Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Polityka Prywatności

przez Agata Dzierżawa
Polityka Prywatności

„Polityka prywatności” – w tym miejscu znajdziesz podstawowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz procedur zarządzania danymi osobowymi na blogu „A Journey to Yourself” znajdującymi się pod adresami: ajourneytoyourself.com i ajourenytoyourself.pl.

Polityka prywatności – detale.

Wypełniając formularze zawierające Twoje dane osobowe – wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i ich przetwarzanie przez Administratora. Masz prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania twoich danych.

Dane mogą być wykorzystane do świadczenia usług oraz do kontaktu handlowego.

I Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych na blogu: „A Journey to Yourself” jest osoba fizyczna – AJTY Agata Dzierżawa, adres do korespondencji Dietla 66/4a, Kraków email: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com

W przypadku pytań oraz wątpliwości dotyczących naszej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a także aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie możesz tego zrobić samodzielnie proszę o kontakt mailowy na adres:

ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com

Administrator pozyskuje informacje o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez:

II Rodzaj zbieranych danych osobowych, cel i okres ich wykorzystywania.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Bloga w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;

Blog „A Journey to Yourself” jest hostowanych przez OVH.

Prowadzony jest wykorzystując platformę WordPress, która nie zbiera żadnych danych o czytelnikach bloga. Jednak niektóre ze stosowanych wtyczek mogą zbierać dodatkowe dane. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz poniżej.Co do zasady dane przetwarzane są, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Ruch na blogu monitorowany jest za pomocą Google Universal Analytics, kliknij a dowiesz się w jaki sposób zbierane są dane lub by zablokować ich działanie.

Wykorzystujemy również pliki cookies:

Mailchimp

YouTube

Facebook

Gravatar

WP Social sharing – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

WP statistics and WP subscriptions

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Monitorowanie ruchu na blogu i analizy efektywności reklam – patrz Polityka Cookies.
 • System komentarzy – każdy odwiedzający bloga, może dobrowolnie podać pseudonim, imię czy nazwisko oraz adres email. Zapisywany jest również adres IP Użytkownika oraz jego przeglądarki w celu wykrywania spamu. Utworzony na podstawie adresu email anonimowy ciąg znaków (hash) może zostać również przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik jej używa i użycia publicznie jego obrazka profilowego (gravatara) po zatwierdzeniu komentarza. Jeśli Użytkownik pozostawia komentarz jego treść i metadata będą przechowywane przez czas nieokreślony w celu automatycznego rozpoznawania i zatwierdzania przyszłych komentarzy.
 • Obsługa modułu subskrypcji, obserwowanie wpisów czy nowych komentarzy – powiadamianie o nowych wpisach czy komentarzach na blogu za pomocą emaila wykorzystującego adres emailowi i gravatara, jeśli taki istnieje. Dane te mogą stać się zbiorem potencjalnych klientów Administratora bloga.
 • Informowanie o planowanych pracach technicznych.
 • Realizacja obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkownika.
 • Bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę lub o niego poprosi.
 • Przesyłanie informacji marketingowych mailem, jeśli Użytkownik wyraził zgodę zapisując się na newsletter.
 • Zarządzania logami serwera w celu administrowania serwisem oraz zapewnieniu najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Ponadto zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, https, informacje o bledach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https, adres url strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (refer link) w przypadku, gdy przejście do bloga nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, adresie IP.

Informacje te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi bloga i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III Metody ochrony danych.

Administrator stosuje rożnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych w szczególności przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych:

 • Certyfikat SSL,
 • Wtyczka WordPress Database Backup,
 • Wtyczka Akismet Anti-spam,
 • Ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
 • Dostęp do sprzętu i bloga zabezpieczony unikatowymi loginem użytkownika i hasłem, 
 • Stworzenie i aktualizowanie wykazu powierzeń danych osobowych,
 • Stworzenie ewidencji incydentów naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Monitoringu bloga pod katem wystąpienia incydentów naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Przeprowadzenie i spisanie analizy ryzyka i skutków przetwarzania danych,
 • Umieszczanie klauzul informacyjnych i pól na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tych miejscach na blogu, w których zbierane są dane osobowe,

IV Udostępnianie danych osobowych.

1. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

2. Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Użytkownikowi jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Użytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach oferowanych przez Serwis. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Serwisu.

V Prawa użytkownika.

Użytkownikowi przysługuje prawo zdania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich uaktualnienia, usuniecie, ograniczenie przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie dodatkowej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo skargi na Administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. 

VI Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W związku z tym rekomenduje się zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik. Oprogramowanie to powinno być stale aktualizowane. Zaleca się również stosowanie zapory firewall.

Wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Administrator oświadcza, że w swoim serwisie www stosuje zabezpieczenia mające na celu utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

VII Postanowienia końcowe.

Korzystając z bloga „A Journey to Yourself” i funkcji udostępnionych przez operatora Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na przetwarzanie danych Użytkowników.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Termin RODO oznacza Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46.WE.

Newsletter to wiadomość elektroniczna dostarczona w związku z tematyką strony internetowej „A Journey to Yourself”, która zawiera informacje promocyjną, handlową, edukacyjną lub informacyjną, a na którą Użytkownik wyraził zgodę poprzez rejestrację w serwisie operatora potwierdzając podanie swojego adresu email lub numeru telefonu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.