Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

W jaki sposób widzisz życie?

przez Agata Dzierżawa
1780 wyświetleń
W jaki sposób widzisz życie to obrazek kobiety w muzeum.

Twoja postawa.

Jak to się dzieje, że zawsze widzisz świat przez różowe okulary?  Dlaczego Maria ciągle odrzuca wszystkie pomysły? A Marek ciągle musi wszystko sprawdzać? W jaki sposób widzisz życie?

„Rzeczywistość to stan umysłu. Ludzie nie widzą życia takim, jakie ono jest. . . widzą życie takim, jakimi są”.

Nieznany

W tym artykule: 

  • Poznasz swoją postawę, czyli sposób w jaki patrzysz na życie. 
  • Dowiesz się czy jesteś stoikiem, sceptykiem, cynikiem, pragmatykiem, idealistą, realistą albo człowiekiem uduchowionym.
  • Poznasz główną wskazówkę dla każdej z postaw.

Każdy z nas w inny sposób widzi i inaczej interpretuje życie. Ilu ludzi tyle perspektyw. Jedno wydarzenie, a każdy z nas inaczej je odbiera. Najlepiej zaobserwować to w rodzinie pytając np. rodzeństwo o jakąś sytuację z dzieciństwa. Każdy z Was opisze ją zupełnie inaczej. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? I jak tak naprawdę wygląda życie w takim razie? Kto ma rację a kto nie? I jak tu wszystkich pogodzić?

Jak to się dzieje, z czego to wynika? 

O tym w jaki sposób widzisz życie decyduje kolejna nakładka duszypostawa. Każdy z nas ma niezliczone przekonania, które wpływają na to w jaki sposób określa poszczególne wydarzenia i rozumie życie. Dlatego nikt nie zgadza się na wszystko.

Nowe doświadczania są zwykle odbierane w kategoriach tego co już doświadczyłaś lub tego, co według Ciebie doświadczyłaś. Może to sprawić, że trudno będzie Ci mieć naprawdę nowe doświadczenie. Wyjście poza ograniczające sposoby kształtowania swoich doświadczeń jest bardzo wielkim wyzwaniem. Zazwyczaj tylko nieliczni ludzie mają potrzebę wykroczenia poza wcześniej ustalone wnioski. Z tego powodu czasem intencje duszy dotyczące tego co chce osiągnąć lub czego chce się nauczyć w danym życiu, są udaremnione, ponieważ możesz utknąć w powtarzających się pętlach.

Postawa jest sposobem w jaki osobowość kształtuje swoje doświadczenia umieszczając je w kontekście. Jeśli nie obramujesz swoich doświadczeń mentalnie w taki czy inny sposób nie będą one miały znaczenia. Będą po prostu przypadkowymi, losowymi doświadczeniami. Sposób w jaki to zrobisz zależy od tego jak je doświadczasz. 

Oczywiście wszystkie postawy są subiektywne i ograniczone na swój własny sposób, ale żadna z nich nie jest lepsza lub gorsza.

W jaki sposób widzisz życie?

Istnieje 7 rodzajów postaw, sposobów widzenia życia:

Postawa 1: Stoicyzm.

Postawa ta polega na tym, że człowiek widzi życie tak jakby już wszystko widział wcześniej. Zachowuje pewien stopień obojętności i dystansu wobec świata. Jest pogodzony, ze wszystkim co go spotyka.

Postawa ta wybierana jest przez dusze, gdy cnotami potrzebnymi do spełnienia planu duszy są cierpliwość i wytrwałość. Stoik nie pozwala, aby jakiekolwiek doświadczenie zakłóciło jego wewnętrzny spokój. Panuje nad sobą i zachowuje równowagę duchową. Nie przesadza w żadną stronę. Jest to sposób na kształtowanie życia w oparciu o to, czego doświadcza się wewnętrznie.

W pozytywnym aspekcie to spokój w odniesieniu do wszystkich doświadczeń życiowych. W negatywnym zaś rezygnacja, założenie, że cierpienie jest nieuniknione, niezależne od rzeczywistego doświadczenia.

Największą obawą stoika jest rozczarowanie, czyli zrobienie sobie nadziei, tylko po to, by się rozpadała.

Wskazówka:

 Uważaj na uczucie przywiązania do swojego przeznaczenia. Bądź optymistą.

Postawa 2: Sceptycyzm.

Ta postawa oznacza się tym, że człowiek widzi życie tak, jakby zawsze mogło być obalone. Nie wierzy, dopóki sam czegoś nie sprawdzi. Odmawia przyjmowania fałszywych pomysłów, wobec czego testuje je lub odrzuca. Szuka związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rzeczami. Kwestionuje wszystko. Jest szydercą i agnostykiem świata. Jego wiedza ograniczona jest tylko do wiedzy obiektywnej. Dopuszcza jedynie własne subiektywne spostrzeżenia. Dla skrajnych sceptyków liczą się tylko naukowe, fizyczne dowody i tylko strefa materialna uważana jest za rzeczywistą. Odrzucają teologię i filozofię.

W pozytywny sensie to badanie – sprawdzanie ważności pomysłów. W negatywnym podejrzliwość, niesprawiedliwe wątpienie bez uprzedniego sprawdzenia, czasem nawet paranoja.

Wskazówka: 

Postaraj się szukać w świecie czynników jednoczących, np. faktu, że wszechświat działa zgodnie z jakimś prawem, a nie chaotycznie. Pozwoli ci to uniknąć nadmiernej podejrzliwości.

Postawa 3: Cynizm.

Człowiek z tą postawą widzi życie jako przeciwieństwo tego, czym wydaje się ono być. Cynik widzi wydarzenia jako „nie w porządku”, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej. Nie waha się wyrazić swojej dezaprobaty. Podważa wszystko. Są indywidualistami lub renegatami. Pogardzają modą, lekceważą trendy. Mają problem z szacunkiem, gdyż nigdy nie dają go automatycznie. Zaletą ich jest to, że zawsze wyszukują alternatywę, która ma najmniejsze szanse na powodzenie.

W pozytywnym sensie to negowanie, czyli zaprzeczanie nieprawdopodobnym roszczeniom, konstruktywny krytycyzm. Proponują alternatywę dla jakiejkolwiek sugestii. W negatywnym zaś oczernianie, czyli krytykowanie niesprawiedliwie, bez powodu. A czasem nawet pogarda dla świata.

Największą obawą cynika jest bycie zwiedzonym, przez coś co wygląda dobrze, ale w rzeczywistości prowadzi do destrukcji.

Wskazówka: 

Spróbuj spojrzeć na wszystko i znaleźć rzeczy godne szacunku.  Spróbuj pójść za nimi zamiast automatycznie przeciwstawiać się wszystkiemu.

Postawa 4: Pragmatyzm.

To postawa, w której człowiek widzi życie praktycznie poprzez odpowiednią logiczną postawę. Jest to połączenie wszystkich 6 postaw, które odbierają świat w sposób nieco wypaczony, widząc lepiej tylko pewne aspekty życia. Pragmatyk widzi świat w sposób stosunkowo wolny od zniekształceń. Jako sprawnie funkcjonujący system, miejsce wszelkiego rodzaju doświadczeń. Pragmatycy zajmują się sprawami celowo i funkcjonalnie. Nie mają uprzedzeń dla żadnego konkretnego punktu widzenia.

W pozytywnym sensie to praktyczność, logika i kompetencja, czyli znalezienie tego co działa w każdej nowej sytuacji. W negatywnym sensie dogmatyzm, czyli założenie, że to co działało w przeszłości zadziała również teraz.

Największą obawą pragmatyka jest strach przed byciem w błędzie lub ignorancja.

Wskazówka: 

Spróbuj poeksperymentować ze spojrzeniem na życie z punktu widzenia innych postaw, po to, abyś mogła zyskać nową perspektywę na to co się naprawdę dzieje.

Postawa 5: Idealizm.

To postawa, w której człowiek widzi życie tak, jakby mogło być zawsze poprawione. Wyobraża sobie rzeczywistość w kategoriach idei, które wyrażają poczucie doskonałości lub nieodłącznych możliwości. Poszukują sensu życia i widzą go wszędzie. Szukają połączeń w czasie, które odbierają jako znaczące zbiegi okoliczności. Nie wierzą w przypadkowość świata. Idealiści projektują swoje obrazy na zewnętrzny świat, co jest dobre, jeśli ich obraz jest dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale problematyczne, gdy obraz ten wynika z ich fantazji.

W pozytywnym sensie to umiejętność łączenia ideałów z rzeczywistością. Generowanie pomysłów, aby zrozumieć wiele rzeczy. W negatywnym aspekcie to naiwność, nierealne oczekiwania i niezadowolenie z rzeczywistości.

Jest to jedna z najpopularniejszych postaw. Występuje u 20 % populacji.

Największą obawą idealistów jest strach przed brzydotą i złem, które nie pasują do ich idealnego świata.

Wskazówka:

 Zejdź na ziemię, otwórz oczy, na rzeczy których wolałbyś nie widzieć. Poznaj prawdziwy świat z jego brzydotą i złem, a potem postaraj się uczynić go lepszym.

Postawa 6: Spirytualizm.

Polega na tym, że człowiek widzi życie tak jakby nigdy wcześniej go nie widział. Nadaje sens życiu w jakikolwiek sposób przynoszący większy komfort i radość. Duchowy punkt widzenia. Zazwyczaj oznacza to wiarę w coś ezoterycznego, co nadaje życiu większy sens. Postrzegają świat jako ewoluujący, rozwijający się do lepszego stanu. Widzą większy obraz całości i możliwości wybiegające daleko w przyszłość. Mają wysokie oczekiwania wobec świata i tendencję do denerwowania się, gdy nie spełnia on ich oczekiwań. Są wizjonerami.

W pozytywnym sensie to weryfikacja możliwości i ich realizacja. Wizjonerstwo. Zgoda z własną duchowością. W negatywnym sensie łatwowierność, ślepa wiara, niepraktyczność spowodowane chęcią uwierzenia w cokolwiek niezależnie od rzeczywistego doświadczenia.

Ich największą obawą jest strach przed pechem.

Wskazówka: 

Nie pozwól zwieść się porażkom. Zdaj sobie sprawę, że świat nie staje się lepszym miejscem, bo gdy jedne problemy znikają pojawiają się następne. Nie oczekuj, że rzeczy będą zawsze lepsze lub gorsze.

Postawa 7: Realizm.

Jedna z popularniejszych postaw polegająca na tym, że człowiek widzi życie takie jakim jest. Przekształca swoje doświadczenia w praktyczną wiedzę. Nie dodaje świadomie swoich osądów i oczekiwań. Patrzy na wszystkie fakty, aby ocenić najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia i rozsądne przewidywania. Zbiera wszystkie istotne dowody i próbuje zrozumieć jak to wszystko do siebie pasuje. 

W pozytywnym sensie to wnikliwość, czyli dokonywanie uzasadnionych ocen na podstawie dowodów. W negatywnym zaś sensie to przypuszczanie, domysły, czyli dokonywanie ocen bez uzasadnienia, bez dowodów. 

Największą obawą realistów jest strach przed okazywaniem braku szacunku dla czegoś.

Realiści mogą mieć problem z podejmowaniem decyzji, gdyż zbyt duża obiektywność prowadzi czasem do stanu, w którym nic nie jest ważone czymś innym. 

Wskazówka: 

Spróbuj procesu eliminacji, aby dojść do jakiegoś wniosku. Zacznij szukać rzeczy, które są złe zamiast zawsze widzieć wszystko właściwe.

Wiesz już w jaki sposób widzisz życie?

Stoicyzm i spirytualizm są postawami inspiracji. Sceptycyzm i idealizm postawami ekspresji. Cynizm i realizm postawami działania, a pragmatyzm postawa neutralną.  

Gdy wchodzisz w negatywny biegun swojej postawy jesteś zamknięta na nowe informacje. A nawet podatna do wyciągania wniosków na podstawie półprawd. Podkreślasz separację i wykluczenie.

Gdy zaś przebywasz w pozytywnym biegunie swojej postawy jesteś otwarta na nowe informacje. Aktualizujesz swoją prawdę by doświadczyć całości. Kładziesz nacisk na jedność i włączenie.


Źródło:

Barry „ATTITUDE: Your way of viewing life”, personalityspirituality.net

Phil Wittmeyer and Others „Pragmatist Attitude”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Spiritualist Attitude”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Cynic Attitude”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Stoic Attitude (Personality Traits)”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Skeptic Attitude”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Realist Attitude (Personality Traits)”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Phil Wittmeyer and Others „Idealist Attitude”, The Michael Teachings, michaelteachings.com

Jose Luis Stevens, Simon Warwick-Smith „The Michael Handbook: A Channeled System for Self Understanding”, Warwick Press, 1994

6 komentarzy
2

You may also like

6 komentarzy

Koralina
Koralina 11 stycznia 2020 - 08:47

Przeczytałam jeszcze raz, tak pragmatyzm idealnie do mnie pasuje 😉

Odpowiedz
Agata
Agata 11 stycznia 2020 - 12:59

Fajnie!

Odpowiedz
Miłość mamy
Miłość mamy 11 stycznia 2020 - 08:59

Wychodzi ze jestem realistką ale staram się pozytywnie patrzeć w przyszłość bo uważam, że grunt to dobre nastawienie!

http://www.miloscmamy.pl

Odpowiedz
Agata
Agata 11 stycznia 2020 - 13:00

I bardzo dobrze! Myśli kształtują rzeczywistość wiec musza być pozytywne!

Odpowiedz
Praktycznie Perfekcyjna
Praktycznie Perfekcyjna 11 stycznia 2020 - 17:32

Trudno mi siebie określić, jednak chyba realistka! I zgadzam się, podjąć przeze mnie decyzję to jest wyzwanie.

Odpowiedz
Agata
Agata 11 stycznia 2020 - 19:37

Fajnie, że masz tego świadomość.

Odpowiedz

Pozostaw komentarz