Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Równowaga energetyczna.

przez Agata Dzierżawa
1394 wyświetleń
Równowaga energetyczna to obrazek dwóch kwiatów męskiego i żeńskiego.

Powstaniem naszego Wszechświata rządzą algorytmy geometryczne, których przejawem jest rozkład protonów, neutronów i elektronów w jądrach atomowych. Ich rozmieszczenie odpowiada schematowi Kwiatu Życia znanemu z Świętej Geometrii. Formy geometryczne, a konkretnie bryły platońskie, które powstają po połączeniu protonów atomów tworzą pierwiastki chemiczne. Każda nowa bryła powoduje powstanie substancji o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych. 


W tym artykule dowiesz się:

  • Na czym polega równowaga energetyczna.
  • Czym jest Sześcian Metatrona
  • Poznasz kształt próżni.

Wszystkie różnice jakościowe zatem, które obserwujemy w naszym świecie są konsekwencją różnic w kształtach i zawartych w nich proporcjach. Te substancje łączą się z sobą również w geometryczny sposób określony poprzez elektrony tworząc coraz to bardziej skomplikowane struktury. Za powstanie każdego nowego pierwiastka chemicznego odpowiada neutron, czyli cząsteczka równowagi energetycznej – zerowego, neutralnego potencjału energetycznego.  Protony tworzą wierzchołki brył, elektrony odpowiadają za powłoki opisanych na nich sfer, a neutrony to środki sfer, czyli środki krawędzi brył.  

Jak zapewne zauważyłaś w modelu geometrycznym Dr Moona pierwiastki chemiczne układają się razem w kształt znaku nieskończoności. Znak nieskończoności zaś jak wiesz z matematyki Marko Rodina tworzy kształt torusa. Torus zaś opisany jest na bryle nazywanej sześcio-ośmiościanem lub Sześcianem Metatrona. Jest to wielościan o 8 trójkątnych ścianach i 6 kwadratowych ścianach. Ma 12 identycznych wierzchołków, z których każdy styka się z 2 trójkątami i 2 kwadratami oraz 24 identyczne krawędzie oddzielające trójkąt od kwadratu. Jej środek to miejsce, w którym przecina się ósemka tworząca znak nieskończoności. Kiedy natomiast spojrzysz na tę bryłę z góry tworzy ona w przestrzeni dwuwymiarowej heksagon, czyli sześciokąt. Jest to forma geometryczna, która możemy zauważyć praktycznie wszędzie w naturze od plastrów miodu przez kryształy lodu po Giant’s Causeway w Irlandii Północnej.

Obrazek Giant's Causeway w Irlandii
Źródło: www.thejournal.ie

Sześcio-ośmiościan powstaje także kiedy wypełnisz Ziarno Życia, czyli 12 upakowanych sfer wokół jednej centralnej sfery 64 thetrahedronami.

Po połączeniu środków wszystkich stycznych sfer powstaje sześcio-ośmiościan. Jest to forma, w której wszystkie wektory promieniujące od środka i wokół obwodu mają jednakową długość, dlatego są w równowadze. Sześcio-ośmiościan jest więc synonimem równowagi energetycznej. Wszystkie wektory tworzące tą figurę są ze sobą również powiązane kątowo – 60 stopni, co określa się macierzą wektorów izotropowych.

Sześcio-ośmiościan składa się z 8 czworościanów i 6 pół oktaedrów. W Sześcianie Metatrona można dostrzec wszystkie pięć brył platońskich razem oraz tetraedr gwieździsty, czyli symbol Merkaba. A także 8 małych tetraedrów gwieździstych, z których każdy składa się z 8 czworościanów lub dwa tetraedry gwieździste jeden wewnątrz, a drugi na zewnątrz. Jak wiesz Merkabah to dwie połączone polarności. Dwie polarności razem natomiast produkują osobliwość – idealną równowagę. Jeśli spojrzeć na torus jeszcze z innej strony to ma on Sześcian Metatrona w środku otoczony drugim dwa razy większym Sześcianem Metatrona.

Liczba 64 ma bardzo duże znaczenie w symbolice wielu kultur i religii świata. 

Na przykład starochińska Księga Przemian I Ching zestaw 64 symboli – heksagramów. Każdy z zestawów zrobiony jest z sześciu pełnych (męskich) lub półpełnych (żeńskich) patyków. 

Diagram I Ching.

64 czworościanów utworzy także 8 Drzew Życia symboli Kabały połączonych tym samym korzeniem. Co ciekawe, na matrycy 64 czworościanów na zewnętrznej powierzchni struktury znajdują się dokładnie 144 ścianki. A 144 jak już wiesz, to liczba końca pełnego cyklu 4+4+1=9. 64 oznacza także jedność 6+4=10=1+0=1.

Jednak liczba 64 to tylko połowa naszego świata, nasz świat składa się z 64 czworościanów męskich i 64 czworościanów żeńskich co symbolizuje pełne i półpełne patyki w I Ching. A także, co na schemacie Kwiatu Życia możemy zobaczyć w postaci zony pellucidy. Dopiero dwie nałożone na siebie struktury tworzące gęstości wszechświata dają całość. Dwie, gdyż jedność tworzą dwie polaryzacje, obraz i jego lustrzane odbicie, zatem całością są tak naprawdę dwa Sześciany Metatrona nałożone na siebie. Dają one w sumie liczbę 128 (64 + 64 = 128), czyli liczbę 128 kosmosów.

Tak więc jednorodna substancja wszechświata daje nam wszelkie zróżnicowanie poprzez polaryzację świata, w którym żyjemy. 

Ilustruje to również znany rysunek Leonardo da Vinci „Człowiek witruwiański” poprzez dwie pary rąk i nóg – męskie i żeńskie oraz kwadrat i okrąg symbole męskiej i żeńskiej energii.

Źródło: Wikipedia

Sześcio-ośmiościan powstaje również po połączniu wierzchołków Merkaba. Jak wiesz Merkaba to dwie połączone polarności. Dwie polarności razem natomiast produkują osobliwość – idealna równowagę. 

Ta podwójna gęstość – dwie Merkaby ma również swoje geometryczne uzasadnienie, które wyjaśnia w swojej książce „Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia” tom I Drunvalo Melchizedek. Otóż Merkaba ma dwie wersje męską i żeńską jedną skierowaną wierzchołkiem do Słońca – męską i drugą skierowana wierzchołkiem do Ziemi (żeńską). Również wykres Marko Rodina, który w rzeczywistości obrazuje Sześcian Metatrona wskazuje na istnienie męskiej i żeńskiej wersji (+/-) 3 (=/-) 9 (+/-) 6.

Miejsce idealnej równowagi energetycznej, czyli wielościan zwany Sześcianem Metatrona określa się mianem tzw. Vector Equilibrum. Bryła ta i zależności równowagi wektorowej została odkryta przez amerykańskiego architekta i konstruktora Buckminstera Fullera. W tej formie wszystkie wektory mają równą długość, zarówno od punktu środkowego do wierzchołków, jak i krawędzie łączące wszystkie wierzchołki. Sześcio-ośmiościan można przekształcać według określonego wzoru i otrzymać kolejno dwudziestościan, ośmiościan i czworościan. Można to zaobserwować podczas zabawy zabawką nazwaną Vector Flexor.

Równowaga wektorowa wewnątrz formy utworzonej przez pierwiastki otoczona jest inną równowagą wektorową na zewnątrz, dokładnie dwa razy większą od tej znajdującej się w środku. To faza zerowa całej dynamiki energii. Bezruch będący środkiem ruchu, grawitacja i kształt próżni.


Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się pracować ze stanem fal mózgowych Alpha by zmienić swoje życie na lepsze.

Mindvalley The Silva Ultramind System Baner.

The Silva Ultramind System. Metoda Silvy to wymyślona w 1944 roku przez Jose Silvę metoda pracy z umysłem opierająca się na wprowadzeniu mózgu w stan pracy na falach mózgowych alfa lub theta.

0 komentarz
0

You may also like

Pozostaw komentarz