Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Analiza psychometryczna.

przez Agata Dzierżawa
1777 wyświetleń
Analiza psychometryczna to obrazek przedstawiający mózg i trzewia w kolorach pastelowych w kształcie kobiety.

Umysł ludzki składa się z 2 części: Wyższego Ja i Niższego Ja. Wyższe Ja to nadświadomość indywidualna (zwana potocznie duszą) natomiast Niższe Ja to Twój racjonalny, logiczny umysł, czyli Twoje myśli oraz Twoja indywidualna podświadomość odpowiedzialna za emocje. Energia męska Twojego umysłu związana jest z Twoją świadomością, czyli racjonalnym logicznym umysłem, energia żeńska natomiast to Twoja podświadomość. Tylko równowaga pomiędzy tymi dwoma aspektami Twojego umysłu umożliwi Ci wykorzystanie całego swojego potencjału.


W tym artykule:

  • Dowiesz w jaki sposób można zmierzyć umysł i z jakich etapów składa się ten pomiar.
  • Poznasz kilka głównych stopni biometrycznych.

Czy wiesz, że umysł, mimo swojego niemierzalnego charakteru może zostać zmierzony?

Służy do tego narzędzie nazywane analizą psychometryczną. Jest to zintegrowany system badania umysłu i siły jego woli, a także osobowości człowieka. Powstał w oparciu o teorię i system doktora Oscara Brunlera angielskiego fizyka i chemika. Psychometria bywa także nazywana określeniem teleradiestezja czyli radiestezja na odległość.

W tym procesie analizy wykorzystuje się wahadełko. Dzięki teleradiestezji możliwa jest zarówno analiza cech osobowości danego człowieka, jak i jego predyspozycji psychicznych, intelektualnych, emocjonalnych czy cech charakteru. Można również przy jej pomocy zbadać aspekty jego rozwoju duchowego i wibracji energetycznej, czyli sprawdzić etap rozwoju duchowego danej osoby. A także poznać jej moce duchowe, czyli umiejętności parapsychiczne.

Nasze życie biologiczne jest ściśle powiązane ze środowiskiem, w którym żyjemy.

Od dawna ludzie uczyli się unikać miejsc, w których czuli się źle, chorowali, a rośliny nie rosły. W wyniku obserwacji takich zachowań ludzkich powstała radiestezja – dziedzina zajmująca się badaniem fal elektrycznych i magnetycznych w przyrodzie oraz ich częstotliwością. Radiestezja była znana i ceniona już w starożytności i odgrywała ważną rolę zwłaszcza w budowaniu domów i świątyń. Pozwalała bowiem omijając szkodliwe miejsca. Radiestetą może zostać każdy, kto potrafił dostroić się do informacji płynących ze środowiska.  

Radiestezja to technika poboru informacji z przestrzeni, która wykorzystuje różdżkę lub wahadełko w charakterze komunikatora. Kiedy weźmiesz do ręki różdżkę lub wahadło to przyrządy te w pewnych warunkach podlegają samoistnemu ruchowi. Ruch ten jest wynikiem specyficznego oddziaływania otoczenia na ludzki organizm. Zwykle ufamy bezgranicznie naszym zmysłom, a tymczasem pozawalają nam one odebrać tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Wszyscy bowiem reagujemy również na pole elektrostatyczne i pole magnetyczne zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Wpływa to na nasze samopoczucie i reakcje fizjologiczne. Te odruchy naszego ciała wykorzystuje właśnie radiestezja. Skurcze mięśni reagując na bodźce odbierane przez podświadomość ze środowiska powodują ruch różdżki lub wahadełka.

Aby wykorzystać informacje odbierane w ten sposób do wywołania ruchu przyrządów niezbędne jest wcześniejsze ustalenie tzw. konwencji mentalnej, czyli kodu ruchów wahadełka dla określenia odpowiedzi na żądane pytanie. Jeśli nie nauczysz swojej podświadomości „konwencji”, w której poszczególne ruchy wahadełka mają określone znaczenia, nie będzie mogła ona porozumieć́ się z Twoją świadomością i przekazać́ Ci swoich odkryć.

Analiza psychometryczna.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Analiza psychometryczna.

Wahadło poruszane jest za pomocą Twojej podświadomości.

Dzięki niemu może porozumieć się ze swoją duszą. Wspomaga ono bowiem intuicyjne odbieranie energii. Jeśli ktoś posiada zmysł jasnowidzenia czy jasnoczucia to nie będzie potrzebował wahadła.

Zwykle ruch wahadła w prawo oznacza tak, a w lewo nie. Wahadło jest zrobione przeważnie z drewna lub metalu, czasem jednak można rownież spotkać wahadła z kryształu lub bursztynu. Typowe zachowania wahadła to bezruch, ruchy oscylacyjne po linii prostej, ruchy kilowe w prawo lub w lewo oraz ewentualnie ruchy w kształcie elipsy.

Radiestezję wykorzystuje się do wielu różnych analiz m. in. do analizy psychometrycznej człowieka, czyli pomiaru świadomości, podświadomości i rozwoju inteligencji człowieka. A także rozwoju duszy i potencjału człowieka.

W tym celu umieszcza się wahadełko nad specjalnie przygotowanym wykresem. Wychylenia wahadełka wskazują̨ na wykresie trzy mierzone wielkości: charakter człowieka, zapisany w świadomej i podświadomej części umysłu, oraz jego ogólną̨ inteligencję. A także konstruktywną̨ czy destruktywną̨ osobowość, poziom kompleksów i energii.

Analiza psychometryczna składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap polega na pomiarze wzorca woli Twojego umysłu. Mierzy się go za pomocą ruchu wahadełka nad tarczą zegarową.  Wychylenia w prawo są charakterystyczne dla przeciętnego, dobrego człowieka obdarzonego życzliwością i pragnieniem konstruktywnych działań. Oznaczają podatność na pozytywne sugestie, odchylenia w lewo zaś są oznaką podatności na negatywne wpływy. Wzorzec woli w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara charakterystyczny jest dla osób destruktywnych, o skłonnościach przestępczych.

Aktywna, podmiotowa „wola” i umiejętność́ rozumowania przypisywane są „świadomej części umysłu”. Wadliwa „wola”świadomości człowieka utrudnia koncentrowanie się na myślach i działaniach. 

Drugi etap określa podświadomość i osobowość badanego. Ruch zgodny z ruchem zegara wskazuje na podświadomość z natury konstruktywną, w przeciwnym kierunku zaś świadczy o skłonnościach destrukcyjnych. Brak koła osobowości oznacza, że świadomość całkowicie zdominowała i podporządkowała sobie podświadomość. Taka osoba kieruje się rozumem i wyrachowaniem, nie ma uczuć i emocji.

Trzeci etap odczytu to badanie ogólnego poziomu inteligencji, który podawany jest w „stopniach biometrycznych”. Ten etap to „ogólna suma” pomiaru „duszy”. Konwencję dla ogólnego poziomu inteligencji lub też jej składników stanowi „stopień biometryczny”. Jest to jednostka długości – jeden stopień wynosi około 2 milimetrów, czyli 100 stopni biometrycznych równa się około 20 centymetrom.

Inteligencję tworzą dwie większe części: pamięć i zdolność rozumowania.

Podświadomość odpowiedzialna jest za czynność zapamiętywania, a świadomość – wszystkie czynności związane z rozumowaniem. Jeśli ktoś dysponuje szczególnie dobrą pamięcią̨, może uchodzić́ za człowieka wysoce inteligentnego mimo słabej zdolności logicznego myślenia. Natomiast osoba o słabej pamięci, ale wybitnej umiejętności rozumowania może robić́ wrażenie tępej, choć reprezentuje wysoki poziom intelektualny. Mimo braku rozróżnienia między rodzajami inteligencji, którymi obdarzone są osoby poddanej analizie psychometrycznnej, ogólny wynik odczytu podany w stopniach biometrycznych o wiele lepiej określa „inteligencję” człowieka niż współczesny wskaźnik IQ.

Skala pomiaru inteligencji to 218 dla osób opóźnionych w rozwoju umysłowym, 250 – dla przeciętnego człowieka i 1000 stopni dla wybitnie inteligentnych jednostek. Przy czym najwyższy zmierzony dotąd wynik to były 725 stopni, które otrzymał Leonardo da Vinci.

Analiza psychometryczna.

Reklama Dziennika Snów.

Analiza psychometryczna.

Spójrz co oznaczają wybrane stopnie biometryczne:

Poniżej 240 – ociężałość umysłowa. To poziom poniżej poziomu umożliwiającego przyjęcie jakiejkolwiek nauki.

240-300 – praca fizyczna, robotnik

282 – umiejętności handlowe

288–300 – To poziom, na którym robotnik może stać się nadzorcą i pouczać innych robotników. Tutaj królują przodownicy i złote rączki. Jest to poziom inteligencji nazywany tzw. „chłopskim rozumem”.

301-318 – Ten poziom oznacza dobrą pamięć, zagmatwany tok myśli, bazgrzące pismo, łatwość uczenia się języków i słuch muzyczny.

300-318 – Na tym poziomie rośnie rola pamięci myślenia, choć wydaje się ono zawiłe i skomplikowane. Ten poziom charakteryzuje ludzi przebiegłych i pomysłowych tzw. kombinatorów czy nawet przestępców.

319-320 – To poziom ludzi o wrodzonej dobroci.

320-330 – Tutaj rozwój pamięci pozwala skończyć szkoły średnie. Jednak wiedza na nim zdobyta jest mało użyteczna, gdyż brakuje na tym poziomie rozwiniętej zdolności logicznego myślenia pozwalającego ją wykorzystać. Na tym poziomie pojawia się także naturalna zdolność do czytania w myślach.

330-355 – Na tym poziomie wzrastają zdolności parapsychiczne oraz zdolność rozumowania (lekarze i prawnicy).

360-370 – Ten poziom charakteryzują wszechstronne zainteresowania i zdolność do posługiwania się analizą psychometryczną w podstawowej formie. To także maksymalna intuicja.

370-385 – Ludzie z tego poziomu są pełni ciekawych zajęć i nowych pomysłów – poszukiwacze i podróżnicy. Jednak ich koncepcje często bulwersują i są niepraktyczne (sędziowie, dziennikarze).

385-400 – To poziom ludzi chętnie i łatwo uczących się (profesorowie i naukowcy). Większość z nich jednak nie wnosi nic nowego do świata nauki, bo wolą oni opinie autorytetów zamiast własnych przemyśleń. To także poziom ludzi o wyjątkowych zdolnościach umysłowych, którzy jednak boją się nimi posługiwać.

410-450 – Ten poziom to poziom liderów biznesu. Szerokie horyzonty, umiejętność logicznego myślenia, doskonała pamięć i wyższa intuicja charakteryzują znajdujące się na nim osoby.

450-550 – To poziom pojawiania się geniuszy i najwyższa intuicja.

550-725 – To najwyższy stopień rozwoju umysłu i intelektu, który osiągnęli tylko nieliczni.

Kiedy człowiek w swoim rozwoju ewolucyjnym osiągnie granice doskonałości, znajdzie się na poziomie Wyższego Ja, wtedy właśnie stanie się „Mistrzem”.

Trudno jest przecenić́ wartość́ analizy psychometrycznej. Z drugiej strony musimy mieć́ świadomość́ faktu, że jest to system pomiarów oparty na wykorzystaniu zdolności parapsychicznych, a zatem bardziej niż̇ inne, zwykłe systemy narażony jest na pomyłki i błędy. Warto jest zatem przeprowadzać kilkakrotnie w pewnych odstępach czasu, aby upewnić się, że nasze wyniki za każdym razem są podobne.


Źródło:

Max Freedom Long „Analiza psychometryczna”, Wydawnictwo Medium 1996.

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz teraz nauczyć się dualności od najlepszych ekspertów na świecie.

Reklama kursu Mindvalley Duality

Nazywany „Uzdrowicielem Uzdrowiciela”, Jeffrey Allen doradzał tysiącom prywatnych klientów na całym świecie i docierał do 100 000 studentów poprzez szkolenie duchowe online. Przekrocz swoje ciało fizyczne i obudź swoją energię duchową, aby osiągnąć sukces zmieniający życie dzięki Duality, jednemu z najwyżej ocenianych programów w Mindvalley.

8 komentarzy
0

You may also like

8 komentarzy

Pojedztam.pl
Pojedztam.pl 21 grudnia 2021 - 20:22

Ten temat jest dla mnie nowością, więc dobrze wiedzieć na przyszłość coś więcej.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 22 grudnia 2021 - 17:54

🙂

Odpowiedz
blogierka
blogierka 22 grudnia 2021 - 01:12

A da się samemu to zmierzyć/wyliczyć?

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 22 grudnia 2021 - 17:53

Oczywiście, tylko potrzebujesz wahadełko i ten wykres.

Odpowiedz
Anna
Anna 22 grudnia 2021 - 09:50

Ciekawa jestem czy umysł ludzi poddaje się rzetelnie takim wyliczeniom …

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 22 grudnia 2021 - 17:55

Tak jak napisałam trzeba powtórzyć kilka razy tą analizę.

Odpowiedz
Monika
Monika 26 grudnia 2022 - 20:20

A
Jak to zbadać? Skąd wziąć wykres?

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 27 grudnia 2022 - 21:24

Najlepiej sięgnij po książkę “Analiza psychometryczna.Starożytna wiedza Khanów” Max Freedom Long. Tam znajdziesz dokładną instrukcję jak samem zrobić wykres, jak przeprowadzić badanie i zinterpretować wynik. Pozdrawiam, Agata 🙂

Odpowiedz

Pozostaw komentarz