Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Wirtualne cząsteczki.

przez Agata Dzierżawa
1676 wyświetleń
Wirtualne cząsteczki to obrazek przedstawiający dłonie na żółtozielonym tle.

Istnienie wirtualnych przestrzeni oznacza, że materia znajduje się w sferach, do których nie przenikają narzędzia jakimi dysponują naukowcy. W związku z tym nie może być ona przedmiotem tradycyjnych naukowych badań empirycznych. Jednak przedstawione we wcześniejszych artykułach na blogu teorie zmuszają przyjmować niewidzialne istnienie, aby znaleźć racjonalne wytłumaczenie fenomenów fizycznych.  


W tym artykule:

  • Dowiesz się co umożliwia analizę wirtualnych cząsteczek.
  • Poznasz rodzaje jasnowidzenia.
  • Dowiesz się w jaki sposób myśli tworzą materię.

W tej sytuacji, aby uzyskać właściwy obraz rzeczywistości powinniśmy zmienić swoje wyobrażenie na temat materii.

Porzucić pojmowanie jej najdrobniejszych elementów jako niepodzielnych cząstek unoszących się w próżni. Tym bardziej, że pozorna próżnia jest tak naprawdę zwartą i ciągła przestrzenią. A materia, która wydaje nam się być dotykalna, stabilna i pewna i którą uważamy za podstawą wszystkich rzeczy oraz zjawisk jest ulotna, gdyż w swej istocie zbudowana jest z pustki i nicości. W tej rzeczywistości życie, które znamy okazuje się być tylko iluzją

Każdy atom i każda cząsteczka fizycznej materii mają odpowiadające im atomy i cząsteczki wirtualne (cząsteczki astralne – zbudowane z emocji i cząsteczki mentalne zbudowane z myśli). A kolektywy, które razem tworzą są wyraźnie widzialne dla osób jasnowidzących. Z tego powodu, powinniśmy zacząć traktować zmysły parapsychiczne na równi z fizycznymi. Tym bardziej, iż zdajemy sobie teraz w pełni sprawę z ograniczeń naszych zmysłów fizycznych pozwalających wyłącznie na eksplorację przestrzeni rzeczywistej, a nie wirtualnej (urojonej).

Materia wirtualna to materia, bardziej zróżnicowana i subtelna niż fizyczna. Ma również dużo szybszą częstotliwość wibracji oraz odmienną długość fal niektórych drgań, dlatego zmysły fizyczne, nie są w stanie jej wychwycić. Jej cząsteczki szybko i nieustannie zmieniają swoje wzajemne położenie, podobnie jak np. w przestrzeni rzeczywistej woda. Wibracje te mogą być wychwycone przez materię wirtualną, którą przesiąknięty jest nasz organizm i odebrane za pomocą naszych zmysłów parapsychicznych. Jednak zmysły parapsychiczne to tak naprawdę całe nasze ciało astralne czy mentalne, a nie wirtualne organy, czyli np. astralny odpowiednik oczu, ze względu na to ciągłe przemieszczanie się wirtualnych cząsteczek.

Jasnowidzenie jest naturalną zdolnością każdego człowieka. 

Niestety nasz system edukacyjny nastawiony przede wszystkim na rozwój rozumu sprawia, że nasza zdolność jasnowidzenia zanika. Przyczynia się do tego także nasz współczesny tryb życia – stres, toksyny w pożywieniu, wodzie, wszechobecna chemia, fluor czy zanieczyszczenie środowiska. Jasnowidzenie jest zmysłem subtelnym – bardzo wrażliwym, a wszelkiego typu toksyny otępiają go. Dopiero rozwój duchowy i idąca z nim w parze zmiana trybu życia na zdrowszy i bliższy naturze powodują, że zdolność ta powraca ponownie. Jasnowidzenie to zdolność, którą odzyskuje człowiek wytrwale pracujący nad swoim wewnętrznym udoskonaleniem. To zdolność, którą można także rozwijać tzn. rozszerzać granice tego widzenia.

Wyróżnia się trzy rodzaje jasnowidzenia według rodzaju widzenia:

Jasnowidzenie zwykłe (częściowe i całkowite) – to takie otwarcie się astralnego wzroku, które pozwala zobaczyć wszelkie twory astralne (zbudowane z cząsteczek astralnych) obecne w danej chwili wokół obserwatora. Nie obejmuje jednak ono zdolności do obserwowania odległych miejsc lub scen nie należących do teraźniejszości. To głównie widzenie gęstości elektrostatycznej. Pozwala ono widzieć człowiekowi mniej lub bardziej wyraźnie różne rodzaje istot, niedostrzegalnych fizycznym okiem, więcej barw, a także widzieć jakby przez materię, ponieważ materia astralna jest dużo bardziej przezroczysta niż fizyczna.

Jasnowidzenie w przestrzeni – to zdolność widzenia wypadków, zjawisk i scen w odległej przestrzenni, zbyt dalekich dla zwykłego wzroku.

Jasnowidzenie w czasie – zdolność widzenia przedmiotów i zjawisk oddalonych od obserwatora w czasie, czyli umiejętność patrzenia w przeszłość i przyszłość.

Istnieje także zjawisko określane podwójnym wzrokiem które polega na zobaczeniu obrazu, w którym ukazuje się wyraźnie jakieś przyszłe wydarzenie, albo postać symboliczna jakiegoś przyszłego wydarzenia. Tego typu widzenie zwykle dotyczy rzeczy nieprzyjemnych, najczęściej śmierci. A także sporadyczne jasnowidzenie, najczęściej we śnie. 

Wirtualne cząsteczki

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Wirtualne cząsteczki

Wyróżnia się również jasnowidzenie eteryczne, astralne i mentalne.

Jasnowidzenie astralne to wrażenia podobne w swoim charakterze do tych, które zwykle otrzymujemy za pośrednictwem zmysłów fizycznych. Od eterycznego odróżnia go tylko perspektywa, z jakiej widzi się rzeczy. Jasnowidzenie mentalne natomiast to jakby jeden ogólny zmysł, który natychmiast ogrania swoim pojmowaniem wszystko całkowicie i w pełni. To wyższa forma jasnowidzenia. Ciało astralne i mentalne człowieka oddziaływuje z jego fizycznym systemem nerwowym.

Astralna część każdego obiektu – rzeczy lub istoty rozciąga się nieco dalej poza jego fizyczny obwód tworząc rodzaj aury astralnej. Dzięki jasnowidzeniu astralnemu jasnowidz może poznać fizyczną budowę obiektu, a także wszystko, co było dla niego niewidzialne. W aurze istot żywych przejawiają mu się np. wyraźnie wszystkie ich chęci, żądze, wzruszenia i zaczątki myśli. Jasnowidzenie to daje także zdolność dowolnego powiększania najdrobniejszych cząstek zarówno fizycznych jak i astralnych – podobnie jak oglądanie rzeczy przez mikroskop. Można dzięki temu dostrzec cząsteczkę lub atom, a także obserwować elektryczne, magnetyczne i elektrostatyczne przemiany i zjawiska.

Istnienie całokształtu systemu w wyższych sferach jest konkretną rzeczywistością od samego początku.

Cały system słoneczny stanowi nierozdzielną część cząstkową – czyli z jednej strony wyraz na fizycznym planie, a z drugiej wszelki ruch i energię istniejące gdziekolwiek w całym systemie będący jego energią. Wszelkie zaś istnienie i przemiany dokonują się w obrębie aury systemu słonecznego. A wszystko co się dzieje w tym systemie dzieje się dosłownie w obrębie i świadomości całego systemu i ma odbicie w jego pamięci. Cały system bowiem jest systemem operacyjnym będącym jednocześnie chmurą informacji składającą się z niezliczonej ilości programów i algorytmów, w którym wszystko jest odbiciem odbicia.

Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i doświadczenie to jesteś w stanie podłączyć się do tej bazy w każdej chwili i wyciągnąć z niej dowolne informacje.

Tą umiejętność posiadają właśnie jasnowidze. Istnieje jednak jedna podstawowa różnica pomiędzy jasnowidzeniem astralnym a mentalnym, której trzeba być świadomym. Jasnowidzenie astralne jest zniekształcone, ponieważ emocje są bardziej związane z ego niż myśli. Natomiast jasnowidzenie mentalne za każdym razem przedstawi Ci ten sam równie dokładny i całkowity obraz. Jeśli zdecydujesz się ten obraz porównać na planie fizycznym z widzeniem innego jasnowidza uzyskasz taki sam opis i dokładność.

Różnice wynikają z tego, że jasnowidzenie astralne jest mocno zniekształcone przez ego jasnowidza, jego osobiste doświadczenia, emocje, żądze i instynkty. W związku z tym jego osobiste zabarwienie sytuacji wpływa na sposób wrażenia jaki odbiera. Inaczej jest w przypadku jasnowidzenia mentalnego, którego dokonuje się poza ludzkim ego. Każdy obserwator widzi przede wszystkim całość przedmiotu. Możliwe są jedynie nieścisłości w przekazywaniu informacji na plan fizyczny, bo zależne jest ono od pojęć jasnowidza – od jego osobistego oprogramowania czyli jego wewnętrznego „procesora”. 

Kiedy widzimy jakąś rzecz w naszym świecie widzenie dokonuje się momentalnie dzięki promieniowaniu świetlnemu. 

Jednak w przestrzeniach wszechświata istnieją olbrzymie przestrzenie, których pokonanie zajmuje czasem olbrzymi okres. Jeśli patrzymy na Słońce to tak naprawdę widzimy je takie jakim ono było 8 minut temu. Kiedy zaś widzimy Gwiazdę Polarną, to widzimy ją taką ją była pięćdziesiąt lat temu. Istnieją jednak gwiazdy tak odległe, że upływają tysiące lat zanim dotrze do nas ich światło. Jeśli natomiast zignorujemy wymiar czasu wszechświat jawi się nam jako aktualne zdarzenie rozgrywające się w tej chwili.

Jak wiemy magnetyczne połączenie między każdą cząstka materii zawiera jej dzieje, ponieważ stanowi ono pole świadomości. Dzięki temu staje się ono również przewodnikiem łączącym z tym polem informacji, jeśli tylko potrafi się go odczytać. Wygląd tej informacji jest rozmaity i zależy od warunków w jakich się ją ogląda. Jeśli poprzez jasnowidzenie astralne – stanowi ona oddzielny obraz, jeśli z pomocą jasnowidzenia mentalnego w istocie rzeczy obserwujemy nie tylko to co widzimy, ale odbieramy to tak jakbyśmy tam byli w owym czasie i o wiele więcej. Jednak nie możemy w żaden sposób w to ingerować bo jest to tylko jakby odbiciem. Słyszymy, rozumiemy i jesteśmy świadomi emocji myśli i pobudek ludzi. Można w ten sposób zobaczyć całą historię ludzkości, zbadać wszechświat czy wszystkie tworzące go elementy od pojedynczej cząsteczki, poprzez struktury czy cały system.

Poprzez jasnowidzenie mentalne można zobaczyć skutki innych czynów oraz to w jaki sposób skutki innych czynów będą się z nimi spotykać i układać w wypadkową. Mimo, że pozornie czyny te nie będą miały z sobą nic wspólnego. Można zobaczyć obraz wielu prawdopodobnych wersji przyszłości, lecz nie można orzec, która z nich się zrealizuje. 

W jaki sposób rozwijać w sobie zdolność jasnowidzenia?

Jedyną̨ bezpieczną̨ metodą̨ rozwoju jasnowidzenia jest wejście na ścieżkę moralnej i duchowej ewolucji, a także medytacja. Chociaż oczywiście istnieją inne metody pozwalające go doświadczyć. 

Człowiek jest istotą złożoną z niezliczonych kombinacji materii wirtualnej.

Każda jego myśl daje początek szeregowi wibracji, które kształtują wirtualną materię. Towarzyszy jej gama barw niedostrzegalnych fizycznym okiem. Myśl polega na wyrzuceniu przez ciało na zewnątrz siebie drgającą cząstkę siebie samego, która przybiera kształt, określony poprzez naturę tych wibracji. W ten sposób kreuje się określona figura w przestrzeni wirtualnej. Tak powstaje myślokształt.

To co otrzymujemy dzięki jasnowidzeniu, nie jest wyobrażeniem myślokształtu, lecz efektem wywołanym w wirtualnej materii poprzez wibracje, które mu towarzyszą. Jest zatem niezbędne znać́ dokładnie myśl, którą̨ się̨ bada, aby zrozumieć́ otrzymane rezultaty.

Reklama Dziennika Snów.

Wirtualne cząsteczki

Myślokształty można dostrzec jedynie w swoim wnętrzu.

Kiedy energia skierowana na zewnątrz skupiona jest na emocjach i pragnieniach ma jako pole działania rodzaj materii zwanej materią astralną. Ta materia daje początek drugiej klasie istot podobnych do myślokształtów. Są one jednak produkowane pod wpływem natury zewnętrznej. Jest to inteligencja opanowana przez pragnienie. W tym wypadku wibracje umiejscawiają̨ się̨ w ciele pragnień́ lub w ciele astralnym i pod wpływem tego ciała wyrzucają na zewnątrz drgającą cząstkę jego samego. Forma, której jest przypisana, jak w poprzednim wypadku, przez samą naturę tych wibracji, wytwarza wtedy siłę przyciągania esencji elementarnej, odpowiadającej światu astralnemu. 

Każda wyraźnie określona myśl natomiast, wywołuje podwójny skutek: wibrację promieniującą i kształt, zdolny unosić́ się w powietrzu. Ciało mentalne złożone jest z materii w rożnym stopniu skupienia, którą dzielimy zwykle na “klasy”, odpowiadające różnym podplanom. Możemy przedstawić je jako linie prostopadłe do poprzednich i przecinające je pod kątem prostym. Każda odmiana materii mentalnej ma swój specjalny i dokładnie określony sposób wibracji, do którego wydaje się być najbardziej przyzwyczajona, do tego stopnia, że odpowiada mu automatycznie i dąży w naturalny sposób do tego, aby do niego powrócić. 

Wibracje te, podobnie jak wszelkie inne, mają tendencje do powtarzania się za każdym razem, kiedy nadarzy się ku temu okazja.

Kiedy wibracje zaczynają działać na inne ciała mentalne, natychmiast powstaje w nich tendencja, aby skłaniać tamto do wtórowania. To znaczy, że u człowieka, którego ciało mentalne znajduje się pod wpływem tych fal, wibracje te zmierzają do wytworzenia w jego umyśle myśli tego samego typu, co utworzone już poprzednio w mentalu myśliciela, który wytworzył pierwotną falę. Odległość, na jaką działają fale myślowe, ich siła i moc, z jaką przenikają do ciała innych osób, zależą od siły i wyrazistości myśli pierwotnej (twórczej). Wibracja przenosi charakter myśli, ale nie jej przedmiot.

Człowieka wysyłającego myśl możemy porównanać do kogoś mówiącego. Jego głos wprawia w ruch fale dźwiękowe, które promieniują we wszystkich kierunkach i zanoszą jego słowa tym wszystkim, którzy znajdują się w pewnej od niego odległości. Jeśli ten głos jest silny, doniosły i wyraźny, przebyta odległość nie będzie miała granic. To samo dotyczy silnej myśli, która dochodzi o wiele dalej, niż myśl słaba i niezdecydowana. Jednak siła myśli jest mniej ważna, niż jej jasność i precyzja.

Myśl staje się na pewien czas rodzajem żywej istoty, której duszą jest myślokształt, a ciałem ożywiona materia – czyli elektryczność, którą jest naładowana – energia myśli. Jakość myśli określa barwę. Treść myśli określa kształt. Dokładność myśli pociąga za sobą wyrazistość konturów. 

Myśli mogą kształtować trzy rodzaje myślokształtów: 

  • takie, które odtwarzają obraz myśliciela,
  • takie, które przybierają kształt przedmiotów materialnych,
  • oraz takie, które przybierają całkowicie oryginalny kształt, 

Życie każdego z nas ma zatem ukrytą stronę, z której większość z nas nie zdaje sobie sprawy.

Każdy z naszych czynów, każde z naszych słów, ma swój oddźwięk w niewidzialnym świecie. Te niewidzialne rezultaty zaś mają znaczenie nieskończenie większe, niż widzialne fenomeny planu fizycznego. Wszystko to co się dzieje w teraźniejszości jest skutkiem przyczyn wprowadzonych dawniej, a to co się stanie w przyszłości będzie skutkiem obecnych działań. 


Źródło:

Annie Besant „Myślokształty” i Charles Webster Leadbeater „Jasnowidzenie”, Babilon, 1993.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się korzystać z naturalnych systemów energetycznych Twojego organizmu.

Reklama Mindvalley Medycyna Energetyczna  Donna Eden

Medycyna Energetyczna to zmieniające życie głębokie zanurzenie w naturalnych systemach energetycznych Twojego ciała. Załadujesz serię instrukcji, ćwiczeń i skutecznych doświadczeń energetycznych zaprojektowanych, aby poprawić Twoją istniejącą praktykę uzdrawiania energią – a wszystko to w ciągu zaledwie ośmiu krótkich tygodni.

Pod koniec tej podróży będziesz wiedział, jak pracować z unikalnym planem energetycznym, aby obudzić uzdrowienie fizyczne i emocjonalne, przywrócić witalność, pozbyć się negatywnej energii i złagodzić ból. Na każdym kroku poprowadzi Cię Donna Eden, powszechnie uważana za jednego z najlepszych na świecie praktyków uzdrawiania energią.

Wirtualne cząsteczki

1 komentarz
0

You may also like

1 komentarz

Pojedztam
Pojedztam 18 kwietnia 2022 - 23:48

Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób. Dziękuję za ten post.

Odpowiedz

Pozostaw komentarz