Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Liczby i ich symbolika.

przez Agata Dzierżawa
2681 wyświetleń
Liczby i ich symbolika to obrazek wiru otoczonego konturami kostki Rubika.

Muzyka zdaniem Pitagorasa – twórcy pierwszej skali muzycznej jest jedną z zależności boskiej nauki – matematyki.  Jej harmonie są nieelastycznie kontrolowane przez matematyczne proporcje. Uważał także, że matematyka pokazuje dokładną metodę, dzięki której dobro ustanawia i utrzymuje Wszechświat. Według Pitagorasa zatem to liczba poprzedzała harmonię, ponieważ to niezmienne prawo rządziło wszystkimi harmonicznymi proporcjami. Pitagoras stosował odkryte przez siebie prawo interwałów harmonicznych do wszystkich zjawisk natury nawet tych, które dotyczyły planet i konstelacji. Trudno odmówić Pitagorasowi racji – wszak wszyscy wiemy, że matematyka jest niekwestionowaną królową wszystkich nauk.

Czy jednak za jej pomocą można zdefiniować Boga?


W tym artykule poznasz:

  • Główną zasadę matematyki pitagoriańskiej.
  • Symbolikę cyfr.
  • Powiązanie matematyki z alfabetem.

Za matkę nauk matematycznych Pitagorejczycy uznawali arytmetykę.

To od niej bowiem zależy muzyka i astronomia, ale ona sama nie jest od nich zależna. Swoją miłość do liczb wyrażali nadając im enigmatyczne i symboliczne znaczenia. Niestety główne tajemnice Pitagorejskiej matematyki nigdy nie zostały spisane i były tylko ustnie przekazywane kilku wybranym uczniom. A wraz ze śmiercią Pitagorasa zaginał klucz do tej nauki.

Współczesne algorytmy arytmetyczne opierają się na cyfrach arabskich i pozycyjnym systemie liczbowym, czyli symbolach w postaci cyfr dla kilku najmniejszych liczb naturalnych umieszczonych w ściśle określonych pozycjach. A liczby zapisuje się powszechnie głównie w systemie dziesiątkowym lub binarnym (dwójkowym) – w informatyce. 

Większość z nas także współcześnie nie pała szczególną miłością do matematyki, bo kojarzy się nam ona głównie z mozolnymi kalkulacjami i skomplikowanymi działaniami liczbowymi. Może gdybyśmy poznali jej tajemnice od innej strony niż ta, którą znamy ze szkoły obdarzylibyśmy ją cieplejszym uczuciem?

Liczba to termin odnoszący się do wszystkich liczb i ich kombinacji. Dla Pitagorasa była ona przedłużeniem i energią nasienia zawartego w monadzie.

Monada oznacza wszechobejmującą jedność. Sumę dowolnej kombinacji rozpatrywanej jako całość. Tak więc Wszechświat uznajemy za monadę, ale poszczególne części wszechświata takie jakie jak np. planety także. Są one monadami w stosunku do części z których same się składają, ale one z kolei są częściami większej monady utworzonej z ich sumy. Pojęcie „jeden” zaś jest terminem stosowanym dla każdej z integralnych części monady.

Jak wiemy istnieją dwa rzędy liczby nieparzyste i parzyste. 

Czy jednak kiedyś zastanawiałaś się, dlaczego? Ano dlatego, że jedność, czyli jeden zawsze pozostaje niepodzielona, nieparzysta liczba nie może być równo podzielona. Zatem 9 to 4 +1 +4 – jedność w środku jest niepodzielona. Kiedy dowolną liczbę nieparzystą podzielisz na dwie części, jedna zawsze będzie nieparzysta, a druga parzysta. Pitagorejczycy uważali liczbę nieparzysta, której prototypem była monada za męską, a parzystą za żeńską, zaś 1 za androgeniczną.

Kiedy w taki sposób spojrzysz na liczby, arytmetyka zaczyna się robić coraz ciekawsza, nieprawdaż? Przyjrzyjmy się zatem bliżej cyfrom i ich znaczeniom według Pitagorejczyków, aby rozkodować arytmetykę Wszechświata i odkryć tajemnice ukryte za jej pośrednictwem. 

Monada – 1

Cyfra ta została tak nazwana, ponieważ zawsze znajduje się w tym samym stanie. To znaczy, że jest oddzielona od mnóstwa. Nazywa się ją umysłem, ponieważ umysł jest stabilny i ma pierwszeństwo. Jest androgeniczna, ponieważ jest zarówno męska, jak i żeńska, a także nieparzysta i parzysta. Dodana do parzystej czyni ją nieparzystą, a do nieparzystej parzystą. Jest Bogiem, ponieważ jest początkiem i końcem wszystkiego, ale sama nie ma ani początku, ani końca, a taka jest natura Boga. Jest pojemnikiem materii, ponieważ wytwarza dualność, która jest zasadniczo materialna.

Przez pitagorejczyków monada była nazywana chaosem, ciemnością, przepaścią, Tartarem, Styksem, otchłanią, Letą, Atlasem, Osią, Morfo (nazwa Wenus) oraz Wieżą lub Tronem Jowisza. Monada jest również nazywana rozumem zarodkowym, ponieważ jest źródłem wszystkich myśli we Wszechświecie. Nazywano ją też Apollo, ze względu na jego związek ze słońcem; Prometeusz, ponieważ przynosi człowiekowi światło; Pyralios, bo istnieje w ogniu. Bez niej nie może istnieć żaden numer czy substancja, ponieważ substancja jest pierwotna. Jest przyczyną prawdy i konstytucją symfonii: wszystko to dlatego, że jest pierwotna.

Duad – 2

Cyfra ta została tak nazwana, ponieważ została podzielona i składa się z dwóch, a nie jednego. A gdy są dwa, to każde przeciwstawia się drugiemu: geniusz, zło, ciemność, nierówność, niestabilność, ruchliwość, śmiałość, męstwo, spór, materia, odmienność, podział między mnogością a monadą, wada, bezkształtność, nieokreśloność, harmonia, tolerancja, inność, niepewność, impuls, śmierć, ruch, pokolenie, mutacja, podział, długość geograficzna, powiększenie, skład, komunia, nieszczęście, utrzymanie, nałożenie, małżeństwo, dusza i nauka. To symbol biegunowości i iluzji.

Tak jak monada jest ojcem, tak duad jest matką; dlatego ma pewne cechy wspólne z boginiami Izydą, Reą (matką Jowisza), Erato (jedna z muz) czy Wenus. Podczas gdy monada jest symbolem mądrości, duad jest symbolem ignorancji, ponieważ istnieje w niej poczucie oddzielenia, które jest początkiem ignorancji. Duad jest jednak także matką mądrości, ponieważ ignorancja – z samej natury – niezmiennie rodzi mądrość.

Triada – 3

To liczba wiedzy. Świętość triady i jej symbolu – trójkąta – wywodzi się z faktu, że składa się ona z monady i duady. Monada jest symbolem Boskiego Ojca i duadem Wielkiej Matki. Triada utworzona z tych dwojga jest więc androgeniczna i symbolizuje fakt, że Bóg zrodził swoje światy z siebie, który w swoim stwórczym aspekcie jest zawsze symbolizowany przez trójkąt. 

Słowami kluczowymi cech triady są przyjaźń, pokój, sprawiedliwość, roztropność, pobożność, umiarkowanie i cnota. Utożsamiana jest z Saturnem (władca czasu), Hekate, Plutonem, Furiami i Łaskami. 

Tetrada – 4

Tetrada była uważana przez pitagorejczyków za pierwotną liczbę, korzeń wszystkich rzeczy, źródło natury i najdoskonalszą liczbę. Wszystkie tetrady są intelektualne. Mają wyłaniający się porządek i otaczają świat, gdy przechodzi przez nie Empireum, czyli najwyższa sfera kosmosu, sfera ognia i światła. Z tego powodu Pitagorejczycy wyrażali Boga jako tetradę, wyjaśniono w świętym dyskursie przypisywanym Pitagorasowi, w którym Bóg jest nazywany Liczbą Liczb. Dzieje się tak, ponieważ dekada, czyli 10, składa się z 1, 2, 3 i 4. Liczba 4 jest symbolem Boga, ponieważ symbolizuje pierwsze cztery liczby. Co więcej, tetrada jest środkiem tygodnia, będąc w połowie między 1 a 7. Tetrada jest również pierwszą geometryczną bryłą.

Słowa kluczowe nadane tetradzie to porywczość, siła, męskość, dwoje matek i kluczowa strażniczka Natury, bo bez niej nie może istnieć powszechna konstytucja. Nazywa się też ją harmonią i pierwszą głębią. Następujące bóstwa miały udział w naturze tetrady: Herkules, Merkury, Wulkan, Bachus i Urania (jedna z Muz).

Liczby i ich symbolika detale. Liczby i ich symbolika.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Pentada – 5

Piątka jest połączeniem liczby nieparzystej i parzystej (3 i 2). Wśród Greków pentagram był świętym symbolem światła, zdrowia i witalności. Symbolizował także piąty element – ​​eter – ponieważ jest wolny od zakłóceń czterech niższych elementów. Nazywa się go równowagą, ponieważ dzieli idealną liczbę 10 na dwie równe części. Tetrada (elementy) plus monada równa się pentadzie. Pitagorejczycy nauczali, że elementy ziemi, ognia, powietrza i wody są przesiąknięte eterem – podstawą witalności i życia. Dlatego wybrali pięcioramienną gwiazdę, czyli pentagram jako symbol witalności, zdrowia i wzajemnego przenikania się. Czasami nazywa się ją hierofantem lub kapłanem tajemnic, ze względu na jej połączenie z duchowymi eterami, za pomocą których osiąga się mistyczny rozwój.

Pentada symbolizuje naturę, ponieważ po zwielokrotnieniu powraca do siebie, tak jak ziarna pszenicy, zaczynając w postaci nasion, przechodzą przez procesy natury i odtwarzają nasiona pszenicy jako ostateczną formę ich własnego wzrostu. Inne liczby pomnożone przez siebie dają inne liczby, ale tylko 5 i 6 pomnożone przez siebie reprezentują i zachowują swoją pierwotną liczbę jako ostatnią liczbę w swoich produktach.

Reprezentuje wszystkie istoty wyższe i niższe. Słowami kluczowymi pentady są pojednanie, przemiana, małżeństwo, nieśmiertelność, serdeczność, Opatrzność i dźwięk. Wśród bóstw, które uczestniczyły w naturze pentady, byli Nemezis, Wenus i posłańcy Jowisza.

Heksad – 6

Szóstka symbolizuje stworzenie świata. Grecy uważali harmonię i duszę za podobne w naturze, ponieważ wszystkie dusze są harmonijne. Sześciokąt jest również symbolem małżeństwa, ponieważ powstaje z połączenia dwóch trójkątów, jednego męskiego i drugiego żeńskiego. Wśród słów kluczowych związanych szóstką są:

  • czas, ponieważ jest to miara czasu trwania;
  • panaceum, ponieważ zdrowie jest równowagą, a heksad jest równowagą świata;
  • świat, bo podobnie jak heksad, jest często postrzegany jako składający się z przeciwieństw w harmonii,
  • wszech wystarczalność, ponieważ jej części wystarczają na całość (3 +2 + 1 = 6);
  • niestrudzony, ponieważ zawiera elementy nieśmiertelności

Heptad – 7

Siódemka została nazwana „godną czci”. Uznano, że jest to liczba religii, ponieważ człowiek jest kontrolowany przez siedem duchów niebieskich, którym wypada składać ofiary. Nazywano ją liczbą życia, ponieważ wierzono, że istoty ludzkie urodzone w siódmym miesiącu życia embrionalnego zwykle żyły, ale te urodzone w ósmym miesiącu często umierały. Jeden z autorów nazwał ją Dziewicą Bez Matki, Minerwą, ponieważ nie narodziła się z matki, ale z korony lub głowy Ojca, monady. Słowa kluczowe heptady to fortuna, okazja, opieka, kontrola, rząd, osąd, sny, głosy, dźwięki i to, co prowadzi wszystko do końca. Bóstwami, których atrybuty wyrażał heptad, były Ozyrys, Mars i Cleo (jedna z muz).

Wśród wielu starożytnych narodów heptad był świętą liczbą. Żydowski Bóg Elohim był siódemką. Były to Duchy Świta, bardziej znane jako Archaniołowie kontrolujący planety. Siedmiu Archaniołów, z trzema duchami kontrolującymi słońce w jego potrójnym aspekcie, tworzy dziesiątkę, świętą dekadę pitagorejską. 

Trójka (duch, umysł i dusza) schodzi do czwórki (świata), a ich sumą jest siedem, czyli mistyczna natura człowieka, składająca się z potrójnego ciała duchowego i poczwórnej formy materialnej. Symbolizuje ją sześcian, który ma sześć powierzchni i tajemniczy siódmy punkt w środku. Sześć powierzchni to kierunki: północ, wschód, południe, zachód, góra i dół; lub z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej, z góry i z dołu; lub znowu ziemia, ogień, powietrze, woda, duch i materia. Pośród nich stoi 1, czyli wyprostowana postać człowieka, z której środka w sześcianie rozchodzi się sześć piramid. 

7 jest podzielne tylko przez 7, które przechodzi w siebie raz, i jedność, która przechodzi w 7 siedem razy. Heptad jest liczbą Prawa, ponieważ jest to liczba Twórców Prawa Kosmicznego, Siedmiu Duchów przed Tronem.

Ogdoad – 8

Ósemka jest liczbą świętą, ponieważ jest numerem pierwszego sześcianu, którego forma ma osiem rogów i jest jedyną parzystą liczbą poniżej 10 (1-2-4-8-4-2-1) . W ten sposób 8 jest podzielona na dwie 4, każda 4 jest podzielona na dwie 2, a każda 2 jest podzielona na dwie jedynki, przywracając w ten sposób monadę. Wśród słów kluczowych ogdoad są miłość, rada, roztropność, prawo i wygoda. Wśród bóstw biorących udział w jego naturze były Reaa, Neptune, Themis i Euterpe (Muza). To także symbol nieskończoności. 

Reklama Dziennika Podroży Duchowej

Ennead – 9

Jest pierwszym kwadratem liczby nieparzystej (3×3). Wiąże się z porażką i niedociągnięciami, ponieważ nie dorównuje idealnej liczbie 10 o jeden. Dziewiątkę nazwano liczbą człowieka, ze względu na dziewięć miesięcy jego embrionalnego życia. Wśród słów kluczowych z nią związanych są ocean i horyzont, ponieważ dla starożytnych były one nieograniczone. Ennead jest nieograniczoną liczbą, ponieważ poza nią nie ma nic poza nieskończoną dziesiątką. Nazwano ją granicą i ograniczeniem, ponieważ gromadzi w sobie wszystkie liczby. Nazywano ją także sferą powietrza, ponieważ otacza liczby, tak jak powietrze otacza ziemię. Wśród bogów i bogiń, które w mniejszym lub większym stopniu uczestniczyły w jej naturze, byli Prometeusz, Wulkan, Hyperion i Terpsichore (muza). Uważana była za zło, ponieważ była odwróconą 6. Jest także symbolem ukończenia.

Dekada – 10

Dziesiątka to według pitagorejczyków jest największą z liczb, bo obejmuje wszystkie proporcje arytmetyczne i harmoniczne. Wiązano ją z wiekiem, mocą, wiarą, koniecznością i mocą pamięci. Utożsamiano ją z Altlasem, Uranią, Słońcem i Jedynym Bogiem. Nazywano niebem i światem, ponieważ niebo obejmuje świat. Uważali, że 10 pojęła w sobie naturę parzystych i nieparzystych liczb, czyli dobro i zło.

Pitagoras uważał, że wszystkie wyższe liczby można sprowadzić do jednej z pierwotnych dziesięciu cyfr, a samą 10 do 1.

Stosując tą metodę można rozszyfrować wiele informacji ukrytych w Starożytnych pismach. Kiedy dodamy w tym systemie do siebie cyfry liczby 666 – tzw. znaku bestii staje się ona 6+6+6 =18, a ta z kolei staje się 1+8=9, czyli po prostu ukończeniem jakiegoś cyklu. Zmienia to wtedy całkowicie rozumienie słów Apokalipsy.

Kiedy natomiast w ten sam sposób rozszyfruje się podaną także w Apokalipsie liczbę zbawionych czy też liczbę wybawicieli świata – 144,000. Liczba ta staje się 1+4+4+0+0+0 = 9, co dowodzi, że zarówno Bestia Babilonu, jak i liczba zbawionych odnoszą się do samego człowieka, gdyż 9 jest odwróconą 6. Odwrócona oznacza drugi biegun 6. Oznacza to przebiegunowanie – zmianę z dominacji męskiej energii na żeńską, ale również odnosi się do rzeczywistego przebiegunowania planety Ziemia. Zatem Apokalipsa to tak naprawdę ostrzeżenie dla nas o przekierunkowaniu naszej społecznej świadomości, z dominacji patriarchatu na odwrotność, czyli energię żeńską, ale także o nadchodzącym przebiegunowaniu naszej planety.

Jak więc widzisz liczby podobnie jak język mogą wpływać na procesy myślowe i świadomość człowieka.

Dlatego też metoda obliczeniowa Pitagorasa była podstawą wszystkich starożytnych alfabetów i służyła zabezpieczaniu mocy liczbowej słów. Język nazywany był wcześniej ”Babel” od hebrajskiego słowa Babhel, które oznacza „brama do Boga” i został stworzony po to by wyrazić perfekcję matematyki. Dowody na to możemy znaleźć np. w alfabecie hebrajskim, greckim czy arabskim. Pierwszym krokiem do uzyskania wartości liczbowej każdego słowa jest przetłumaczenie go z powrotem na jego oryginalny język. Tylko słowa pochodzenia greckiego, hebrajskiego czy arabskiego mogą być z powodzeniem analizowane w ten sposób. Niestety współczesne języki nie ukazują już tych matematycznych zależności. Alfabety i uniwersalny matematyczny język, który pozwalał na zrozumienie wszystkich języków został pomieszany. I nie dość, że nikt nie potrafi się z nikim porozumieć, to jeszcze zamiast budować razem jedność, ciągle nieustannie dzielimy się. Nie potrafimy, także przez to razem sięgnąć nieba, czyli tworzyć nieba na Ziemi tworząc wspólną manifestację naszych myśli i emocji. 

A tutaj liczbowe znaczenie liter alfabetu hebrajskiego i greckiego oraz matematyczne zależności – ukończenie czyli cyfra 9 w alfabecie angielskim, który według intuicyjnych przekazów otrzymanych przez Dr Jospeh S. Puleo, również je utrzymuje.

Tabelka z alfabetem greckim, hebrajskim i angielskim i liczbami.
Wielokrotność
ósemek
Wielokrotność
ósemek sprowadzona
do jednej cyfry
Angielski odwrócony
alfabet
Angielski alfabet
przedstawiony za
pomocą cyfr
Suma Cyfr
Obu Alfabetów
1*8 =8 88 Z1 A9
2*8 =16 77 Y2 B9
3*8=2466 X3 C9
4*8=3255 W4 D9
5*8=4044 V5 E9
6*8=4833 U6 F9
7*8=5622 T7 G9
8*8=6411 S8 H9
9*8=7299 R9 I9
10*8=8088 Q1 J9
11*8=8877 P2 K9
12*8=9666 O3 L9
13*8=10455 N4 M9
14*8=11244 M5 N9
15*8=12033 L6 O9
16*8=12822 K7 P9
17*8=13611 J8 Q9
18*8=14499 I9 R9
19*8=15288 H1 S9
20*8=16077 G2 T9
21*8=16866 F3 U9
22*8=17655 E4 V9
23*8=18444 D5 W9
24*8=19233 C6 X9
25*8=20022 B7 Y9
26*=8=20811 A8 Z9
Źródło: Dr Leonard G. Horowitz and Dr Jospeh S. Puleo „Healing Codes for the Biological Apocalypse”, Tetrahedron Publishing Group, Sandpoint, Idaho, 2007.

Źródło:

Manly P. Hall „The Secret Teachings of All Ages”, San Francisco, H.S. Crocker Company 1928.

Dr Leonard G. Horowitz and Dr Jospeh S. Puleo „Healing Codes for the Biological Apocalypse”, Tetrahedron Publishing Group, Sandpoint, Idaho, 2007.

0 komentarz
0

You may also like

Pozostaw komentarz