Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Wyobraźnia – twórcza moc umysłu.

przez Agata Dzierżawa
3087 wyświetleń
Wyobraźnia twórcza moc umysłu to obrazek przedstawiający twarz Einsteina z namalowaną na niej twarzą myszki miki.

Wyobraźnia – twórcza moc umysłu.

Manifestowanie jest możliwe dzięki twórczej mocy Twojego umysłu – wyobraźni. Czym jest wyobraźnia? Kolejną cechą, którą wykształcił Twój mózg w procesie ewolucji, by pomogła mu ona przewidzieć konsekwencje jego zachowania dla jego przetrwania. Dzięki niej możesz zatem w swoim mózgu analizować różne scenariusze dotyczące Twojego przetrwania.


W tym artykule:

 • Dowiesz się czym jest wyobraźnia – twórcza moc Twojego umysłu.
 • Poznasz jej rodzaje.
 • Nauczysz się techniki aktywnej wyobraźni po to, by nawiązać kontakt z własną duszą. 
 • Dowiesz się jak ją poprawić.

Pozwala Ci, zaplanować coś, przygotować się czy zabezpieczyć. Wyobraźnia jest więc lekarstwem na lęk, ale może niestety również być źródłem lęku. Jednak dzięki niej możesz również trenować swoje przyszłe doświadczenia w ten sposób oswajając się z lękiem. Możesz odgrywać w wyobraźni scenki dotyczące wystąpień publicznych, rozmów o pracę czy innych trudnych sytuacji życiowych, aby się do nich przygotować. A także testować różne rozwiązania swoich problemów. Możesz posłużyć się mentalnymi obrazami dla uzyskania rzeczywistych efektów. Dzięki wyobraźni możesz również wykraczać własną myślą poza coś co już znasz. 

Potocznie niestety rozumiemy jednak wyobraźnię jako kreatywność, albo coś urojonego, iluzję, coś nieprawdziwego. Często np. mówimy do dzieci, żeby je uspokoić: „ach wydaje Ci się, to tylko Twoja wyobraźnia”. Takie zachowanie powoduje, że umniejszamy jej rolę w naszym codziennym życiu i programujemy siebie uważając ja za coś nie istotnego czy nawet gorszego. 

Wyobraźnia jest procesem poznawczym mózgu, ale używamy jej nie tylko po to by poznać świat, ale również po to by go tworzyć.

Dzięki niej nie tylko możesz lepiej funkcjonować, ale również projektować (inżynieria), tworzyć kulturę i sztukę, historie (bajki czy fantazje), symulować nowe pomysły, wrażenia czy snuć fantazje. Twoja wyobraźnia wyznacza kierunek, a wola utrzymuje wizję, dopóki twórcza wola w Tobie nie przekształci się w rzeczywiste doświadczenie. 

Pozwala Ci odtwarzać przyszłe doświadczenia, takie które jeszcze fizycznie nie miały szansy zaistnieć (wyobraźnia twórcza) lub minione (wyobraźnia odtwórcza) lub minione z wyimaginowanymi zmianami. 

To zdolność przywoływania lub tworzenia obrazów, a także snucia marzeń, planów na przyszłość, czy nawet śnienia na jawie. Pomaga wykorzystać wiedzę w rozwiazywaniu problemów i ma fundamentalne znaczenie dla integracji doświadczania i procesu uczenia się. Może być logiczna i zdyscyplinowana, ale również szalona i absurdalna. 

Wyobraźnię potęguje silne napięcie emocjonalne. 

Wyobraźnia odegrała ogromną rolę w ewolucji myślenia, dociekań i badań.

Wypływa z intelektualnych dążeń człowieka do zrozumienia świata. 

Jak mówił Einstein:

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza bowiem jest ograniczona, a wyobraźnia ogarnia cały świat, stymulując postęp, rodząc ewolucję.

Albert Einstein „Einstein o religii kosmicznej i innych opiniach i aforyzmach”, 1931

W celu poznania świata człowiek zwykle pobiera informacje takie jak fale dźwiękowe, czy światło ze świata zewnętrznego za pomocą swoich zmysłów i znajduje w nich znaczenie używając pamięci i procesów percepcyjnych. W wyobraźni zaś wszystko dzieje się na odwrót, obrazy tworzone są z pamięci.

Ich źródłem jest Twoja podświadomość. Najwyraźniej widać to w snach, kiedy nasze umysły tworzą całą wirtualną rzeczywistość, której możemy doświadczać, gdy śpimy. Wyobraźnia jest więc zdolnością do tworzenia i symulowania nowych obiektów, wrażeń i pomysłów w umyśle bez żadnego bezpośredniego wkładu zmysłów. Wyobraźnia nie ogranicza się jedynie do widzenia obrazów w umyśle. Dotyczy doświadczeń dostarczonych jej wcześniej przez wszystkie 5 zmysłów. Dzięki temu możesz wyobrażać sobie również dźwięki, smak, zapach, uczucia, emocje i fizyczne doznania.

Wyobraźnia to ta część Ciebie, która operuje obrazami, mitami i historiami.

To innowacyjne myślenie i twórcza ekspresja, ale także Twoja wewnętrzna rzeczywistość, bezgraniczna sfera, niezdefiniowana przez Twoje zmysły ani rozum. Termin wyobraźnia pochodzi od łacińskiego czasownika imaginari, które oznacza „wyobrażać sobie siebie”, co podkreśla jej auto refleksyjną właściwość. W jej królestwie możesz znaleźć paliwo na swoją podróż i dary mądrości. 

Czasem niestety wyobraźni przeszkadza rozum, szczególnie wtedy, kiedy zanurzony jest w racjonalizmie i uważa jedynie logikę i myśl analityczną za prawidłowe drogi do prawdy. 

Kiedy odrzucasz wyobraźnię, odcinasz się od bogactw, które mogą napędzić Twoją kreatywność. Ograniczysz swoje doświadczenia i sposób odbioru świata. 

Wyobraźnią możesz również dzielić się z innymi i rozwijać ją zbiorowo.

Wyobraźnię można podzielić na dwa rodzaje:

 • mimowolną, bierną, spontaniczną (marzenie senne, fantazje, halucynacje, spontaniczny wgląd i sen na jawie)
 • oraz dobrowolną, aktywną, kierowaną (wyobraźnia reprodukcyjna, twórcza, marzenie o perspektywie)

Stan braku zdolności do wewnętrznej wizualizacji, czyli brak tzw. „oka umysłu” nazywany jest afantazją.

Wyobraźnia to także brama do innego świata.

Jak książka, którą znalazł Bastian, bohater filmy “Niekończąca się opowieść”.  Świata pełnego symboli, metafor i fantazji.

Platon uważał, że wyobraźnia ludzka jest miejscem oddziaływania sił niebieskich na człowieka. Twierdził, że są w nas obrazy, które nie pochodzą ze znajomości świata materialnego, ale że Bóg lub jakaś boska siła (czysta inteligencja, anioł) tworzy w człowieku odpowiednie obrazy, zwłaszcza w snach. Ich treść i przesłanie nie muszą być zrozumiałe dla tego, kto je otrzymał. Twierdził, że potrzebny jest wtajemniczony, który potrafi je przeanalizować i wyjaśnić, aby najczęściej otwierać pole na proroctwo, czyli umiejętność przewidywania przyszłości.

Wyobraźnia traktowana była więc jak organ duszy, dzięki któremu ludzkość mogła nawiązać poznawczą i wizjonerską relację ze światem pośrednim. Pośredniczyła między ludzkim rozumem i boskim bytem, a więc jednoczyła świadomość z nieświadomością. Była pomostem do sacrum.

Wyobraźnia umożliwia dialog Twojego świadomego umysłu z Twoją duszą. 

Aby się o tym przekonać możesz spróbować techniki aktywnej wyobraźni. Jest to metoda, która stworzył C.G. Jung szwajcarski psychiatra i psycholog. Zainspirowały go do jej stworzenia medytacje alchemików nad procesami chemicznymi i spotkania eskimoskich szamanów z duchami. Jest to technika posługiwania się wyobraźnią w sposób kontrolowany w celu poznania własnej podświadomości i nieświadomości. Rodzaj techniki medytacyjnej.

Polega na traktowaniu wyobrażenia w sposób poważny i przeżywaniu wyobrażeniowej akcji jako rzeczywistej, prowadzącej do określonych konsekwencji. Kluczem tej techniki jest powstrzymywanie świadomego umysłu przed wywieraniem wpływu na wewnętrzne obrazy w miarę ich rozwoju. Technikę tę można stosować w formie wizualizacji, ale również działań artystycznych takich jak rysowanie, malowanie, plastyczne modelowanie, automatyczne pisanie, taniec, muzykę pisanie wierszy, listów czy prowadzenie dziennika, a także rzemiosło. Można ją stosować samodzielnie albo pod okiem terapeuty. Od lat 80-tych tę technikę wykorzystuje się np. w architekturze czy biologii molekularnej.  

Metoda ta pozwala na komunikacje nieświadomości z świadomością.  Działa poprzez zachęcanie świadomego i nieświadomego umysłu do komunikowanie się poprzez skierowanie naszej świadomej uwagi w głąb nieświadomego umysłu. 

Na czym polega metoda aktywnej wyobraźni?

Uspokój umysł i zacznij medytować, skup całą swoją uwagę na jakimś wyobrażeniu. Nie pozwól swojej uwadze odchodzić od tego wyobrażenia.

W ten sposób nawiążesz kontakt ze swoją podświadomością. Trochę stracisz wtedy skupienie na rzecz swojej podświadomości na tyle by zaczęła ona animować Twoje wyobrażenie.  

Będziesz wtedy mogła zacząć świadomie prowadzić narrację tego wyobrażenia albo zacząć rozmawiać z postacią z Twojego wyobrażenia. Zaangażuj się w ten etap tak bardzo jak to możliwe, ponieważ w następnym kroku ożywisz ją.

W kolejnym kroku spróbuj wyrazić to swoje wyobrażenie, biorąc kawałek papieru i pisząc czy rysując, malując lub tańcząc wszystko to czego właśnie doświadczyłaś w ciszy swojego umysłu. Pamiętaj, że celem tego procesu nie jest stworzenie arcydzieła, ale po prostu, uczynienie tego nieświadomego obrazu artefaktem, który będziesz rozszyfrowywać w ostatnim kroku. Ważne jest więc tutaj stworzenie jakiegoś zapisu tej kreacji. Kiedy więc zdecydujesz się tańczyć, śpiewać czy grać na jakimś instrumencie nagraj to.

Później zrób sobie przerwę starając się odciągnąć swój umysł od tego wyobrażenia i sprawić by wrócił do normalnej rzeczywistości.

Kiedy już się ugruntujesz użyj swojego intelektu do analizy swojego działa. Spróbuj znaleźć zawarte w nim przesłanie. 

W ten oto sposób skomunikujesz się z własną duszą. 

Jak poprawić swoją wyobraźnię?

 • Obserwuj obrazy, które do Ciebie przychodzą spontanicznie, w połączeniu z Twoim uczuciami i myślami. 
 • Kontempluj sztukę i spróbuj zobaczyć siebie jako jej część.
 • Czytaj. Czytaj mity i opowiadaj historie. 
 • Otaczaj się kreatywnymi ludźmi, poznawaj nowych ludzi.
 • Próbuj nowych rzeczy, doświadczaj, podróżuj, próbuj nowych potraw, zmieniaj perspektywę. 

Wyobraźnia jest umiejętnością, która przenosi nas w sferę abstrakcji.

Piąty wymiar istnienia, królestwo bez kształtów. To potencjał, dzięki któremu możemy zmienić swój rzeczywisty, zewnętrzny świat, a przez to całe swoje życie. Otwiera przed nami światy, które mogą okazać się nasza rzeczywistością, ponieważ zbliża nas do życia w jego całości. Jest drogą do głębszych rzeczywistości.  Otwiera nas na tajemnice tego co zwyczajne. Wyobraźnia to wolność. Daje nam możliwość wymyślenia swojej wersji świata. Świata wolnego od przeszłości czy opinii innych. 

Dlatego puść wodze fantazji i wyobrażaj sobie. Wyobrażaj sobie lepszy świat. Jak ten o którym śpiewał John Lennon. 

 

Wyobraź sobie, że nie ma Nieba

To proste, gdy spróbujesz

Nie ma Piekła pod nami

Nad nami tylko niebo

 

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Żyjących po dziś dzień

 

Wyobraź sobie, że nie ma krajów

To nie jest trudne do zrobienia

Nie ma za co zabijać ani za to umrzeć

I religii również

 

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Żyjących w pokoju

 

Może powiesz, że jestem marzycielem

Lecz nie jestem jedyny

Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz

I świat stanie się jednością

 

Wyobraź sobie, że nie ma majątków

Jestem ciekaw, czy potrafisz

Nie ma chciwości i głodu

A ludzie są wspólnotą

 

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Dzielących ze sobą cały świat

 

Może powiesz, że jestem marzycielem

Lecz nie jestem jedyny

Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz

I świat stanie się Jednością


Źródło:

Active Imagination Technique: Essential Steps, 2019, envisionyourevolution.com, https://www.envisionyourevolution.com/analytical-psychology/active-imagination-technique-essential-steps/2432/

Wyobraźnia twórcza moc umysłu Wyobraźnia twórcza moc umysłu Wyobraźnia twórcza moc umysłu

17 komentarzy
0

You may also like

17 komentarzy

Aleksandra Załęska
Aleksandra Załęska 02 listopada 2020 - 12:07

Wyobrażnia to ważna część naszgo umysłu, o którą należy dbać już od najmłodszych lat. Bez wyobraźni wielu rzeczy człowiek nie byłby w stanie stworzyć 🙂

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:02

To prawda. 🙂

Odpowiedz
Evika
Evika 02 listopada 2020 - 12:49

Świetny, wartościowy artykuł! ❤ Za mało się mówi o wyobraźni, a przecież to dzięki niej możemy kreować nasze wymarzone życie. Muszę sprawdzić na sobie metodę aktywnej wyobraźni. 😍

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:03

Dziękuję! Spróbuj, ciekawe czego się o sobie dowiesz.

Odpowiedz
Karolina z RudeiCzarne.pl
Karolina z RudeiCzarne.pl 02 listopada 2020 - 12:58

Czym bylibyśmy bez wyobraźni? Potrafi nam tyle ułatwić, tyle umilić, trzeba o nią dbac

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:03

To prawda 🙂

Odpowiedz
Zakreecona
Zakreecona 02 listopada 2020 - 13:17

Ja muszę spróbować kiedyś medytacji, jeszcze nie miałam okazji, żeby medytować, a wiele dobrego o tym slyszałam. Ostatnimi czasy dużo stresów u mnie, a nawet nie można wyjechać za bardzo, żeby gdzieś sie odstresować, to może medytacja w domu jest jakimś wyjściem:D

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:05

Spróbuj medytacji, na pewno Ci pomoże. A jak nie to zapraszam na spotkanie. Zajrzyj na stronę moich usług, może poczujesz, że to coś czego teraz potrzebujesz.

Odpowiedz
Angelika
Angelika 02 listopada 2020 - 17:14

Jestem nauczycielką przedszkola i wyobraźnia jest bardzo ważna w moim zawodzie😊

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:06

O to masz super, w przedszkolu tej wyobraźni całe mnóstwo!

Odpowiedz
Bo szczęście to ciastki, czyli Panna Anna pisze
Bo szczęście to ciastki, czyli Panna Anna pisze 02 listopada 2020 - 22:44

Bardzo ciekawy artykuł! Zawsze sobie powtarzałam, że mam bardzo bujną wyobraźnię, z którą zresztą bardzo się lubimy. 😀 Choć nie zawsze, bo często, zwłaszcza w stresujących sytuacjach, płata mi figle i „produkuje” zbyt dużo negatywnych emocji. W sumie mam wrażenie, że my introwertycy mamy „z natury” bujną wyobraźnię, dlatego lubimy przebywać w swoim własnym świecie i własnym towarzystwie. 😀

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:07

Coś w tym chyba jest, że introwertycy z tą wyobraźnią za pan brat.

Odpowiedz
blogierka
blogierka 03 listopada 2020 - 02:10

Postaram się zatem poćwiczyć swoją wyobraznię 🙂

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 03 listopada 2020 - 11:07

Powodzenia!

Odpowiedz
Anna z Wychowanie to przygoda
Anna z Wychowanie to przygoda 09 listopada 2020 - 16:24

To bardzo ciekawe, ze wyobraźnia uczestniczy w procesie tworzenia mózgu, nie wiedziałam. Pozdrawiam!

Odpowiedz
Ela
Ela 24 listopada 2020 - 18:49

nie wyobrażam sobie życia, gdybym miałam nie mieć wyobraźni. pomaga mi tworzyć, czuć się spełnioną, a podświadoma podpowiada nieoczywiste rozwiązania

Odpowiedz
Irek
Irek 29 grudnia 2020 - 09:31

Lennon zawsze na propsie

Odpowiedz

Pozostaw komentarz