Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Rodzina i jej wpływ na Ciebie.

przez Agata Dzierżawa
1376 wyświetleń
Rodzina i jej wpływ na Ciebie to obrazek pokazujący drzewo połączone z symbolami przedstawiającymi koronę, serce, oko, wagę, psa.

Każda dusza jak wiesz jest częścią jednej wielkiej całości i stanowi jedność ze wszystkim co istnieje. Pojawienie się nowej duszy na fizycznym planie egzystencji oznacza zakotwiczenie jej na planie fizycznym (Niższe Ja) z jednoczesnym nieodcinaniem jej więzi ze Źródłem wszystkiego co jest (Wyższe Ja). Istnienie tych więzi definiuje jej miejsce w strukturze Wszechświata, a także relacje z wszystkim jego przejawami.  


W tym artykule dowiesz się:

 • Jaki jest podstawowy system relacji między ludźmi.
 • Jakie czynniki na niego wpływają.
 • Jak przywrócić równowagę w tym systemie.

To fizyczne zakotwiczenie dokonuje się poprzez więź z Matką Ziemią. Manifestuje się natomiast poprzez wytworzenie się – zwykle już w okresie prenatalnym więzi pomiędzy Tobą, a Twoją biologiczną matką. Jest to rodzaj podstawowej i pierwotnej więzi każdego człowieka. Więzi, która definiuje każdą inną Twoją więź i relację w Twoim życiu. To ona wiąże Cię ze światem fizycznym. 

Kolejną równie ważną więzią jest połączenie duszy ze Źródłem wszystkiego co jest, manifestujące się na planie fizycznym poprzez więź pomiędzy Tobą a Twoim ojcem, która kształtuje się w okresie wczesnego dzieciństwa. Te podstawowe więzi kształtują cały porządek Wszechświata i umiejscawiają Cię w jego strukturze.

W taki oto sposób emocjonalny stosunek pomiędzy Tobą a Twoimi rodzicami kształtuje całe Twoje życie i wszystkie doświadczenia, które Cię spotykają.

Czym jednak jest owa więź?

To rodzaj trudnej do zmierzenia czy zbadania siły przyciągającej Was nawzajem do siebie i wiążących Was ze sobą. Miłości płynącej ze Źródła wszystkiego co istnieje do końcowej, fizycznej formy wyrazu tego Źródła. Więź ta ma wpływ na całe późniejsze Twoje życie.

Stosunki z mamą i tatą mają zatem kluczowe znaczenie dla emocjonalnego rozwoju dziecka i jego osobowości. Każde zaś zaburzenie tych więzi wpływa ujemnie na kształtującą się psychikę dziecka i powoduje zaburzenia w jego funkcjonowaniu.

Jednak Twoje więzi z rodzicami nie są jedynymi więzami, które wpływają na Twoje życie i umiejscawiają Cię w strukturze Wszechświata. Jak wiesz jesteś połączona energetycznie z całą planetą i wszystkimi jej istotami żywymi, ale również martwymi. Taki jest naturalny porządek świata. Jeśli zostanie on zaburzony zostaje stworzony stan dysfunkcji, czyli braku równowagi i harmonii. Należy więc go przywrócić, aby znów poczuć się dobrze i odnaleźć swoje miejsce w całości. 

Tak więc określają Cię relacje i wzajemne oddziaływania międzyosobowe i między grupowe w obrębie całej ziemskiej zbiorowości. Są one podtrzymywane przez siły i oddziaływania.

Oczywiście te relacje i odziaływania mają różne natężenie i moc, a więc mniejszy lub większy wpływ na Twoje życie. Mają również różny charakter mogą być świadome i nieświadome.

Łańcuszek do okularów reklama

Rodzina i jej wpływ na Ciebie.

Podstawowym system, który obrazuje całokształt tych relacji jest rodzina.

Czyli system, wewnątrz którego połączona jesteś z innymi członkami grupy więzami krwi (zakotwiczenie w fizycznym wymiarze), ale również nieuświadomionymi relacjami energetycznymi (więź ze Źródłem). W ten sposób dziedziczysz również genetycznie przekonania swoich przodków

Siła oddziaływania Twojej rodziny jest jednak dużo większa niż Ci się wydaje. A system rodzinny sięga daleko poza tych, którzy są ze sobą w bezpośrednich interakcjach. Obejmuje nie tylko żyjących, ale również zmarłych, a niekiedy również osoby niespokrewnione. To co w rodzinie dzieje się na planie jawnym, czyli np. kto z kim czuje się związany, czy kto z kim przebywa, ma niewiele wspólnego z tym co rzeczywiście działa w rodzinie. 

Istotą systemu rodzinnego są przede wszystkim powiązania nieświadome i ukryte.

Takie więzi tworzone są niezależnie od wzajemnych zachowań, postaw, emocji czy oczekiwań członków rodziny. Z systemu rodzinnego nie można wyjść ani zmienić go na inny. Nie jest też istotne to czy utrzymuje się kontakt z członkami rodziny czy żyje się samotnie. Czy jest się młodym czy starym. Rodzina zawsze pozostaje przy nas i wpływa na nasze losy. 

Te nieświadome więzi można badać za pomocą psychologicznej techniki nazwanej reprezentacją. Polega ona na umowie między dwoma osobami, że jedna z nich będzie na chwilę rodzicem drugiej np. matką. Wtedy sytuacja ta odwzoruje prawdziwą relację między tą osobą a jej matką. Oznacza to, że po prostu będziesz spontanicznie kierować się impulsami, które się w Tobie pojawią w stosunku do Twojej mamy. Reprezentant nie odgrywa narzuconej mu roli ani nie kieruje się własną projekcją. Działa poprzez nieświadome połączenie z Kronikami Akaszy tzw. polem w przypadku tej techniki.

Technika ta jest trzonem ustawień systemowych, czyli metody terapeutycznej stworzonej przez Berta Helingera.

Odkrył on, że pewne charakterystyczne odczucia i reakcje reprezentantów są takie same niezależnie od kultury, wychowania czy części świata. A kiedy proponował im określone zachowanie np. krok w kierunku reprezentanta czy pokłon zawsze przynosiły te same efekty.  

Do systemu rodzinnego każdego człowieka należą nie tylko jego rodzice i rodzeństwo (przyrodnie, zmarłe, martwe czy oddane do adopcji), ale również rodzeństwo rodziców przyrodnie, zmarłe, martwe czy oddane do adopcji) i dziadkowie (a czasem również ktoś z ich rodzeństwa). 

Oprócz nich do tego systemu oddziaływań wliczają się wszyscy Ci, którzy byli kiedyś w tym systemie, ale zrobili miejsce dla innych (byłe żony, mężowie, narzeczeni, narzeczone, partnerzy i partnerki, szczególnie jeśli zostali skrzywdzeni lub porzuceni). A także wszyscy Ci, którzy działali dla dobra tego systemu, ale została im wyrządzona jakaś krzywda, oraz Ci, na których krzywdzie system osiągnął jakieś korzyści. Przynależą również do niego zabójcy i ich ofiary, a czasami nawet uczestnicy krwawych wydarzeń wojennych. Wszystkie te osoby mają wpływ na danego człowieka. 

Twój numer porządkowy zaś w klanie rodzinnym określa z którymi przodkami (dziadkami, ciotkami, wujkami) jesteś związana. Jesteś całą swoją rodziną. Nic nie jest Twoim osobistym problemem, bo dotyczą one całej Twojej rodziny. Kiedy jeden członek rodziny decyduje się na psychoterapię nagle cała rodzina zmienia się i zaczyna ewoluować. Kiedy Ty się budzisz, budzi się Twoja rodzina. 

Na wszystkie osoby stanowiące część jednego sytemu wpływają określone czynniki kształtujące relacje międzyludzkie tzw. porządki miłości. Zostały one odkryte przez Berta Helingera poprzez obserwacje zachowań i odczuć reprezentantów. Należą do nich:

Prawo przynależności

Polega na tym, że nie można nikogo bezkarnie wykluczyć z systemu rodzinnego, każdy kto kiedykolwiek przynależał do niego, ma prawo nadal do niego przynależeć. Wykluczenie oznacza pomijanie kogoś, brak szacunku, negowanie jego znaczenia, przemilczanie jego istnienia czy demonizowanie kogoś albo idealizowanie. A także niepogodzenie się z czyjąś śmiercią. Tego typu wykluczenie kogoś, ma konsekwencje dla pozostałych członków systemu. Ktoś inny z tego układu będzie musiał bowiem przejąć funkcję wykluczonego.

Więź 

To rodzaj pierwotnej miłości, wierności i lojalności, która istnieje pomiędzy wszystkim członkami rodu. Powoduje ona, że to co się dzieje z jednym członkiem rodu, nie jest obojętne dla pozostałych. 

Hierarchia systemowa 

To jednokierunkowy przepływ od starszych (wcześniejszych w systemie), którzy dają do młodszych, którzy biorą (późniejszych). Kierunek przepływu dziedzictwa. W ten sposób przepływają traumy, obciążenia, ale również siła i energia. Hierarchia oznacza, że starsi członkowie rodziny, zawsze mają pierwszeństwo przed tymi, którzy dołączyli do tej rodziny później. Oznacza to, że otrzymują oni pewne rzeczy w spadku od poprzedników a nie kreują ich sami, otrzymują bez sposobności oddania ich np. dar życia od swoich rodziców. Ten porządek obejmuje wszystkich w rodzie i nie powinien być łamany. Co często zdarza się, kiedy np. rodzice uważają, że uczą się od swoich rzeczy, albo kiedy pozwalają by to dziecko ich wspierało czy starając się z nim zaprzyjaźnić. Takim postępowaniem rodzic zawsze obciąża swoje dziecko. Również starsze rodzeństwo zawsze silniej wpływa na Ciebie niż młodsze, niezależnie jak naprawdę wyglądają Wasze kontakty czy uczucia.

Zasada wyrównania 

Polega na utrzymywaniu równowagi w systemie. Automatycznym wyrównywaniu wszystkiego co dawane jest i brane w systemie rodzinnym, albo też czynione w ramach tego sytemu. Kiedy coś otrzymasz od razu pojawia się u Ciebie odruch by oddać. Kiedy ktoś Cię skrzywdzi, chcesz się zemścić. Zasada ta ma bardzo duży wpływ na samopoczucie osób zaangażowanych. Na przykład ten ktoś dalej czuje się wolny, zaś ten kto bierze, zostaje obciążany winą i czuje się gorzej. Kiedy da za dużo, ma poczucie, że coś mu się należy. A kiedy odda za mało albo nic, czuje się zobowiązany i winny. Natomiast kiedy odda tyle samo czuje się wolny i uwalnia się od wszelkich zobowiązań. 

Kiedy któryś z tych czynników zostanie zaburzony następuje dysfunkcja układu, która wpływa na losy całego układu, ale również na osobiste życie każdego z jej członków.  

Przykładami takich zaburzeń może być np. posiadanie rodzeństwa z tzw. nieprawego łoża, wczesna śmierć kogoś z rodziny, śmierć dziecka, aborcja. A także wykluczenie kogoś z kręgu rodzinnego. Czy też szczególnie ciężki los jakiegoś członka rodziny, komplikacje okołoporodowe, a nawet wczesna rozłąka z rodzicami.

Najbardziej znanym patogenem sytemu jest uwikłanie, czyli nieświadoma identyfikacja ze starszym (wcześniejszym) członkiem rodu.

Oznacza to, że jesteś związana z daną osobą, nie wiedząc nawet o tym. Podświadomie więc podążasz za nią, naśladując ją w jakimś aspekcie i pragnąc dzielić jej los. Możesz robić to realizując elementy jej drogi życiowej lub też wyrażając cechy osobowości tej osoby. Do pozostałych patogenów należą także wykluczenie, zaburzenie hierarchii czy przerwany nurt pierwotnej miłości, czyli rodzaj wewnętrznej separacji dziecka od rodzica. Ta separacja może być spowodowana ich emocjonalną lub fizyczną niedostępnością.  

Ten brak równowagi w systemie ma również wpływ na Twoje podświadome przekonania.

Równowagę tę można przywrócić podczas sesji ustawień rodzinnych z terapeutą, który najpierw znajduje podłoże problemu, czyli postawi diagnozę, a potem wskaże rozwiązanie.

W celu postawienia diagnozy używa się reprezentantów, u których pojawiają się określone wrażenia w ciele, nastawienie, emocje względem innych członków rodziny czy nastrój.

Takich ustawień można dokonać grupowo lub indywidualnie. Można również posłużyć się figurkami reprezentującymi danego członka rodziny.

Przywracanie równowagi w systemie rodzinnym polega na podjęciu któregoś z poniższych zadań:

 • Włączenie wykluczonych (np. abortowanego dziecka)
 • Ujawnieniu więzi (np. z innym ojcem biologicznym)
 • Uszanowaniu więzi (np. w stosunku do znienawidzonego rodzica)
 • Wprowadzeniu hierarchii (np. pomiędzy rodzeństwem)
 • Oddaniu cudzej albo przyjęciu własnej odpowiedzialności (np. rezygnując z potrzeby „ocalenia” rodzica)
 • Dobrym wyrównaniu
 • Przyjęciu męskiej lub żeńskiej identyfikacji
 • Wewnętrzne przyjęcie rodziców,
 • Uszanowanie poprzedniego partnera
 • Pozostawienie w systemie dziecka, które straciło rodziców biologicznych (poprzez oddanie go do adopcji)
 • Uszanowanie rodziców adopcyjnych

Każda metoda pracy z podświadomością również pomoże Ci w wyregulowaniu wzajemnych relacji w systemie. Jeśli masz ochotę, możesz spróbować terapii intuicyjnej ze mną klikając w poniższy link i umawiając się na sesję. Tak więc nie jesteś samotną wyspą na oceanie Wszechświata. Jesteś jego kroplą umiejscowioną w określonym miejscu w jego strukturze za pomocą silnych więzi łączących Cię z pozostałymi kroplami.

Rodzina i jej wpływ na Ciebie.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Źródło:

Damian Janus „Ustawienia systemowe Berta Hellingera. Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku.” Virgo, 2018.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz teraz nauczyć się świadomego rodzicielstwa od najlepszych ekspertów na świecie.

Reklama kursu Mindvalley Świadome rodzicielstwo.

Odkryj nowy model rodzicielstwa, który Oprah nazwała „rewolucyjnym” i „zmieniający życie”, dzięki któremu możesz stworzyć idealne środowisko do rozwoju i rozkwitu dla swoich dzieci w ich najbardziej autentycznym ja dzięki świadomemu ekspertowi w dziedzinie rodzicielstwa, dr Shefali Tsabary.

Rodzina i jej wpływ na Ciebie. Rodzina i jej wpływ na Ciebie.

8 komentarzy
0

You may also like

8 komentarzy

Pojedztam.pl
Pojedztam.pl 20 czerwca 2021 - 19:03

Bardzo ciekawy, przejrzysty artykuł. Dobrze było usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się czegoś nowego.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 20 czerwca 2021 - 22:20

Bardzo dziękuję.

Odpowiedz
Ula z prostoofinansach
Ula z prostoofinansach 20 czerwca 2021 - 19:25

Ciekawy ale i trudny temat. Tak wiele zależy od naszych przodków.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 20 czerwca 2021 - 22:22

Dokładnie wiem co masz na myśli, ale to bardzo trudne zrozumieć, że te więzy krwi nas nie krępują, że możemy się od nich sami uwolnić.

Odpowiedz
Kathy
Kathy 20 czerwca 2021 - 19:31

Ja osobiście nie rozumiem ludzi, których kontakty z rodziną frusrtują, wpływają na nich negatywnie, ale się jej trzymają, bo „rodzina”. Gdyby przypadkowo z tymi osobami nie byli spokrewnieni, to już dawno by z nimi nie utrzymywali kontaktów. To takie sztuczne.

Odpowiedz
Anna
Anna 20 czerwca 2021 - 22:40

ja na szczęście sama się przeterapeutyzowałam i widzę co brałam od rodziców i co mi nie było potrzebne 🙂 Jestem samodzielną jednostką i ja za siebie odpowiadam, nie „bo rodzice”.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 20 czerwca 2021 - 22:54

Brawo dla Ciebie! 🙂

Odpowiedz
Karolina z Rudeiczarne.pl
Karolina z Rudeiczarne.pl 21 czerwca 2021 - 14:25

Oj rodzina bardzo kreuje człowieka i jego postrzeganie świata! Czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy!

Odpowiedz

Pozostaw komentarz