Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Prawa Wszechświata.

przez Agata Dzierżawa
2610 wyświetleń
Prawa Wszechświata to obrazek leżącej nagiej kobiety z kolorowych pasków.

Kiedy osiągniesz mistrzostwo w pielęgnowaniu swoich cnót i zarządzaniu płynącą przez Twoje ciało energią życiową, będziesz mogła wpływać nie tylko na swój wewnętrzny świat, ale również na świat zewnętrzny. 


W tym artykule poznasz 7 praw rządzących Wszechświatem.


Cnoty są w istocie schematami myślowymi, które mogą zagiąć czas i przestrzeń. Stając się mistrzem danej cnoty, stajesz się też mistrzem tego wysokiej wibracji myślokształtu. Wysoko wibracyjne zaś i skondensowane myślokształty stanowią prawa rządzące Wszechświatem. Prawa te mogą przyjmować formy jako zbiorowa świadomość. Tworzą one gigantyczną świadomość – strukturę rzeczywistości i pozwalają doświadczać życia. Są one spoiwem Wszechświata. To 6 plan egzystencji wyższe emocje, wielka pustka lub czarna materia. 

Rządzą naszą galaktyką, układem słonecznym i Ziemia.

Istnieje 7 głównych praw rządzących Wszechświatem.

Prawo Mentalizmu 

WSZYSTKO jest UMYSŁEM; Wszechświat jest Mentalny

Oznacza, to wszystko co istnieje jest duchem – nieskończonym żyjącym umysłem. Duch jest jedynie nazwą, którą̨ ludzie dali najwyższemu konceptowi nieskończonego żyjącego umysłu. A cały świat jest mentalnym wytworem wszystkiego co istnieje. To oznacza, że świat jest holograficznym odbiciem świadomości każdego z nas w jednej wielkiej świadomej całości. A każda pojedyncza świadomość istnieje w umyśle wszystkiego co jest. Zatem energia i materia i wszystko inne co istnieje podlegają władzy umysłu. Każdy z nas z osobna i wszyscy razem tworzymy ten świat mentalnie. A Bóg jest zgromadzeniem indywidualnych świadomości skupionych wokół jednej idei.

Jeśli Wszechświat jest mentalny w swojej naturze to możliwa jest również mentalna transmutacja – przemiana i zmiana uwarunkowania Wszechświata.

Prawo Zgodności

Tak jak na górze, tak i na dole; tak jak na dole, tak i na górze”  (Jako w Niebie tak i na Ziemi)

To prawo mówi, że zawsze istnieje zgodność i harmonia między prawami i zjawiskami na różnych płaszczyznach istnienia i życia. Te reguły, które rządzą mikrokosmosem, rządzą również makrokosmosem. To, co wewnątrz to i na zewnątrz. I na odwrót. Dzięki temu prawu jesteśmy w stanie poznać całą naturę istnienia. Wszystko co istnieje we Wszechświecie pochodzi z tego samego źródła, dlatego też te same prawa, zasady i właściwości mają zastosowanie do każdej z jednostek lub grup jednostek. 

Prawa Wszechświata.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Prawa Wszechświata.

Prawo Wibracji

„Nic nie spoczywa; wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje” 

Prawo to oznacza, że wszystko, co istnieje jest w ruchu – wibracji. Różnice między materią, energią i duchem zależą tylko od natężenia tych wibracji. Wibracja ducha jest tak wysoka, że nie sposób go zobaczyć. Wibracja materii, zaś tak niska, że wygląda jakby stała w bezruchu. Od cząstek elementarnych, atomów i molekuł do planet i wszechświatów wszystko jest w wibrującym ruchu.

Prawo Biegunowości

Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoje bieguny i tworzy parę ze swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić 

To prawo mówi, że świat jest dualny. Tłumaczy, że wszystko ma dwa przeciwne aspekty – bieguny. Innymi słowy potwierdza, że wszystko co istnieje, jest jedynie dwoma ekstremami tej samej rzeczy, różniącymi się tylko stopniem tego ekstremum. 

Przeciwieństwa są takie same, różnią się tylko stopniem. Np. światło i ciemność są biegunami tej samej rzeczy, a pomiędzy nimi istnieje wiele stopni.

Prawo Rytmu

„Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy; wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają; ruch wahadła manifestuje się we wszystkim; miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo; rytm się kompensuje” 

Prawo to wynika z prawa biegunowości i mówi, że między dwoma biegunami odbywa się ruch. Ruch ten zawsze manifestuje się w określony wahadłowy sposób – wprzód i wstecz. To oznacza, że istnieje akcja i reakcja. Wysoka fala i niska, przypływ i odpływ. Wzloty i upadki. Hossa i bessa. Wdech i wydech. Ruch ten może być świadomie utrzymywany w równowadze poprzez panowanie nad sobą i swoim umysłem. Wtedy odchylenia mogą być tak małe, że wręcz niewidoczne.

Z tego prawa wynika kolejne prawo neutralizacji, czyli osiągania stopnia równowagi i mentalnej stałości, które pozwala unikać bycia przenoszonym przez wahadła. 

A także prawa kompensacji mówiące, że wychylenie w jednym kierunku określa wychylenie w kierunku przeciwnym. Co oznacza np., że człowiek, który odczuwa niewielki ból, jest w stanie odczuwać jedynie niewielką radość.

Prawa Wszechświata.

Reklama Dziennika Podroży Duchowej

Prawa Wszechświata.

Prawo Przyczyny i Skutku

Każda przyczyna ma swój skutek; każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieję się według Prawa; przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa; istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu

To prawo oznacza, że istnieje przyczyna każdego skutku, a każdy skutek ma swoją przyczynę. Zatem przypadek nie istnieje. Istnieją natomiast różne płaszczyzny skutku i przyczyny, wyższe zawsze dominują nad niższymi. Mentalne wznoszenie się na wyższą płaszczyznę oznacza stawanie się przyczyną.

Prawo Rodzaju

„Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i żeńskie pierwiastki; rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach” 

To prawo potwierdza istnienie męskiego i żeńskiego pierwiastka. Wszystko co istnieje zawiera zawsze dwa elementy, które razem tworzą nowy element. Słowo rodzaj w łacinie oznacza rodzic, prokreować, stwarzać, tworzyć, produkować. 

Fizyczna manifestacją rodzaju jest płeć. Tak więc wszystko i każda osoba zawiera w sobie dwa elementy. Każdy mężczyzna ma w sobie element kobiecy, a każda kobieta zawiera w sobie pierwiastek męski.

Prawa te nieustannie z nami pracują i są w interakcji. A każdy z nas rodzi się z prawem, które jest dla niego szczególnie ważne. 

Stanowią one trzon wszystkich innych praw rządzących Wszechświatem, a więc prawa magnetyzmu, elektryczności, prawdy, indywidualizacji, natury, współczucia, grawitacji czy czasu. A także prawa przepowiedni, wolności i działania, myśli, prędkości, mądrości, sprawiedliwości, doświadczenia, akceptacji, przyciągania, świętej geometrii, wymiarów, iluzji, DNA, energii, skupienia, światła, tonów, elektryczności, czystej intencji, cierpliwości, emocji, natury, równowagi czy życia. Opierają się na nich wszystkie dziedziny nauki od chemii, przez astronomię po psychologię. Na prawach tych opiera się również alchemia.

Istnieje sposób na naganianie wszystkich praw Wszechświata.

Można to robić z użyciem myśli. Jednak musi ona być lekka, czysta i dokładnie skierowana w atomową strukturę początku całego stworzenia. Tylko opanowanie odpowiedniej cnoty zmienia częstotliwość myślokształtu przez co może on połączyć się z konkretnym prawem. W ten sposób można uzdrawiać siebie i innych, poruszać przedmioty w przestrzeni – psychokineza czy nawet podróżować w czasie.

Uzdrowiciele, którzy używają tych praw uzdrawiają tonami, kolorami, święta geometrią, figurami geometrycznymi, numerami, magnetyzmem, astrologią, światłem, magnetyczną powłoką Ziemi itd.

Naszym zadaniem we Wszechświecie nie jest zaprzeczać jego egzystencji, lecz żyć, używając jego praw, aby wznosić się z niższego na wyższe. Prowadzić życie, czyniąc to, co możemy najlepszego w okolicznościach pojawiających się każdego dnia, i podążać tak dalece jak to tylko możliwe, za naszymi najwyższymi ideami i ideałami. 


Źródło:

KYBALION – STUDIUM HERMETYCZNEJ FILOZOFII STAROŻYTNEGO EGIPTU I GRECJI AUTORSTWA TRZECH WTAJEMNICZONYCH

Vianna Stibal „Siedem Planów Egzystencji. Filozofia techniki ThetaHealing”, P&G Editors, Warszawa 2017.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz teraz nauczyć się dualności od najlepszych ekspertów na świecie.

Reklama kursu Mindvalley Duality

Nazywany „Uzdrowicielem Uzdrowiciela”, Jeffrey Allen doradzał tysiącom prywatnych klientów na całym świecie i docierał do 100 000 studentów poprzez szkolenie duchowe online. Przekrocz swoje ciało fizyczne i obudź swoją energię duchową, aby osiągnąć sukces zmieniający życie dzięki Duality, jednemu z najwyżej ocenianych programów w Mindvalley.

0 komentarz
0

You may also like

Pozostaw komentarz