Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Matematyka Boga.

przez Agata Dzierżawa
2509 wyświetleń
Matematyka Boga to obrazek kształtów kobiet i perełek na czarnym tle.

Czy źródło wszelkiego istnienia – Boga, można przedstawić za pomocą liczb? Jak wiesz z poprzedniego artykułu, każda cyfra ma jakieś symboliczne znaczenie związane z funkcjonowaniem Wszechświata. Ta symbolika nie jest przypadkowa i wzięła się z obserwacji natury przez człowieka, gdyż natura rzeczywiście wyraża się za pomocą liczb, a właściwie fontanny liczb. Może brzmi to dla Ciebie w tej chwili dość dziwnie, ale przekonasz się za chwilę, że tak w istocie jest.


W tym artykule dowiesz się:

  • Czy istnieje żeńska matematyka.
  • Czym jest matematyka wirowa i co przedstawia

Liczby są cząstkami elementarnymi, z których składa się wszystko. Mają swoje atrybuty, właściwości fizyczne i są elementami stworzenia, a także mają wyczucie czasu. Liczby są nawet spokrewnione. Każda liczba jest w związku z innymi liczbami a ich związek jest przestrzenny i czasowy, co oznacza kąt i proporcje. 

Liczby mają również jakość fundamentalną co znaczy, że nigdy nie ma ani ich nadmiaru ani duplikacji, ani też żadna z nich nie zostanie pominięta w całym systemie. Relacje między liczbami nie są ani przypadkowe, ani wymyślone przez człowieka. Ta utracona wiedza była dobrze znana naszym przodkom i jest teraz dla nas na nowo odkrywana.

Matematyka taka jaką znamy, jest tylko narzędziem symbolizującym ilości. Jest tylko jedną stroną widzenia rzeczywistości – rezultatem, czyli męskim, analitycznym sposobem jej doświadczania. Daje nam zatem tylko jednostronny obraz świata i nie ukazuje całości. Jednak taka matematyka oparta na horyzontalnych (poziomych) i wertykalnych (pionowych) liniach jest niepoprawna, bo jeśli umieścisz czworokąt diagonalnie (ukośnie) to okazuje się, że w rzeczywistości jest on diamentem a nie kwadratem. Innymi słowy żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości, a staramy się ją wyjaśnić za pomocą dwóch wymiarów, co jest niemożliwe.

Problem rozwiązuje nowy rodzaj matematyki opartej na wirach. 

Matematyka wirowa pokazuje zależności i cechy liczb a nie ilości. Ma zatem naturę żeńską, która w połączeniu z klasyczną matematyką (męską) pozwoli nam zobaczyć cały obraz. Ten rodzaj matematyki pozwala zauważyć w jaki sposób energia wyraża się matematycznie. Matematyka wirowa jest nowym i innym typem matematyki. Jej nazwa wzięła się stąd, iż opiera się ona na tym, czy leżące u podstaw zagnieżdżone wiry są przesunięte lub wyrównane, co określa funkcję cząsteczki. Na jej podstawie można stworzyć nowy rodzaj komputerów kwantowych. Stanowi ona punkt zwrotny w technologii. 

Matematyka wirowa nie ma żadnych anomalii i pokazuje kształt i funkcję Wszechświata jako torusa, czyli tworu wyglądającego jak amerykański donut – pączek z dziurą w środku. Nazwa matematyka wirowa pochodzi od wiru, który tworzy ten kształt. Torus, to kształt, z którego zbudowane jest wszystko co istnieje w naszym świecie. Co sugerują również słowa tornado (wir) oraz nazwa naszego ciała tors. Torus to również czarna dziura zmieniająca się w białą dziurę, czyli dekompresująca się na zewnątrz.

Trójwymiarowy model matematyczny świata tzw. „Decoqubit” udało się stworzyć Marko Rodinowi.

Opiera się on właśnie na matematyce wirowej. Marko Rodin odkrył szereg prawidłowości w systemie liczb dziesiętnych, dotychczas nieudokumentowanych i przeoczonych przez konwencjonalną matematykę i naukę. Te wzory układają się na powierzchni i we wewnątrz torusa. Model ten jest algorytmem pokazującym relacje między liczbami, a także, że liczby rzeczywiście są elementarnymi cząsteczkami Wszechświata. Jest schematem Wszechświata ujawniającym ścieżkę, którą podąża energia, gdy płynie w przyszłość. Od poziomu kwantowego po układy, słoneczne, galaktyki, aż w końcu organizm człowieka. To podstawowa arytmetyka Wszechświata i źródło niezanikającego spinu elektronu.

Marko Rodin w wieku 15 lat zainteresował się religiami świata i odkrył Bahaizm – religię pochodzącą z Persji, która podkreśla jedność całej ludzkości. Kiedy został wyznawcą tej religii postanowił idealnie wymówić zgodnie z nią imię Boga Abha. Aby to zrobić, zdecydował się przeliczyć to imię na cyfry i odkryć mistyczną intonację tego słowa. Zrobił to wiedząc, że litery w alfabecie mają swoje liczbowe odpowiedniki. Ponieważ pismo święte Bahaizmu zostało napisane w języku perskim i arabskim Marko użył do tłumaczenia tego imienia notacji numerycznej Abjad. Odkrył wówczas, że słowo Abha to A-1 B=2 h=5 a=1 =9. Zatem imię Boga okazało się być równe cyfrze 9. Namalował wtedy okrąg z 9 punktami zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak odkrył wzór – system liczbowy na okręgu, który tłumaczy zasady matematyki wirowej.

Ten okrąg okazał się być symbolem Oświecenia – Merkabą.

Podstawą modelu świata prezentowanego przez Marko są liczby 3-6-9, a więc liczby odkryte także przez Josepha Puleo. Te, które były zaszyfrowane w tłumaczeniu Bilbili z hebrajskiego na grecki. Te same liczby, można również odnaleźć w angielskim alfabecie mnożąc każdą z cyfr alfabetu przez 3. Spójrz poniżej.

Angielski alfabet
przedstawiony za 
pomocą cyfr
Wielokrotność 
trójek
A 11*3=3
B 22*3=6
C 33*3=9
D 44*3=12 czyli 1+2=3
E 55*3=15 czyli 1+5=6
F 66*3=18 czyli 1+8=9
G 77*3=21 czyli 2+1=3
H 88*3=24 czyli 2+4=6
I 99*3=27 czyli 2+7=9
J 11*3=3
K 22*3=6
L 33*3=9
M 44*3=12 czyli 1+2=3
N 55*3=15 czyli 1+5=6
O 66*3=18 czyli 1+8=9
P 77*3=21 czyli 2+1=3
Q 88*3=24 czyli 2+4=6
R 99*3=27 czyli 2+7=9
S 11*3=3
T 22*3=6
U 33*3=9
V 44*3=12 czyli 1+2=3
W 55*3=15 czyli 1+5=6
X 66*3=18 czyli 1+8=9
Y 77*3=21 czyli 2+1=3
Z 88*3=24 czyli 2+4=6
Źródło: Dr Leonard G. Horowitz and Dr Jospeh S. Puleo „Healing Codes for the Biological Apocalypse”, Tetrahedron Publishing Group, Sandpoint, Idaho, 2007.

Po tym odkryciu Marko Rodin wziął standardową tabliczkę mnożenia i zredukował ją do prostszego modelu – tabliczki mnożenia przedstawionej za pomocą metody Pitagorasa, czyli metody redukcji do jednej cyfry. Jako, że zero nie jest liczbą żadnego szeregu mnożenia założył, że tak naprawdę znaczenie mają tylko liczby od 1-9. Zauważył również, że przesuwając ołówek od punktu do punktu podwaja liczby. Zastąpił na namalowanym przez siebie okręgu cyfry pojedynczymi cyframi z tabliczki mnożenia. Robiąc tak kilkanaście razy z rzędu zauważył, że pod ołówkiem uformował mu się symbol nieskończoności tworząc ciągle powtarzający się wzór 1,2,4,8,7,5. Ta sama sekwencja utrzymywała się, kiedy zaczął liczby dzielić na pół, a więc liczyć w tył. 

Tabliczka mnożenia z redukcją Pitagorasa.

Tabliczka mnożenia z redukcją Pitagorasa.

Uznał, że liczba 1 to Bóg, Wszechświat.

Wszechświat podwaja się do 2 a potem do 4, a potem do 8, do 16, czyli do 7 (1+6=7), 32 czyli 5 (3+2=5). Co daje nam cyfry 1, 2, 4, 8, 7 i 5 Jeśli ciągle będziesz podwajać wynik 32*2=64, czyli 1 (6+4=10 wiec 1+0=1), 64*2=128, czyli (1+2+8=11 zatem1+1=2) itd. zawsze będziesz podążać tą ósemką (czy też symbol W i V na wykresie Marko) – symbolem nieskończoności jaki te cyfry nakreślą, jeśli przedstawisz je na okręgu. W środku tego okręgu znajduje się zero, bo wszystko we Wszechświecie zaczyna się od zera, od środka i idzie na zewnątrz. 

Jeśli zrobisz to samo dzieląc liczby przez 2 uzyskasz taki sam wynik: 1, 0,5 czyli 5, 0,25 czyli 7, 0,125 czyli 8, 0,625 czyli 4 oraz 0,3125 czyli 2. Gdy zastąpisz liczby dziesiętne ich potęgami np. 0,5=10, 0,25=100, 0,125=1000 zobaczysz, że układają się poziomo.

Perfekcja w każdym układzie. Okazuje się więc, że liczby same w sobie są geometrią, są modelami Wszechświata. A wszystko jest odbiciem prawe i lewe – dwustronną symetrią

Matematyka Boga.

WYkres Rodina WV
Źródło: Marko Rodin „Science to Sage. VBM Vortex Based Mathematics„, Special Edition 2021.

Jeśli jednak uważasz, że 1 i 8 lub 2 i 7 nie są odbiciem to spójrz na tabliczkę mnożenia zapisaną system Pitagorasa i zobaczysz, że tak naprawdę są lustrzanym odbiciem. Otrzymasz bowiem dwa ciągi liczb: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz 8,7,6,5,4,3,2,1,9, – idealne lustro, w którym 9 oczywiście pozostaje sobą.

Spirala eteronów.

Marko podzielił liczby przedstawione na okręgu na trzy grupy, które zawsze są oddzielone przez 3 albo 6. Pierwsza grupa to 1, 4, 7 (1+3=4, 4+3=7, 7+3=10 czyli 1) oraz (1+6=7, 7+6=13 czyli 4, 4+6=10 czyli 1) a druga grupa to 2, 8, 5 (2+3=5, 5+3=8, 8+3=11 czyli 2) oraz (8+6=5, 5+6=11 czyli 2, 2+6=8). Trzecia natomiast to 3, 6, 9. 3 i 6 zawsze oscylujące do przodu i do tyłu, pokazując dualność. Co oznacza, to że podwojone 3 to 6, a podwojone 6 to 12, czyli 1+2=3, a następnie podwojone 12 to 24, czyli 2+4=6.

A kąt i stosunek pokazują rozmieszczenie 9, która jest niewidzialna. 3 i 6 to biegunowe przeciwieństwa, a 9 jest biegunowym dopełnieniem. Każda z par liczb na okręgu daje 9, 1+8=9, 7+2=9, 6+3=9, 5+4=9. Jeśli zaś dodasz do siebie liczby we wszystkich grupach to otrzymasz: 3, 6 i 9.

Kiedy ułożysz te wzory liczbowe na dwuwymiarowej siatce umieszczając wzorzec liczb 3,9,6,6,9,3,3,9 pośrodku wzorca liczby 1,2,4,8,7,5 w przód i 1,2,4,8,7,5 wstecz ta kontynuacja stworzy idealna mapę liczbową. 

3 jest trójkątem, 6 heksagonem, a 9 jest diamentem. 6 liczb 1,4,7,2,8,5 definiuje fizyczność, a 3 pozostałe boskość, razem dają 9 kompletność. W związku z tym, że świat fizyczny jest parzysty, zawsze występują w nim rzeczy parami, dlatego mówimy, że jest dualny.

Marko zauważył, że liczby na okręgu tworzące znak nieskończoności mają charakter biegunowy.

Kiedy 1 będzie dodatnia, 2 będzie negatywna, wtedy 4 będzie pozytywna, a 8 negatywna itd. Liczby spoza okręgu (3-6-9) również mają biegunowy charakter. Kiedy 3 jest negatywna, 9 jest pozytywna, a 6 negatywna. 

Te grupy liczb to sekret elektromagnetyzmu i źródło niezanikającego spinu elektronu. Energia zawsze emanuje w trzech wersjach, w trzech kierunkach – oś X,Y i Z (3D). Pierwsza grupa liczb to elektryczne emanacje, druga to negatywne emanacje, a 3 i 6 to magnetyczne emanacje. A 9 to strumień elektronów spowodowany falą dźwiękową. Promieniowanie jonizujące – kolor czerwony, niejonizujące – kolor niebieski i strumień elektronów – kolor żółty.

Mapa ta, jak słusznie zauważyła Iza Strzelecka jest kwadratem Lo Shu – podstawą Feng Shui i chińskiej teorii pięciu przemian. Liczby nieparzyste reprezentują na nim element męski yang, parzyste natomiast element żeński yin. To samo o liczbach parzystych i nieparzystych mówiła matematyka Pitagorasa. Energia męska to jony ujemne, a energia żeńska to jony dodatnie.

Kwadrat Lo Shu i jego zwielokrotnienie z zaznaczonymi liczbami 3-9-6
Kwadrat Lo Shu i jego zwielokrotnienie z zaznaczonymi liczbami 3-9-6

Liczba dziewięć to energia manifestująca się w jednym momencie zdarzenia w naszym fizycznym świecie stworzenia.

Jest wyjątkowa, ponieważ jest centrum ogniskowym, ponieważ jest jedyną liczbą identyfikującą się z pionową osią ukośną. Jest to osobliwość lub Pierwotny Punkt Jedności. Dziewiątka nigdy się nie zmienia i jest liniowa. Na przykład wszystkie wielokrotności 9 są równe 9. 9×1=9, 9×2=18, ale 1+8=9, 9×3=27, ale 2+7=9. Dzieje się tak, ponieważ emanuje w linii prostej ze środka masy, z jądra każdego atomu i z osobliwości czarnej dziury. Jest kompletna, ujawnia doskonałość i nie ma równorzędności, ponieważ zawsze równa się sobie. Numer dziewięć to brakująca cząstka we wszechświecie znanym jako ciemna materia.

Kiedy spojrzysz na okrąg zobaczysz, że istnieją na nim trzy pary liczb biegunowych; 1 i 8, 2 i 7, 4 i 5. 

Spójrz na przykład wielokrotności 4 to 1×4=4, 2×4=8, 3×4=12 ale 1+2=3, 4×4=16 ale 1+6=7, 5×4=20 ale 2+0=2, 6×4=24 ale 2+4=6, 7×4=28 ale 2+8=10 i 1+0=1, 8×4=32 ale 3+2=5, 9×4=36 ale 3+6 =9. Tak więc wielokrotności 4 równają się 4,8,3,7,2,6,1,5, a wielokrotności 5, biegunowe przeciwieństwo 4, to (5,1,6,2,7,3,8,4). 

Każda para tworzy sekwencje liczb, które są identyczne, ale w przeciwnych kierunkach. Jeśli weźmiesz więc wielokrotności 5 i spojrzysz na nie biegnące wstecz, są takie same jak wielokrotności 4 biegnące do przodu. Dokładnie w ten sam sposób szereg mnożenia dla pary biegunowej [1,8] to: (1,2,3,4,5,6,7,8) i (8,7,6,5,4,3, 2,1) odpowiednio dla liczby 1 i liczby 8. Szereg mnożenia dla pary biegunowej [2,7] to: (2,4,6,8,1,3,5,7) i (7,5,3,1,8,6,4,2). Wszystko zaczyna się od środka na zewnątrz, od osobliwości.

Dzięki pracy z tymi liczbami i współpracy z inżynierami i naukowcami udało się Marko stworzyć bardzo wydajną cewkę elektryczną zwaną cewką Rodina

Odkrycie Rodina zdaje się potwierdzać serbski wynalazca Nikola Tesla, który powiedział kiedyś, że jeśli tylko ludzkość znałaby sekret 3-6-9 to żylibyśmy w zupełnie innym świecie. Mielibyśmy klucz do Wszechświata.

Zakres odkryć Rodina jest oszałamiający i ma uniwersalne zastosowanie w niektórych z najbardziej pożądanych obszarów badań naukowych i rozwoju, w tym energii punktu zerowego, zaawansowanych systemów napędowych, obliczeń kwantowych, sztucznej inteligencji i nauki o DNA.


Źródło: 

Dr Leonard G. Horowitz and Dr Jospeh S. Puleo „Healing Codes for the Biological Apocalypse”, Tetrahedron Publishing Group, Sandpoint, Idaho, 2007.

Marko Rodin „Science to Sage. VBM Vortex Based Mathematics”, Special Edition 2021.

Marko Rodin RodinAerodynamics.com

Matematyka Boga.Matematyka Boga.

2 komentarze
0

You may also like

2 komentarze

Martii
Martii 21 kwietnia 2022 - 08:29

Pytanie mnie nurtujące Co Z LICZBĄ 0 jak się odnieść do niej? Gdzie jest ta święta cyfra?

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 21 kwietnia 2022 - 19:50

Liczba zero to początek wszystkiego. Znajduje się w tym miejscu przecięcia ósemki Marko Rodina, ale tak naprawdę wynika z 9, więc dlatego można ją zignorować na tym wykresie.

Odpowiedz

Pozostaw komentarz