Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Emocje i ich uwalnianie.

przez Agata Dzierżawa
2871 wyświetleń
Emocje i ich uwalnianie to obrazek przedstawiający mózg w kobiecych dłoniach.

Emocje i ich uwalnianie podstawą samoświadomości.

Emocje (z ang. emotions) to e – motions czyli energia w ruchu. A zatem przepływająca przez Twoje ciało energia życiowa, której zadaniem jej zmotywować Cię do działania. Przepływającą – nie skumulowana ani zatrzymana. Ten element ruchu energii jest w przypadku emocji bardzo istotny.


W tym artykule dowiesz się:

  • W jaki sposób budżet energetyczny Twojego ciała wpływa na Twoje emocje.
  • Jak poprawiać zdolności Twojego mózgu do prognozowania zużycia energii życiowej.
  • Czym jest stres i do czego prowadzi.
  • Jak emocje i umysł wpływają na Twoje zdrowie.
  • Dlaczego i jak tłumisz i wypierasz swoje emocje.
  • A także na czym polega uwalnianie emocji według Davida R. Hawkinsa.

Emocje i ich uwalnianie. Emocje i ich uwalnianie.

Energia ta poprzez pasję najpierw kieruje Twoją uwagę na działania mające na celu zabezpieczenie Twoich podstawowych potrzeb. Głównie fizjologicznych i potrzeby bezpieczeństwa, czyli potrzeb związanych z Twoim przetrwaniem. Ma to na celu doświadczenie przez Ciebie płaszczyzny fizycznej za pomocą ciała. Najpierw chce żebyś doświadczyła odizolowania od świata i indywidualizacji. By później skłonić Cię do zadbania o Twoje potrzeby wyższego rzędu takie jak przynależność, szacunek i uznanie, a w końcu samorealizację. Po to żebyś doświadczyła przyjemności i własnej kreatywności odkrywając swoją moc wpływania na świat, w którym żyjesz. 

Następnie zaś przypomniała sobie cel własnego życia i doświadczyła połączenia z innymi. Poznając dzięki temu własną prawdę i samoakceptację prowadzące do pragnienia transcendencji, i w końcu doświadczyła boskości. Robi to za pomocą emocji, czyli doznań Twojego ciała, odbieranych za pomocą różnych zmysłów łączących je z Twoim umysłem poprzez ciało emocjonalne, pozwalające Ci doświadczyć płaszczyzny astralnej

Skomplikowane?

Wiesz już, że emocje to tak naprawdę przyjemne i nieprzyjemne doznania Twojego ciała, motywujące Cię do określonych działań, którym Twój mózg nadaje sens za pomocą pojęć. Tak samo jak za każdym razem, gdy wykonujesz jakiś akt fizyczny dokonujesz czegoś mentalnego za pomocą pojęć. Każde Twoje uczucie, składa się więc z czynności ciała i umysłowego postrzegania tych czynności. Jest zatem siłą łączącą świadomy umysł z ciałem. 

Jednak to nie Twój mózg jest Twoim umysłem.

Jest on tylko fizycznym wyrazem Twojego umysłu. Twój umysł nie znajduje się w mózgu, jest dokładnie na odwrót o czym mówił australijski neurofizjolog i filozof, laureat Nagrody Nobla Sir John Eccles.

Umysł wraz ze swoimi myślami jest napędzany przez uczucia. Myśli wywoływane są przez napór nagromadzonych uczuć. Każde uczucie generuje wiele tysięcy związanych z nim myśli. Myśli same w sobie są bezbolesne, ale uczucia, które się za nimi kryją już nie.

Bolesne także są wspomnienia związane z nieprzyjemnymi emocjami, a to głównie za sprawą mózgu, który nadał im za pomocą pojęć takie znaczenie. Tonacja uczuć organizuje więc Twoje myśli i pamięć. 

Za nieprzyjemne i przyjemne uczucia odpowiedzialny jest afekt, który w ten sposób dba o zachowanie równowagi energetycznej w Twoim ciele. By następnie za pomocą mózgu tworzyć prognozy dotyczące zapotrzebowania Twojego organizmu na energię.

Aby zachować stabilność emocjonalną musisz więc przede wszystkim dbać o zachowanie równowagi energetycznej w Twoim ciele.

Na pewno niejeden raz zauważyłaś np. że gdy jesteś głodna robisz się zła i zdenerwowana. Albo kiedy jesteś przepracowana, niewyspana i przemęczona, robisz się bardzo emocjonalna. No właśnie to dlatego, że została nadwyrężona równowaga energetyczna w Twoim ciele.

Musisz utrzymywać budżet energetyczny swojego ciała w dobrym stanie, aby panować nad swoimi emocjami.  A to oznacza unikanie pseudo jedzenia napakowanego cukrem i złymi tłuszczami, wysypanie się, dbanie o swoje otoczenie fizyczne, unikanie hałasu, dbanie o odpowiednią ilość naturalnego światła i kontakt z naturą. 

Jeśli z któregoś z powyższych powodów równowaga energetyczna Twojego organizmu zostanie zachwiana spowoduje to, że prognozy Twojego mózgu zaczną się chronicznie rozjarzać z rzeczywistymi potrzebami Twojego organizmu. Ciężko będzie im wtedy przywrócić równowagę. Obwód w Twoim mózgu odpowiedzialny za „budżetowanie” zapasów energetycznych nie będzie odpowiadał szybko na sprzeczne informacje pochodzące z Twojego ciała. Jeśli prognozy przez dłuższy czas nie będą trafne będziesz czuła się nieszczęśliwa. Kiedy zaburzenie równowagi budżetu wydłuży się w czasie mózg źle prognozuje, że Twoje ciało ciągle potrzebuje energii. Powoduje to, że Twój afekt przestaje działać poprawnie i doświadczasz osłabiającego przygnębienia, zmęczenia czy wpadasz w depresję.

Istnieje jeszcze inna metoda dbania o prawidłowe działanie Twojego systemu prognozowania zużycia energii.

Gdyby Twój mózg miałby dużo więcej opcji do prognozowania, kategoryzowania i postrzegania emocji działałby dokładniej. Gdybyś zatem udoskonaliła swoje pojęcia, czyli podwyższyła poziom swojej inteligencji emocjonalnej dostarczyłoby Ci to narzędzi do bardziej elastycznych i funkcjonalnych odpowiedzi. Mogłabyś prognozować i kategoryzować swoje doznania bardziej skutecznie i lepiej dostosowywać swoje działania do swojego środowiska. 

W jaki sposób możesz to zrobić? Istniej wiele sposobów zdobywania nowych pojęć np.: czytanie książek, oglądanie filmów, podróże, spacery, kolekcjonowanie doświadczeń, próbowanie nowych perspektyw, nauka nowych słów, nauka różnic pomiędzy słowami określającymi emocje, wymyślanie nowe pojęć emocji czy zmiana otoczenia. Nowe słowa tworzą nowe pojęcia, które są podstawą konstruowania doświadczeń i percepcji emocjonalnych. Jeżeli dorastasz w środowisku pełnym gniewu i nienawiści to nie jest Twoja wina, że masz związane z tym pojęcia. Jednak jako osoba dorosła możesz się edukować i uczyć nowych pojęć. Twój mózg jest kształtowany przez rzeczywistość świata, w którym się znajdujesz. Pamiętaj o tym.

Wszystkie Twoje uczucia związane są z lękiem przetrwania.

Zatem wszystkie uczucia, których doświadczasz są jedynie programami przetrwania, w które wierzy Twój umysł. Umysł jest mechanizmem mającym zapewnić przetrwanie i używa do tego przede wszystkim emocji. Emocje tworzą myśli, a w końcu stają się skrótem tych myśli. Kiedy intelekt podaje Ci powód zrobienia czegoś bazowa ukryta pod nim emocja jest zazwyczaj nieuświadomiona. 

Reakcją na prawdziwe albo wyobrażone zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa i równowagi energetycznej organizmu jest stres.  Zaś życie w permanentnym stresie powoduje życie na adrenalinowym haju objawiające się uzależnieniem od ekscytacji i nadmiernej stymulacji. Przyzwyczajenie się do stanu zbliżonego do euforii wywołanej przez wysoki poziom kortyzol. Długotrwały stres prowadzi do wyczerpania. W jego wyniku następuje wyczerpanie nadnerczy, osłabienie mechanizmów obronnych organizmu, zmiany patologiczne w organach z powodu długotrwałego działania hormonów stresu. A przede wszystkim zmniejszenia zasobów energetycznych prowadzące do stresu, a co za tym idzie do choroby i nowego stresu. Kółko się zamyka. 

Twoje Ciało podlega umysłowi i manifestuje wszystko w co on wierzy. Niezależnie czy to przekonanie umysłu jest świadome czy nieświadome. Im bardziej zasilisz myśl energią tym więcej ma mocy, aby zamanifestować się fizycznie. Tak więc podatność na różne choroby jest jedynie wytworem Twojego umysłu, gdyż ciało reaguje na to w co wierzy umysł.

Twoje przepełnione lękiem myśli, wzmacniane przez informacje płynące z mediów zyskują większą moc. Gdy wybitny autorytet przekazuje informacje o jakiejś chorobie następuje gwałtowne zwiększenie liczby zachorowań na tą chorobę. Dzieje się tak dlatego, że nieświadomość chwyta się tej choroby. Sam wirus jest konieczny, ale nie wystarczający, abyś zachorowała. Doskonałym dowodem w jaki sposób umysł wpływa na ciało jest efekt placebo.

To w co wierzy Twój umysł ma moc zmieniania aktywności Twojego mózgu.

Wszelkie świadome i nieświadome przekonają wpływają za pośrednictwem mózgu na cały Twój organizm. Aby zmienić swoje ciało musisz więc zmienić swoje myśli i uczucia. Odpuścić negatywne myśli, zrzucić stres, który je napędza, unieważnić negatywne przekonania. Gdy zmienisz myśli, uczucia i postrzeganie zauważysz, że Twoje ciało dostosuje się do nich. Stanie się dla Ciebie wówczas oczywiste, że ciało fizyczne w ogóle siebie nie doświadcza, że to Twój umysł doświadcza ciała. Bez umysłu w ogóle nie uświadamiałbyś sobie ciała.

Baner reklamowy sesji „Kobiecość”.
Zrób sobie „Dzień Kobiet” i zadbaj o swoją kobiecość! Zmień swoje ograniczające Cię i Twoje poczucie kobiecości przekonania ze mną! Wybierz sesję „Kobiecość” i pozbądź się na zawsze.

Prawdziwe źródło stresu znajduje się we wnętrz Ciebie, a nie na zewnątrz.

To Twoje napięcie emocjonalne sprawia, że jesteś wrażliwa na czynniki zewnętrzne. Niestety większość ludzi przez całe życie tłumi uczucia albo próbuje od nich uciec, po to by nie odczuwać związanego z nimi bólu lub nieprzyjemnych doznań. Wtedy energia ta kumuluje się i szuka ujścia poprzez choroby psychosomatyczne czy inne zaburzenia na poziomie emocjonalnym i fizycznym. Zaś skumulowane emocje blokują rozwój duchowy. Zgromadzone napięcie sprawia, że cierpisz. Jest przyczyną wielu chorób i problemów. 

Aby stłumić uczucia i odsunąć je na bok by Ci nie przeszkadzały używasz świadomie (tłumienie) lub nieświadomie (wypieranie), wielu różnych mechanizmów. Robisz to zwykle z negatywnymi uczuciami, które zazwyczaj sprawiają Ci cierpienie. Odsuwasz je, żeby móc dalej normalnie funkcjonować. Po czasie zaczynasz je odczuwać jako rozdrażnienie, zmienne nastroje, napięcie w mięśniach, karku, plecach, zaburzenia hormonalne, problemy z trawieniem, alergie.

Do tych mechanizmów należy wyparcie poprzez zaprzeczanie albo projekcję

Zaprzeczenie oznacza zepchniecie ich do podświadomości. To samo powoduje wyrażenie uczuć. Wzmaga je dając im więcej energii i następnie spycha do podświadomości. Projekcja oznacza, że zamiast odczuwać emocje projektujesz je na świat zewnętrzny albo na ludzi wokół ciebie. Powoduje to zwykle problemy w relacjach, które skutkują nienawiścią do siebie samego. 

Kolejnym mechanizmem jest uciekanie. Polega ono na odwracaniu uwagi od swoich uczuć. Na unikaniu kontaktu ze swoim wnętrzem i niedopuszczaniu do siebie uczuć poprzez skupianie swojej energii na świecie zewnętrznym. Co w praktyce objawia się zapełnianianiem sobie czasu coraz to nowymi działaniami, aktywnościami, rozrywkami i zadaniami. A także zalewaniem tego kontaktu alkoholem, zaślepianiem używkami, narkotykami, hazardem, grami komputerowymi, zajadaniem i maskowaniem pracoholizmem. To także tak niewinne z pozoru czynności jak włączanie telewizora, słuchanie w każdej możliwej chwili muzyki, oglądanie filmów, szczególnie seriali, spotkania towarzyskie, shopoholizm, nałogowe czytanie czy podróżowanie. To strach przed zmierzeniem się z samym sobą i chwilą samotności. Niestety w naszym społeczeństwie eskapizm wewnętrznej uważności jest mechanizmem społecznie akceptowanym, a bardzo często nawet wspieranym. 

Wypierając i tłumiąc uczucia tracisz energię.

Pochłania ją powstrzymywanie własnych uczuć. Powoduje to zachwianie się systemu prognozowania zużycia energii. Gdy puścisz te uczucia energia tracona na opieranie się negatywności będzie mogła zostać przeznaczona na inne cele. Gdy uwolnisz podstawowe uczucie związane z problemem, możesz odpuścić wszystkie pozostałe emocje związane z nim. Kiedy uwolnisz i porzucisz negatywność, dotrzesz do własnej mocy. Celem uwalniania jest tak naprawdę wyeliminowanie ego. Nie jesteś umysłem, ale tym kto obserwuje i doświadcza, emocji, umysłu i ciała.

Zachowania związane z wypieraniem i tłumieniem uczuć powodują spadek uważności, kreatywności, energii i najczęściej prowadzą do fizycznych lub emocjonalnych dolegliwości chorób, przedwczesnego starzenia się, a nawet śmierci. Napór wewnętrznego napięcia pochodzącego z wypartych emocji powoduje stres. 

To co czujesz i myślisz zabarwia Twój świat. Jeśli jesteś przepełniona lękiem, świat jest dla Ciebie przerażającym miejscem.  Jeśli złością, świat jest udręka i frustracja itd. Zawsze koncentrujesz się na tym co wypierasz. W związku z tym bardzo ważne jest uwalnianie swoich emocji o czym pisał Davida R Hawkinsa w swojej książce „Techniki uwalniania”.

Co jednak rozumiał pod pojęciem emocji i ich uwalniania? 

Zdaniem Hawkinsa uwalnianie emocji to pozbycie się wewnętrznego napięcia spowodowanego nagromadzonymi emocjami z jednoczesnym odpuszczeniem. Towarzyszy mu natychmiastowa ulga i lekkość, a także poczucie wolności, szczęścia i spokoju. To uświadomienie sobie swojego odczucia, pozwoleniu by się pojawiło i pozostaniu z nim w kontakcie.  To zgoda na to czego doświadczasz. Pozwolenie by to odczucie swobodnie płynęło i uwalniało energię życiową. Bez osądzania, obwiniania się, rozładowywania, potępiania tego co czujesz czy obawiania się za to co czujesz i opierania się temu co czujesz. Powoduje to przetransformowanie tego uczucia, którego właśnie doświadczasz w inne, łagodniejsze doznanie. Gdy tylko wyczerpie się energia, która napędza to uczucie, ono zniknie. 

Podczas tego procesu ważne jest ignorowanie wszelkich myśli. Skupienie się tylko i wyłącznie na samym uczuciu. Jeśli masz problem z odpuszczeniem jakiejś emocji ważne jest, aby się przyjrzeć intencji pod nią ukrytej. 

Jeśli odpuścisz negatywne stłumione uczucia ze wszystkich swoich wewnętrznych programów, automatycznie zastąpią je ich odpowiedniki z wyższego poziomu emocji. Staniesz się szczęśliwsza i poczujesz się lżej. 

Zwykle myślisz, że Twoje szczęście zależy od tego, na ile kontrolujesz wydarzenia i wydaje Ci się, że to one są przyczyną Twojego niepokoju.

Obwiniasz więc je i świat zewnętrzny za swój nastrój. W rzeczywistości, zaś to Twoje własne uczucia i myśli dotyczące tych okoliczności są przyczyną tego niepokoju. Okoliczności zaś same w sobie są neutralne. To Ty nadajesz im znaczenie. To od Ciebie zależy, czy je akceptujesz czy nie.

Ponieważ uczucia definiują myśli, a myśli decydują o rezultacie. To od uczuć zależy w jakim stopniu zostaną wyzwolone Twoje naturalne zdolności i jakie osiągniesz rezultaty w związku z ich wykorzystaniem. 


Źródło:

Lisa Feldman Barrett „Jak powstają emocje”, CeDeWu, Warszawa 2020.

https://lisafeldmanbarrett.com

Dawid R. Hawkins „Technika uwalniania”Virgo Książki Budzące Świadomość, Warszawa 2016.


Jeśli nie radzisz sobie ze stresem w swoim życiu, możesz wypróbować jeden z programów Mindvalley „Everyday Bliss”.

Reklama programu Mindvalley "Everyday Bliss".

„Everyday Bliss” to 21-dniowa podróż w kierunku wolności od stresu na całe życie. W ciągu maksymalnie 15 minut dziennie poznasz charakterystyczne narzędzia i techniki Paula McKenny do przeprogramowania sposobu, w jaki Twój umysł i ciało reagują na stres.

Emocje i ich uwalnianie. Emocje i ich uwalnianie.

13 komentarzy
1

You may also like

13 komentarzy

Kasia | Coachella.pl
Kasia | Coachella.pl 08 marca 2021 - 11:52

Bardzo mi tu u Ciebie po drodze 🙂

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 08 marca 2021 - 13:26

Bardzo się cieszę! Mam nadzieję, że w takim razie popodróżujemy chwilę razem?

Odpowiedz
Aleksandra Załęska
Aleksandra Załęska 08 marca 2021 - 12:46

Bardzo mądry artykuł, opanować emocje nie jest łatwo, a nauka tego może zająć dużo czasu. Ale warto, dla spokoju i zdrowia psychicznego

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 08 marca 2021 - 13:27

Dziękuję bardzo.

Odpowiedz
Marta
Marta 08 marca 2021 - 14:00

Emocje to temat, który bardzo mnie interesuje i dużo czasu zajęło mi zaakceptowanie wszystkich swoich emocji i przede wszystkim przeżycie ich od początku do końca. Bardzo fajny artykuł. Dziękuję

Odpowiedz
Natalia
Natalia 08 marca 2021 - 14:45

Zgadzam się z każdym słowem! Mega inspirujący artykuł, bardzo za niego dziękuję <3 I w ogóle nie wiem jak dotąd żyłam nie uświadamiając sobie skąd się wzięło słowo emotions – moje życie już nigdy nie będzie takie jak wcześniej, poważnie 😀

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 08 marca 2021 - 15:09

hahahaha Dziękuję!

Odpowiedz
blogierka
blogierka 09 marca 2021 - 00:23

N cóz, po raz kolejny świetny tekst od Ciebie!

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 09 marca 2021 - 15:00

Dziękuję! 🙂

Odpowiedz
Rafał
Rafał 09 marca 2021 - 05:27

Nigdy nie miałem specjalnej potrzeby uzewnętrzniania emocji. Teraz już chyba wcale tego nie potrzebuję, bo jest mi ze sobą dobrze.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 09 marca 2021 - 15:01

Uzewnętrzniać nie musisz, jeśli tylko je uwalniasz, a nie tłumisz.

Odpowiedz
Patrycja
Patrycja 06 kwietnia 2021 - 22:13

Pięknie piszesz…bardzo głębokie teksty. Najbardziej mnie urzekło to, ze nie mózg jest naszym umysłem….Pati

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 06 kwietnia 2021 - 22:50

Dziękuję . 🙂 Fajnie, że każdego z nas porusza coś innego…

Odpowiedz

Pozostaw komentarz