Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Informacja językiem światła.

przez Agata Dzierżawa
1475 wyświetleń
Informacja językiem światła to obrazek pokazujący przepołowione ciało człowieka na tle gwieździstego nieba i dwie twarze po każdej stronie, w tym jedna wyglądająca jak słońce.

“Choćbym mówił językami ludzi i aniołów…”

Jak wiesz przeciwieństwem entropii jest negentropia, czyli informacja. Czym jednak jest informacja?  

To kwintesencja naszego istnienia, najistotniejszy składnik każdego systemu czy układu, dzięki któremu można określić stopień i stan zorganizowania jego energii. To wiadomość, symboliczny lub przedmiotowy sygnał, na podstawie którego odbiorca opiera swoje działanie. Każdy system ma bowiem swoją strukturę oraz sposób komunikacji – kod przekazu, sygnał lub symbol.


 W tym artykule:

  • Dowiesz się czym jest informacja i co jest jej podłożem.
  • Poznasz język światła i jego rodzaje.
  • Zrozumiesz czym jest świadomość.

Wszystko w naszym świecie opiera się na informacji. Funkcjonujemy nieustannie odbierając, analizując i przetwarzając informacje podchodzące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą naszych zmysłów, a także transmitując informacje. Nawet nasze ciała zbudowane są na podstawie instrukcji zawartych w książkach zwanych DNA. Można zatem powiedzieć, że sami jesteśmy informacją. 

Informacje mierzy się za pomocą jednostek miary zwanych bitami.

Informacje przesyłane są za pomocą impulsów elektrycznych, tak samo jak w naszym mózgu. Ten proces określa się mianem transmisji. Wymiana informacji między nadawcą a odbiorcą nadanej informacji, czyli wymiana impulsów elektrycznych to komunikacja. Informacja zapisana jest zwykle określonym kodem, a do jej przesyłania wykorzystuje się określone media transmisyjne – przewodowe lub bezprzewodowe. Może istnieć więcej niż jeden odbiorca nadanej informacji i może się ona odbywać w czasie rzeczywistym, ale niekoniecznie.

Komunikacja pomaga wpływać jednemu umysłowi na drugi. Ludzie robią to zwykle wyrażając myśli za pomocą emocji, dźwięków i czynów, używając rozmaitych symboli w postaci np. alfabetu.

Podłożem komunikacji jest kod, czyli język, a podstawą wybór. Każdy język pozwala podzielić myśl czy wyobrażenie, które można uzewnętrznić posługując się nim. Zatem komunikacja jest podziałem. Podziałem, który odpowiada za bifurkację

Kod przekazu informacji w naszej rzeczywistości jest binarny, czyli oparty o dwójkowy system liczbowy.

Wykorzystuje się go np. w informatyce, alfabecie czy kodzie Braille. Dwójkowy, gdyż występują w niej dwa rodzaje ładunków elektrycznych, pozytywny i negatywny. Oznacza, to że jeśli zadasz pytanie możesz otrzymać dwie odpowiedzi prawdę i fałsz. Za jego pomocą buduje się tzw. drzewo decyzyjne, czyli algorytm pokazujący możliwe konsekwencje stany natury. Ponieważ nasza rzeczywistość ma 6 wymiarów, istnieją 64 kombinacje rzeczywistości oraz 64 kombinacje odpowiedzi:

2*2*2*2*2*2=64

Co udowadniały wszystkie badania dotyczące chaosu przeprowadzane przez naukowców.

Jednak każdy z wymiarów również może być pozytywny lub negatywny (liczby ujemne i dodatnie) w związku z tym, że nasza rzeczywistość również jest dwójkowa. Całość naszego wszechświata ma zatem 128 kosmosów, bo 64*2=128. 128 jest sferą nullifikacji (punkt zero), czyli Vector Equilibrum. 1+2+8=11 1+1=2 równowaga

Możemy to również zapisać jako:

2*2=4

4*2=8

8*2=16

16*2=32

32*2=64

Otrzymamy wtedy bifurkację, która zredukowana do jednej liczby metodą Pitagorsa, tworzy wykres Marko Rodina 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. Okazuje się także, że Księga I-ching, jest językiem programowania używanym do ściągania informacji z przestrzeni.

W tradycyjnym znaczeniu myśląc o komunikacji myślimy o wszystkim tym, co możemy odebrać za pomocą swoich zmysłów fizycznych.

Jednak, jak wiesz istnieją również inne, subtelne wymiary rzeczywistości, które również zawierają informacje dotyczące całości naszego systemu. Te informacje odbieramy za pomocą zmysłów parapsychicznych. Tego rodzaju informacje mogą być przekazywane za pomocą języka światła i odbierane są poprzez channeling. A osobę odbierającą je zwykle określamy mianem medium.

Channeling polega na dostrojeniu swojej częstotliwości do świadomego odbierania i emitowania języka światła, czyli informacji płynących z wirtualnej rzeczywistości. Określa się tę umiejętność czasem terminem ksenoglosia czyli mówienie językiem nieznanym dla mówiącego, ale wspólnym dla innych ludzi lub glosologia, czyli mówieniem językiem nieznanego pochodzenia.

Język światła to całokształt różnorodnych wariacji ekspresji, niekoniecznie odnoszących się do autentycznej komunikacji językowej.

Jest to informacja przekazywana przez światło. To światło jest poza spektrum widzenia i dlatego nie ma na nie wpływu percepcja wzroku. Kiedy wypowiadasz na głos słowa tworzysz światło. Jednak, kiedy mówisz językiem, który znasz Twój mózg pracuje w inny sposób i inną odpowiedź dostajesz od słuchacza, niż w przypadku subtelnego języka światła. Subtelne wymiary, wymiary kwantowe są mniej ustrukturyzowane i bardziej podatne na obserwacje i intencje, dlatego język ten jest bardziej konceptualny.

To komunikacja o wyższej częstotliwości niż słowa, składa się z instrukcji dźwiękowych i niesłyszalnych wykraczających poza świadomy umysł. To dynamiczne kodowanie dźwięku i światła oddziałujące z Twoim polem energetycznym. Ten język również można wyrażać poprzez automatyczny zapis, mówienie czy śpiewanie. Często brzmi aramejsko lub podobnie do ludzkiego języka. W formie pisanej natomiast przypomina arabskie lub sumeryjskie pismo klinowe lub sanskryt. Ten język to połączenie Twojego intelektu z sercem.

Język światła można zacząć transmitować tylko wtedy, kiedy przestaniemy kontrolować świat zewnętrzny za pomocą swoich zmysłów fizycznych, a skupimy się na swoim wnętrzu, czyli na mentalnych i emocjonalnych aspektach siebie. 

Odbieranie informacji z wirtualnych wymiarów wymaga dużego zaufania i odpuszczenia potrzeby kontroli. Otwarcia się na nowe informacje, a nie powtarzanie tych, znanych wcześniej. A także rozeznania opartego na tym co nieznane Twojemu intelektowi, ale znane sercu. Umiejętności wznoszenia się ponad filtry percepcji i pragnień ego. Język światła to wielowarstwowa komunikacja wibracyjna rozległych informacji. Fascynujące odkrycie ludzkich możliwości pozwalające odkryć dziedzictwo wykraczające poza nasze fizyczne narodziny. Ponieważ sami jesteśmy ładunkami elektrycznymi, które nieustannie odbierają i emitują częstotliwości jest to po prostu kwestia dostrojenia się do świadomego emitowania i odbierania unikalnych częstotliwości języka światła. 

Transmisja języka światła ma postać fali, którą załamuje obserwator w formę cząsteczek, kiedy jego pole energetyczne wchodzi z nimi w interakcje.

Opiera się to na rezonansie, czyli zjawisku oddziaływania fal na skutek przenoszenia między nimi energii. Zjawisko to zaobserwował Christiaan Huygens, holenderski matematyk i fizyk. Fala o niższej częstotliwości zwiększa swoją częstotliwość w kierunku wyższej, ale fala o wyższej zwalnia, aby dopasować się do niższej. Ciągi sekwencji fal są ciągami informacyjnymi. Twoja świadomość załamuje i kształtuje falę, natomiast Twoja perspektywa wpływa na jej formę. Ponieważ język światła nie ma z góry przyjętych czy zdefiniowanych pojęć informacje odbierane są w formie fali, a nie cząstek. Język światła tworzy rezonans z Twoją wibracją. 

Informacja językiem światła.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Informacja językiem światła.

Informacje przekazuje geometria, którą można rozumieć jak formułę matematyczną, muzykę lub związek.  

Związek tworzą kąty, a od nich zależy kształt. Kształt zmienia się w wzór liczbowy, formuła liczbowa w dźwięk, dźwięk w informację, informacja w emocję, emocja w światło, światło w emocję, emocja w informację, informacja w dźwięk. Geometria kształtuje wybór, a wybór kształtuje geometrię. 

Język światła to wielowymiarowa, holistyczna komunikacja – telepatia i empatia poprzez wszystkie zmysły subtelne. Może obejmować słyszenie cudzych myśli (empatia psychiczna), odczuwanie emocji innej osoby (empatia emocjonalna), a nawet odczuwanie cudzej fizyczności. Aby mieć zdolność do odbierania telepatycznych informacji i pozostawać skupiona na miłości i współczuciu musisz być osobą silną psychicznie, i zrównoważoną emocjonalnie. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wyjdziesz poza swoje obawy o przetrwanie – ego. Tylko wtedy Twój mózg rozwinie nowe zdolności, chociaż właściwie zawsze one tam były.

Przetwarzanie informacji to świadomość.

Percepcja tego co dzieje się we własnym umyśle. Światło jest Twoją świadomością, a jej poziom to długość i częstotliwość jego fali. Twoja rzeczywistość jest tworzona przez Twoje specyficzne odbicie światła/świadomości. Jest to Twoja wyjątkowa percepcja, czyli to jak przyjmujesz informacje i Twoja wyjątkowa perspektywa – filtry, czyli poglądy i przekonania, które ustaliłaś. Twoja percepcja jest odbieraniem życia, a Twoja perspektywa emanuje z Ciebie jako wibracja. Życie na Ziemi jest Twoją obserwowaną rzeczywistością, a Twoja świadomość wpływa na Twoją rzeczywistość. Twoja świadomość i unikalna perspektywa działają jak hologram, który tworzy rzeczywistość. Unikalne odbicie Twojej, pojedynczej wiązki światła, czyli Twoja perspektywa tworzy Twoją rzeczywistość.   

Ponieważ język światła jest językiem uniwersalnym łączy wszystko co istnieje w jeden umysł. Chociaż zwierzęta, kryształy, pierwiastki i wszystkie formy życia są w stanie się komunikować, zazwyczaj nie używają języka, chociaż możliwe jest połączenie się z gatunkiem i uzyskanie dostępu do jego oryginalnego języka. Używają języka światła – języka świadomości, czyli bezpośredniej wymiany impulsów elektrycznych, która odbywa się poza Twoim rozumem, na poziomie kwantowym. Komunikują się telepatycznie za pomocą obrazów, emocji, a nawet naszych własnych słów. Jednak mimo iż wszyscy mamy dostęp do tych samych informacji, nie wszyscy potrafią je odczytać, ponieważ nie posiadają odpowiednich umiejętności (przepustowości) czy algorytmów pozwalających je rozszyfrować.

Wyróżnia się zatem kilka rodzajów języków światła, w zależności od transmitowanej czy odbieranej świadomości.

Ich nazwy pochodzą od zbiorowych archetypów:

  • Elfi – to świadomość pierwiastków chemicznych.
  • Wróżek – to świadomość świata roślin,
  • Anielski – to świadomość ludzkich emocji i instynktów, 
  • Galaktyczny (Federacja Galaktyczna) – to świadomość kolektywnej wiedzy i emocji (intuicja i empatia)
  • Wielkich (Wzniesionych) Mistrzów (Rada Galaktyczna) – to świadomość jezusowa albo budialna, boska świadomość. Ciągły dostęp do całej świadomości, który następuje przekroczeniu wartości krytycznej informacji.

Złożeniem informacji w spójną całość jest wiedza. 

Aby wiedza powstała potrzeba wielu ciągów informacyjnych przekazywanych przez pojedyncze świadomości lub grupy (siatki) świadomości. Można je określić również pakietami, czyli blokami informacji połączonymi węzłami komunikacyjnymi. Te ciągi informacyjne zapisane za pomocą symboli tworzą programy, czyli instrukcje, opisujące krok po kroku wzorce i sposoby działania całego sytemu (umysłu) za pomocą algorytmów. Te programy i algorytmy stanowią strukturę światła.

Innymi słowy pojedyncze umysły (świadomości) zorganizowane w większe grupy zasilają globalny umysł informacją, a ten na zasadzie sprzężenia zwrotnego ustala sposób funkcjonowania każdego indywidualnego umysłu.

Jeszcze inaczej, wszystkie nasze świadomości, kolektywnie powodują istnienie wszechświata. Kolektywnie, razem jesteśmy jednością, kreatorem – bogiem. Zatem nasze kolektywne myśl, emocje i działania tworzą świat.

Rodzaje języków światła obrazują etapy ewolucji ludzkiej świadomości.

W tej ewolucji istnieje etap ludzkiej doskonałości, osiągnięcia jedności z boskością, zbawienia czy nirwany. Etap końca ścieżki ewolucji – oświecenia, kiedy człowiek nie ma już nic więcej do zrealizowania. To stan ponadmoralności. Kochania nie dlatego, że powinno się kochać, ale dlatego, że jest się miłością. Ten etap to świadomość Jezusa czy Buddy. Boskie życie to życie bez zewnętrznego kierownictwa.

Ślady wspaniałych cywilizacji na Ziemi wskazują na obecność ludzi bardzo zaawansowanego typu, a następnie zupełnego barbarzyństwa. Tych oświeconych ludzi określa się terminem mistrz. Po osiągnieciu tego etapu nie muszą oni ulegać przymusowi reinkarnacji. Jednak mistrz może powrócić dobrowolnie do ludzkiego życia i inkarnować w ludzkim ciele, ale przebywa głównie we wznioślejszych sferach egzystencji. Mistrz przyjmuje także uczniów, by poprowadzić ich na skróty do szczytów ludzkiej ewolucji.

W pewnych okresach historii, w czasach poważnych kryzysów i przechodzeniu od jednego typu cywilizacji do drugiego mistrzowie przychodzą jednak na świat, aby pomoc w procesie rozwoju ludzkości.

Robią to wysyłając myślokształty o dużej mocy intelektualnej, które wychwytują ludzie genialni i przekazują światu. W ten sposób wysyłają także instrukcje swoim uczniom, informujące ich o ich życiowych zadaniach. Korygują wydarzenia w świecie fizycznym równoważąc energie na rzecz dobra i ewolucji. Nie pozwalają na złe czyny. Kierują siłami duchowymi. 

Od czasu do czasu jeden z wielkich pojawia się na świecie ludzi jako wielki nauczyciel religijny, aby kontynuować rozpowszechnianie nowej formy wieczystych prawd, odpowiedniej dla potrzeb współczesnej cywilizacji. Tacy ludzie istnieją również i dziś. Tak, kosmici są wśród nas, ale kosmici, to ludzie obdarzeni kosmiczną mądrością, a nie ufoludki. Wiedzą dotyczącą funkcjonowania wszechświata jako jednej wielkiej kosmicznej całości. Współczesny nauczyciel religijny to kobieta, gdyż obecna cywilizacja potrzebuje kobiecej energii. Ten wzniesiony mistrz to awatar znany w historii pod imieniem i nazwiskiem Helena Bławatska – matka nauki o Bogu.


Źródło:

Jamye Price „Opening to light language. Humanity’s Evolution Into Multidimensional Communication”, 2015, Crystalline Soul Healing, LLC

Annie Besant „Wzniesieni Mistrzowie”, Wydawnictwo Centrum, Gdynia 2021

C. W. Leadbeater “The Masters And The Path”, The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India, 1927

Informacja językiem światła. Informacja językiem światła.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się pracować ze stanem fal mózgowych Alpha by zmienić swoje życie na lepsze.

Mindvalley The Silva Ultramind System Baner.

The Silva Ultramind System. Metoda Silvy to wymyślona w 1944 roku przez Jose Silvę metoda pracy z umysłem opierająca się na wprowadzeniu mózgu w stan pracy na falach mózgowych alfa lub theta.

Informacja językiem światła.Informacja językiem światła.

5 komentarzy
1

You may also like

5 komentarzy

Tomek
Tomek 15 czerwca 2022 - 08:53

Moim skromnym zdaniem religia kojarzy się z dualizmem, a Wszechrzecz, pierwotna energia twórcza jest niedualna. Zresztą czytałem u Ciebie na blogu w jednym z pierwszych postów o tej koncepcji, która jest bardzo trafna 🙂 A to nie jest tak, że nasze wyższe Ja zakłada coś w rodzaju okularów Virtual Reality (zmysły) aby doświadczać życia w materii i podnoszenia swoich i ogólnych frekwencji. Helena Bławacka pisała też o oświeceniu jako o „zabiciu” umysłu, który skacze z idei do idei …
ps. czytałem też, że kobiety mają portal kosmiczny, którym jest łono (Yoni) dlatego płaczemy, przy porodzie ponieważ zmieniamy światy.
Pozdrawiam i Dziękuję za artykuł.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 16 czerwca 2022 - 09:23

Słuszne uwagi. Wiesz co? – szczerze to nie czytałam prac Bławatskiej, dopiero teraz zaczynam. Nie kojarzę tego co napisałeś, ale bez kontekstu nie mogę się do tego odnieść. Moim zdaniem nie wiem czy to kwestia tłumaczenia czy nie zrozumienia, bo nie czytałam w oryginale, żeby potwierdzić, ale zauważyłam, że umysł i inteligencja są stosowne wymiennie w jej książkach, a to nie to samo. Jestem jednak pewna, że zależało jej na rozgraniczeniu.

Odpowiedz
Tomek
Tomek 16 czerwca 2022 - 20:54

W każdym razie chyle czoła za wiedzę. Proszę jeszcze pomyśleć o tym kanale na youtube, jest też kanał Tagentv , na pewno prowadzący byłyby bardzo chętny na koncepcje wywiadów. Co do Bławatskiej chodziło o cytat : ” The Mind is the slayer of the real. Let the disciplies slay the slayer ” Ostatnio natknąłem się też na teorię, że tlen jest psychodelikiem, który projektuje naszą „rzeczywistość” jest to ciekawe w kontekście himalaistów, którzy wysoko w górach zaczynają mieć halucynacje, bez tlenu z butli. Może się to łączyć z trybem mózgu DMN – default mode network, a także z teorią strun i hologramem. Pozdrawiam

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 17 czerwca 2022 - 08:38

Z tego cytatu to wydaje mi się, że chodzi tutaj o rozum a nie umysł. Pomyślę o youtubie. Po prostu chanellując i spisując to nie miałam dotąd na to czasu.

Odpowiedz
Tomek
Tomek 17 czerwca 2022 - 15:48

Trzymam kciuki bo jest o czym mówić , temat bardzo na czasie, a brakuje tak merytorycznego twórcy na yb. Pozdrawiam

Odpowiedz

Pozostaw komentarz