Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Jaki poziom świadomości ma Twoja dusza?

przez Agata Dzierżawa
7740 wyświetleń
Obrazek poziom świadomości przedstawia kobietę w okularach.

Czy zastanowiłaś się kiedyś nad tym jaki poziom świadomości ma Twoja dusza?  

Nie tylko wiek charakteryzuje Twoją duszę, ale również poziom świadomości.  Jego identyfikacja pozwoli Ci zrozumieć kolejną prawdę o sobie samej. 

Czym jednak jest sama świadomość zapytasz? Co to znaczy, że ktoś jest bardziej świadomy, a ktoś inny mniej?

Świadomość jest identyfikatorem tożsamości. Jest to wiedza, którą dzielisz z sobą samą. Doświadczanie własnego ja. To stan, w którym zdajesz sobie sprawę z istnienia otoczenia, istnienia samej siebie, istnienia własnych procesów myślowych, istnienia swojego życia psychicznego, a także świadomość świadomej siebie.


W tym artykule:

  •  Dowiesz się czym jest Wielki Łańcuch Istnienia: materia, życie, umysł, dusza i duch.
  • Poznasz definicje płaskiej ziemi, czyli koncepcji świata składającego się tylko z materii.
  • Poznasz 7 poziomów świadomości: istnienie, mistrzostwo fizyczne, upodmiotowienie, współczucie, mądrość, jedność i wrota do wieczności. 

To ten film, który gra wewnątrz Twojej głowy. Ten film, który ma zapach, smak, dotyk, odczucia ciała, bólu głodu, orgazmu, emocje, wspomnienia, sceny z przeszłości, z tym ciągłym głosem wewnętrznego narratora, którego centralną postacią jesteś Ty przeżywająca to wszystko bezpośrednio.

Człowiek od wieków starał się zrozumieć i zdefiniować świadomość.

Poziomy poznania.

Nasza rzeczywistość jest splotem poziomów egzystencji, poziomów istnienia i poznania sięgających od materii, poprzez ciało, umysł, duszę do ducha.  Każdy wyższy poziom obejmuje (zawiera w sobie) niższe poziomy, ale również je przekracza, tak jak każda rzecz i każde zdarzenie na świecie jest splecione z każdym innym, a wszystkie ostatecznie są objęte przez Ducha, Boga, Boginie, Tao, Brahmana, Absolut. Jest to więc koncepcja całości w całościach, zawartych w całościach, sięgających aż do boskości. Trochę tak jak rosyjskie matrioszki.

Każdy wyższy poziom zawiera niższe poziomy, ale zawiera też nowe cechy, które nie występują w poprzednich poziomach.

Tak, więc na przykład ożywione zwierzęce ciało zawiera w swej strukturze materię, ale dodaje również wrażenia, uczucia i emocje, które nie występują w skałach.

Chociaż ludzki umysł zawiera w sobie wrażenia, uczucia i emocje, dodaje również wyższe zdolności poznawacze, takie jak rozum i logika, takie które nie występują u roślin ani u zwierząt.

Choć dusza zawiera w sobie umysł i jego strukturę, dodaje również wyższe poznanie i afekty, takie jak archetypowa iluminacja i wizja, które nie występują w racjonalnym umyśle. I tak dalej.

Poziomy te nie są sztywno oddzielone i odizolowane, lecz jak kolory tęczy przechodzą płynnie w siebie nawzajem. Przechodzenie przez nie nie przebiega linearnie ani według żadnego ustalonego wzorca. Indywidualny rozwój jest bardzo płynny i zmienny. Możesz być na różnych poziomach w różnych okolicznościach.

Wielki Łańcuch Istnienia.

Poziomów świadomości w zależności od szkoły jest od 5 do 12 i stanowią one podstawę wszystkich wielkich światowych tradycji mądrości

Hustom Smith czołowy światowy autorytet w dziedzinie religii porównawczej wyróżnił 5 tych poziomów i nazwał je Wielkim Łańcuchem Istnienia. Każdy z nich ma specyficzną, związaną z nim gałąź wiedzy: 

  1. Materia – Fizyka
  2. Życie – Biologia
  3. Umysł – Psychologia, Filozofia
  4. Dusza – Teologia (bada duszę i jej związek z bogiem)
  5. Duch – Mistycyzm (bada bezforemne bóstwo, czyli czystą pustkę przekraczającą nawet boga i duszę)

Na każdym z tych poziomów świadomości, to co uważasz za swoje „ja” zmienia się radykalnie. Kiedy świadomość utożsamiana jest z ciałem fizycznym mamy ego ciała – utożsamiasz się ze swoimi impulsami, uczuciami lub bezpośrednimi doznaniami fizycznymi.

Gdy świadomość utożsamia się z umysłem mamy ego – konceptualne, mentalne, narracyjne poczucie „ja” obejmujące przyjmowanie ról i przestrzeganie zasad.

Kiedy świadomość utożsamia się z poziomem subtelnym mamy duszę – ponadindywidualne poczucie „ja”, które zaczyna wykraczać poza zwykły, konwencjonalny poziom.

Gdy świadomość rozwija się jeszcze dalej i utożsamia się z rzeczywistością niedualną mamy ducha.

Innymi słowy, to czy wierzysz w duszę czy nie zależy od Twojego poziomu świadomości. Jeżeli jesteś mocno zakotwiczona w swoim ego, to w duszę nie wierzysz i tyle, proste.

Płaska ziemia.

Niestety koncepcja Wielkiego Łańcucha Istnienia w naszym, zachodnim świecie, zupełnie zamarła wraz z nastaniem modernizmu i zastąpiła ją teoria „płaskiej ziemi”, czyli koncepcji świata składającego się w zasadzie tylko z materii. Ten materialny świat najlepiej może badać tylko nauka. Doszło więc do tego, że światopogląd zwany materializmem naukowym stał się, w całości lub częściowo naszą (ludzi świata Zachodu) dominującą oficjalną filozofią.

W taki oto sposób staliśmy się pierwszą wielką cywilizacją w historii ludzkiej rasy, która odmówiła realności Wielkiemu Łańcuchowi Istnienia. Modernizm uśmiercił Boga, skomercjalizował świat, zniósł różnice jakościowe, wprowadził brutalny kapitalizm, zastąpił jakość ilością, spowodował utratę wartości i znaczenia, fragmentację przestrzeni życiowej, egzystencjonalny lęk, niepochamowany i prostacki materializm.

Ale również dał nam liberalne demokracje, ideały wolności, równości i sprawiedliwości niezależnie od rasy, klasy, przekonań i płci, współczesną medycynę, fizykę, biologię, chemię, koniec niewolnictwa, powstanie feminizmu i powszechne prawa człowieka.

W ostatnim czasie, w zachodnim świecie obserwuje się jednak powrót zainteresowania Wielkim Łańcuchem Istnienia. Nastaje czas na „małżeństwo rozumu z duszą”, jak to trafnie określił wybitny współczesny filozofa Ken Wilber.

Poziom świadomości.

Odnaleźć swój poziom świadomości duszy ułatwi Ci zaś inna klasyfikacja. Spójrz poniżej:

Poziom 1 – Istnienie. 

Wstępny poziom kreacji, z którego zaczynają wszystkie dusze, doświadczanie egzystencji. 

Poziom 2 – Mistrzostwo fizyczne.                                             

Pierwszy poziom, na którym masz pierwsze wrażenie świadomej świadomości. Tutaj najczęściej istniejesz jako roślina lub zwierzę i doskonalisz się w fizycznej formie w swoich instynktach i emocjach.

Poziom 3 –  Upodmiotowienie.

Jest to poziom, na którym zostajesz człowiekiem. Dostajesz ciało z mózgiem zdolnym do kompleksowego myślenia. Na tym poziomie zaczynasz rozumieć swoją osobistą naturę. To jest miejsce ego, intelektu, wiedzy o sobie samym i usamodzielniania się. 

Poziom 4 – Współczucie. 

Na tym poziomie przechodzisz swoje ego i dokonujesz jakościowej zmiany w rozumieniu miłości. Jest to etap, u progu którego stoi obecnie ludzkość. Aby dokonać tego przejścia musisz oczyścić swoje niższe ja i mocno zakotwiczyć się w miłości. Twoje ciało stanie się wrażliwsze i mniej gęste. Jedzenie, dźwięki, światło, zapachy, emocje innych, negatywna energia mogą zacząć Cię przytłaczać, więc będziesz musiała nauczyć się dbać o siebie w nowy sposób. Głównym zadaniem jest tutaj opanowanie wyważonego współczucia dla siebie i innych.

Poziom 5 – Mądrość.

Podstawowym zdaniem rozwojowym tego etapu świadomości jest opanowanie sfery ducha. Tutaj dokonasz zrozumienia Twojej duszy, Twojego niefizycznego ja. Zrozumiesz kim jesteś i na czym polega Twoje życie fizycznie, emocjonalnie, psychicznie i duchowo. Twoje ciało zmieni się by stać się lżejszym niż materia. Świat zmieni się z fizycznego w świat energetyczny. Otrzymasz świetlne ciało. Będziesz w stanie stworzyć to, czego potrzebujesz i chcesz dzięki naturalnej mocy swojej istoty, a nie dzięki wykorzystaniu technologii.

Poziom 6 – Jedność. 

Ten poziom nauczy cię zrozumienia co to znaczy połączenie w jedność. Indywidualna wiedza zostanie połączona w zbiorową świadomość. Jest to pierwszy etap, na którym istnieje totalna bezwarunkowa miłość, do siebie, do innych i do wszystkiego. Zaczniesz rozumieć co to znaczy być jednym. Głównym celem tego etapu jest kosmiczna wiedza.

Poziom 7 – Wrota do wieczności. 

Na tym etapie rozumiesz istotę kreacji i kim Ty w niej jesteś. Zlejesz się w jedno z bogiem. Będziesz doskonałością. Zjednoczysz się ze wszystkim co jest, zjednoczysz się z bogiem. Nie będziesz już widzieć siebie jako indywidualnej jednostki. Będziesz całością. Przypomnisz sobie kim zawsze byłaś i zjednoczysz się z wszystkim co istnieje.

Przejście przez wszystkie poziomy świadomości zajmuje miliony żyć.

Niestety nie da się przyspieszyć tego procesu. Czasem jednak możesz doświadczyć przebłysków wyższej świadomości. Nazywa się to doświadczeniami mistycznymi. Dają one przedsmak tego co Cię czeka. Powodują w Tobie tęsknotę do osiągniecia wyższego poziomu i motywują do stawania się bardziej sobą.

Z pewnością identyfikujesz się z którymś z tych poziomów. Jest to Twoja tzw. „stacja duchowa”. Większość jednak czasu wahasz się pomiędzy tymi poziomami, bo nie jest to typowa sztywna hierarchia.

Możesz też mieć wrażenie, że jesteś zakorzenia w jednym z wyższych poziomów świadomości i pewnie zastanawiasz się skąd się tam wzięłaś, skoro większość ludzkości wciąż znajduje się na 3 poziomie. Jeśli tak jest, być może jesteś wolontariuszem, który przybył tutaj by pomoc innym w ewolucji. 

Ważne jest, żebyś zrozumiała, że to nie ty istniejesz we wszechświecie, a to że Sama jesteś wszechświatem, który zaczyna być świadomym siebie samego.


Źródło:

Paige Bartholomew „The Divine Path of Soul Evolution„, awakingpeople.com,

„Spektrum świadomości. Podstawowe poziomy lub fale”. integralna.blogspot.com, www.integralna.blogspot.com/2014/09/spektrum-swiadomosci.html

Ken Wilber „Małżeństwo rozumu z duszą. Integracja nauki i religii”, Jacek Santorski&Co, Warszawa, 2003.

0 komentarz
1

You may also like

Pozostaw komentarz