego połączenia obu półkul. Prawa ścieżka odmówiła rozmnażania się i stworzenia gatunku na swój obraz i podobieństwo, tego czego chciał transhumanizm związany z rozwojem technologii i nauki. Ludzie zaczęli odnajdywać drugą połowę swojej duszy w drugim człowieku. Bliźniacze dusze zaczęły się łączyć na fizycznym planie. Nauka i technologia zostają wykorzystane w celu dalszej naturalnej ewolucji człowieka w kierunku superczłowieka. 

Na szóstym etapie już nie ma dwubiegunowości tylko harmonia.

Siódmy etap to etap osiągniecia przez człowieka boskości. 

Ludzki płód w swoich przemianach przechodzi obecnie wszystkie formy, jakie przybierała fizyczna budowa człowieka podczas przejścia przez wszystkie etapy rozwoju. Embrion jest kolejno rośliną, płazem, zwierzęciem, zanim stanie się człowiekiem, rozwijając się sam w sobie zgodnie z własnym eterycznym sobowtórem. 

Ewolucja życia.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Ewolucja życia.

W podobny sposób na wszystkich etapach rozwoju życia ewoluowała ludzkość.

Ludzkie królestwo również zostało podzielone na 7 głównych ras, w każdym okresie rozwoju Ziemi. Chociaż nie zawsze były one wyraźne lub oddzielone od siebie. Każda z tych 7 ras podzielona jest na 7 podras i 7 etapów. Ewolucja wewnętrznej formy, czyli ciała wokół astralu, odbywa się za pośrednictwem sił ziemskich, tak samo jak w niższych królestwach; ale ewolucja wewnętrznego czyli rzeczywistego człowieka jest czysto duchowa. Zgodnie z tym albo wznosi się w rejon umysłowej (mentalnej) duchowości, albo spada w głębiny materialności. 

Pierwsza Eteryczna – nie posiadała innej podrasy czy innego ciała i dawno zniknęła z powierzchni Ziemi.

Druga Hiperborejska – to mieszkańcy dawnej północy. Rasa posiadająca ciało fizyczne i zamieszkującą kontynent, który dawno zniknął z powierzchni Ziemi – Plaksha.

Trzecia Lemuryjska – zajmowała kontynent zwany Lemurią (Szalmali) znajdujący się na Pacyfiku. Rasa ta to ludzie o brunatnej skórze, czarnych kręconych włosach, płaskim nosie i grubych wywiniętych wargach. Niektórzy jej potomkowie istnieją do dzisiaj, chociaż już mocno wymieszani z późniejszymi rasami. 

Podrasy Lemurskie:

 • Jajogłowi urodzeni z potu 
 • Jajogłowi
 • Giganci 
 • Czerwoni i Czarni
 • Niebiescy
 • Szarzy

Czwarta Atlantydzka – to rasa zamieszkującą Atlantydę (Kusha), kontynent, który zniknął pod Oceanem Atlantyckim. Większość dzisiejszych mieszkańców Ziemi należy do tej rasy. Atlantydzi rozwijali zdolności parapsychiczne, uczyli chemii i matematyki. Zajmowali się badaniem ukrytych sił natury roślin, kryształów, metali oraz transmutacją alchemiczną. Potrafili podnosić gigantyczne kamienie siłą swojej woli. Mieli statki powietrzne i wodne. Prowadzili eksperymenty w krzyżowaniu roślin i zwierząt. Mieli wtajemniczone kapłaństwo dla nielicznych i rozpoczęli rozwój duchowy ludzkości. Czcili Słońce. Jednak ich etyczna idea upadła i wypatrzyła duchowość powodując, że każdy człowiek walczył o siebie i wykorzystywał wiedzę do swoich samolubnych celów wstępując głęboko w materializm i egozim. Ta rasa to środek cyklu zstępowania ducha w materię, czyli zwrot w kierunku ewolucji zewnętrznej – wspólnoty, dlatego rasa ta zaczęła tworzyć klany. 

Podrasy rasy Atlantydzkiej:

 • Rmoahal – podrasa zajmująca Zachodnia Nigerię i Przylądek Dobrej Nadziei oraz część Zachodniej Afryki.
 • Tlavatli – podrasa powstała u zachodnich wybrzeży Atlantydy, która rozprzestrzeniła się po całym kontynencie aż do wybrzeża Grenlandii.

Szczątki tych dwóch ras zostały znalezione w czwartorzędowych warstwach Ziemi Europy Środkowej. Obie te rasy czciły Słońce budując kamienne i monolitowe kręgi.

 • Toltekowie – to podrasa wyrosła w pobliżu zachodniego wybrzeża Atlantydy i rozprzestrzeniła się w kierunku Meksyku i Peru. Rasy te zajmowały się czarną magią i czarną sztuką doprowadzając do wybuchu dwóch katastrof. Utworzyli również Imperium Inków. Ich potomkami są Indianie z Ameryki Północnej i Południowej, a część z nich wyemigrowała do Egiptu.
 • Turańczycy – podrasa zajmująca tereny Maroko i Algerii oraz zachodnie wybrzeża Azji Środkowej, a później tereny dzisiejszych Chin. Jedną z ich odnóg byli Aztekowie. Ta podrasa miała silnie rozwinięte pasje zwierzęce. Z tej rasy wywodzą się też Chaldejczycy, którzy stworzyli wysoko rozwiniętą kulturę ze znacznymi osiągnieciami w dziedzinie astronomii. Stworzyli później naród Sumiro-Akad, z którego rozwinęło się późniejsze Imperium Babilońskie.
 • Semici – podrasa zajmująca tereny Szkocji i Irlandii, niespokojni i niezadowoleni, wiecznie toczący wojny z sąsiadami. Rozprzestrzenili się na tereny USA oraz południowe wybrzeża Azji Środkowej. To druga z późniejszych żółtych ras.
 • Akadyjczycy – zajmowali okolice Sardynii rozprzestrzenili się jednak na wschodnie tereny Arabii i Persji. Należeli tutaj: Etruskowie, Fenicjanie, Kartagińczycy, Sumiro-Akadowie, a także Baskowie. To ta rasa stworzyła Stonehenge.
 • Mongołowie – podrasa zajmująca równiny tatarskie i wschodnią Syberię. To lud koczowniczy, z którego wywodzą się Malajowie, Japończycy, Węgrzy i niektóre szczepy Indian.

Piąta Aryjska – to rasa obejmująca najbardziej zaawansowanych obecnie mieszkańców Ziemi.

Jej podrasy to:

 • Hindusi – zamieszkujący tereny Indii, Sumatry, Jawy i okolicznych wysp, Chiny, Japonii, półwyspu Malajskiego, Filipiny i Papuę. Niektórzy przedstawiciele tej rasy osiągnęli biegłość w naukach okultystycznych przejęli kontrolę nad siłami natury, nauczyli się robić myślokształty i opuszczać swoje ciała fizyczne.
 • Ayrosemici (Arabowie) należą tutaj Żydzi i Beduini.
 • Irańczycy – to podrasa, która stworzyła Wielkie Imperium Perskie i Mezopotamię.
 • Celtowie (Galowie) – podrasa wywodząca się z gór Kaukazu, okolic Gruzji i Mingrelii. Wywodzą się z niej Armenia, Kurdystan, Frygia i starożytni Grecy, Albańczycy, Włosi. Później rozprzestrzenili się na tereny Francji, Belgii, Wysp Brytyjskich, Niemiec, Szwajcarii i Irlandii. Wywodzili się z niej również Milezyjczycy napływający z Hiszpanii, a także Tuatha-de-Danaan z Azji Mniejszej przez Skandynawie. Ta podrasa to centrum filozofii i wysokiej intelektualnie i duchowo cywilizacji.
 • Ludy Germańskie – z tej rasy wywodzą się Słowianie, Rosjanie, Chorwaci, Serbowie, Bośniacy, Gottowie i Skandynawowie. 

Szósta będzie zamieszkiwać nowopowstały kontynent na Pacyfiku.

Powstaje w Australii i Ameryce. Odrodzi się w niej wielu członków Towarzystwa Teozoficznego. Jej widocznymi cechami fizycznymi są delikatne, dobrze ukształtowane dłonie i stopy, cienkie palce i owalne paznokcie. Tekstura skóry jest czysta, nigdy szorstka. Istnieją trzy typy twarzy: wyraźnie owalna z wysokim czołem, nieco mniej owalna z szerokim czołem i praktycznie brachycefaliczna, czyli taka, której szerokość wynosi cztery piąte długości. Ogólna fizjologia harmonijna, proporcjonalna, zdrowa. Dziecko nowej rasy to dziecko indygo. Charakteryzuje się szybką reakcją na współczucie, litością w cierpieniu, mocą łatwego zrozumienia zasad, szybką intuicją, dokładnością, wrażliwością, poczuciem sprawiedliwości, brakiem inteligencji podobnej do papugi, chęcią pomocy innym. 

Istotą działania szóstej pod-rasy jest zjednoczenie wielu w celu osiągnięcia jednego celu, a nie dominacja kogoś, kto zmusza innych do swojej woli. Ci, którzy będą nią przewodzić, zrobią to przez miłość, sympatię i zrozumienie. Rasa ta posiądzie zdolność poznawania emocji astralnych w zwykłej świadomości jawy.

Siódma rasa dopiero się pojawi.

Ewolucja i postęp podlegają prawu cyklicznych zmian, którym podlegają zarówno osobowości, jak i rasy, imperia czy światy.

Wszystkie formy giną, aby życie w nich mogło rosnąć i rozszerzać się. Kiedy inkarnuje wysokorozwinięte ego w swoim najlepszym wydaniu wśród danej rasy przeżywa ona swój Złoty Wiek. Do czasu, kiedy pojawi się młodsze ego co powoduje, że utrzymanie wysokiego standardu staje się niemożliwe. Tak oto czasy postępu przeplatają się z czasami upadku. Każda era, szczególnie w przypadku ludzkości polega na kultywowaniu jakiejś zasady: pierwsza – przetrwanie, druga – rozmnażanie się, trzecia – władza, czwarta – miłość, piąta – ekspresja, szósta – intuicja i siódma – duchowość.

Początek każdego nowego etapu ewolucji ludzkości wyznacza przyjście na świat wysokorozwiniętego umysłu nazywanego mistrzem czy nauczycielem duchowym, który staje się założycielem nowej religii danej rasy.

Nazywa się ja osobą oświeconą Buddą. Bodha oznacza wrodzony boski intelekt rozumienie, Buddha natomiast nabycie przez osobisty wysiłek. Ten intelekt to jasnowidząca mądrość, mądrość absolutna. Człowiek oświecony to człowiek, który zatraca wgląd na osoby, dogmatyczne wierzenia i religie, bo widzi, że rdzeń tego wszystkiego jest ten sam, że absolutna zasada w przyrodzie jest jedna. Taka osoba jest odzwierciedleniem przeskakującego impulsu elektrycznego – elektronu na orbitach atomu. Każdy Budda jest patronem swojego specjalnego cyklu (etapu rozwoju świadomości). Jest uosobieniem idei Boskiej Myśli. Ta osoba przeskakując na wyższy poziom świadomości ciągnie za sobą resztę, mówiąc: “Pójdź za mną.”.

Taki mistrz pojawił się w na początku pierwszej podrasy aryjskiej Wjasa (Weda Wjasa) i założył Hinduizm – Religię Słońca. Przybył także do Egiptu jako Hermes Trismegistos (Thotem) i założył Religię Światła – Hermetyzm. Przybył również do Persji w postaci Zaratusztra (Zoroaster) i założył religię zwaną Zaratusztruanizmem – Boskie Światło. Pojawił się w Grecji jako Orfeusz tworząc Orfeizm. A także pojawił się w Palestynie jako Jezus tworząc Chrześcijaństwo. Kolejny pojawi się wśród Słowian – ludzi duszy, doprowadzając do rozwoju braterstwa i połączy za pomocą ducha to co podzielił intelekt. Wzniesie na szczyt naukowy i duchowy łącząc naukę z duchowością. A imperium Słowiańskie przebije swoją chwałą imperia Arabów, Persów i Rzymian. Będzie to ostatni Mistrz tego cyklu Ziemi.

Nie ma religii wyższej od prawdy.

Istnieje jedno życie – wieczne, niewidzialne, ale wszechobecne. Bez początku i końca, ale okresowe w swoich regularnych przejawianiach, pomiędzy którymi panuje mroczna tajemnica niebytu. To jedyna, ale absolutna świadomość; niezniszczalna i jedyna, samoistna świadomość. Chaos dla zmysłów I kosmos dla rozumu. Jego absolutną cechą, jaką jest wieczysty i nieustający ruch. A słowo Bóg to symboliczne pojęcie tego co jest życiem, czyli ruchem wszechświata. 


Źródło: 

Lieut.-Colonel Arthur E. Powell „The Solar System”, The Theosophical Society Publishing House, Adyar, Madras, India, 1971

Helena Bławatska „Doktryna Tajemna Tom I, II, III”, Loka, Rybnik, 2013.

David Wilcock and Corey Good  „The Cosmic Secret” film https://www.youtube.com/watch?v=_YlPx0-ebVU

Ewolucja życia. Ewolucja życia.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się pracować ze stanem fal mózgowych Alpha by zmienić swoje życie na lepsze.

Mindvalley The Silva Ultramind System Baner.

Ewolucja życia.

The Silva Ultramind System. Metoda Silvy to wymyślona w 1944 roku przez Jose Silvę metoda pracy z umysłem opierająca się na wprowadzeniu mózgu w stan pracy na falach mózgowych alfa lub theta.

Ewolucja życia. Ewolucja życia.

5 komentarzy
0

You may also like

5 komentarzy

Tomek
Tomek 19 czerwca 2022 - 11:31

Super kolejny bardzo wartościowy blog 🙂 Kiedyś czytałem o Fenicjanach i o jednym z nich Hiram Abiff , jest uznawany za guru zakonów masońskich i człowieka o wielkiej wiedzy (podobnej do Twojej ), budowniczy świątyni Króla Salomona. Fenicjanom przypisuje się wiedzę z zakresu magii chaosu – sigile, god-form (pieniądz) Btw. Europa to imię fenicjańskiej księżniczki. Masz jakieś zdanie w tym temacie. Pozdrawiam i dziękuję za artykuł 🙂

Odpowiedz
Ewelina
Ewelina 22 czerwca 2022 - 09:53

Ciekawe rzeczy można poczytać na Twoim blogu. Z tym wpisem jednak kompletnie nie mogę się zgodzić. Dlaczego będąc osobą propagującą duchowość piszesz o rasach ludzi i podludzi?! Twój wpis nawołuje do rasizmu i zachowań ksenofobicznych! A przecież to rasizm i podział na „my” i „oni” doprowadził do wszystkich ostatnich wojen, Holocaustu, czystek etnicznych itd. Nie ma czegoś takiego jak rasa – wszyscy jesteśmy ludźmi i pomimo różnic kulturowych czy majątkowych powinniśmy się nawzajem szanować.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 28 czerwca 2022 - 12:37

Piszę o rasach i podrasach ludzi, a nie o podludziach.
Twój komentarz Ewelina świadczy o kompletnym niezrozumieniu tematu duchowości.
Duchowość to przede wszystkim mówienie prawdy i autentyczność, a nie udawanie, że nie ma czegoś co jest. To poruszanie trudnych tematów a nie lukrowanie rzeczywistości uśmiechem i miłymi słowami.
Rasy ludzkie istnieją, różnice istnieją.
Kluczem do jedności i porozumienia zaś jest zauważanie ich i zaakceptowanie, a nie udawanie, że nie istnieją.
Ewolucja, która jest kwintesencją duchowości polega na wykorzystaniu aktualnego potencjału i dorobku i ulepszaniu go. Co w tej konkretnej sytuacji prowadzi do wdzięczności dla poprzednich ras i pokoleń za to, że dzięki nim jesteśmy kim jesteśmy i możemy stać się super człowiekiem. Jeśli ktoś tego nie rozumie i traktuje jako powód do zachowań ksenofobicznych czy rasistowskich to oznacza, że ma problem z akceptacją jakiejś części siebie. Taką osobę zachęcam do pracy nad sobą. Udawanie, że rzeczywistość wygląda inaczej nie spowoduje, że taka osoba zacznie pracę nad sobą, ale spowoduje falę kolejnych kłamstw. A życie w kłamstwie to nie duchowość. Pozdrawiam.

Odpowiedz
Barbara
Barbara 06 kwietnia 2023 - 05:29

podoba ” misie”✨ ta odpowiedź Pani Agato, Jednakże fajnie by było, jakby Pani w 'Wolnym czasie napisała jeszcze coś ciekawego do przeczytania 🙂 Wszystkiego dobrego.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 06 kwietnia 2023 - 17:34

Pani Barbaro, piszę od 9 miesięcy non stop, tylko nie publikuję tego na blogu, bo potrzebuję do tego trochę osobistego dystansu. Opublikuję, kiedy tylko poczuję, że nadszedł na to czas. Proszę się zapisać na newsletter, to dostanie Pani powiadomienie, jak będzie gotowe. Obiecuję, że będzie co czytać. 🙂 Pozdrawiam, Agata

Odpowiedz

Pozostaw komentarz