Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Umowy i monady zewnętrzne.

przez Agata Dzierżawa
2226 wyświetleń
Umowy i monady zewnętrzne to obrazek gałęzi

Czym są umowy i monady zewnętrzne?

Przeciwieństwem karmy są umowy i monady zewnętrzne. Nie są to tak intensywne relacje jak karma. Umowy mogą zostać zerwane lub zmienione w dowolnym czasie. Nie są one wiążące. Są nawiązywane przez dusze przed inkarnacją i mogą dotyczyć np. obietnicy bycia przyjaciółmi w ciągu całego życia, albo bycia partnerami biznesowymi itd. Umowa zostaje spełniona w zależności od tego, czy służy ona celom obu stron w danym czasie. Może się bowiem okazać, że niektóre umowy są niemożliwe do wdrożenia ze względu na zaistniałe okoliczności. 


W tym artykule poznasz monady zewnętrzne, czyli 30 typów umów zawieranych między duszami: nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko, mąż-żona, rodzeństwo, brat-siostra, wpajający-wpajany, oprawca-ofiara, lider-zwolennik, uzdrowiciel-uzdrowiony, ratownik-ocalony, integrator-ekscentryk, beznadziejnie kochający-beznadziejnie kochany, namiętny-stłumiony, niezależny-zależny, pivot-mediator, bałaganiarz-skrupulatny, bierny-agresywny, adept-praktykant, artysta-mecenas, dezerter-porzucony, rozrzutny-oszczędny, niewinny-wyrafinowany, rozwiązły-impotent, pan-sługa, gracz-pionek, obrońca-broniony, ukryty-ujawniony, oszczerca-zniesławiony, więzień-strażnik więzienny i tandem. 


Wyróżnia się też specyficzne formy umów między dwoma duszami nazywane monadami. Zawiera się je po to, aby doświadczyć szczególnych lekcji. Monady podobnie jak karma muszą być doświadczane z oby dwóch stron. Można również doświadczać tej samej monady z innymi osobami, aby poznać inny odcień konkretnego doświadczenia. Można również mieć kilka monad w tym samym czasie z rożnymi osobami.

Kiedy dwie dusze doświadczają wszystkich podstawowych monad razem z obu perspektyw występuje wtedy monada miłosna nazywana też powiązaniami serca. Jest to uczucie całkowitego zaufania i połączenia, które bierze się z doświadczenia razem wszystkich możliwych relacji na planie fizycznym. Jest to bardzo rzadka relacja, którą zwykle mają tylko stare dusze, gdyż biorąc pod uwagę, że występuje aż 30 podstawowych typów monad, trzeba spędzić razem aż 60 żyć, aby doświadczyć każdej ze stron tych relacji.

Występuje 30 typów podstawowych monad:

Nauczyciel-Uczeń

Polega na tym, że jedna osoba uczy czegoś druga osobę. Czegoś, co ma wpływ na życie i pomaga uczniowi podjąć odpowiednią ścieżkę życiową. Nauczyciel pomaga uczniowi w zrozumieniu jego życia ogólnie lub w określonym obszarze. Pamiętaj, że jest to relacja archetypowa i niekoniecznie znaczy, że miałaś taką relację ze swoim nauczycielem szkolnym. Znanym przykładem takiej relacji jest nauczycielka z filmu „Młodzi gniewni”.

Rodzic-Dziecko

Jest to intensywny związek pomiędzy rodzicem a dzieckiem, doświadczany we wszystkich jego aspektach. Nie każdy rodzic i dziecko ma tą monadę, często nawet możesz mieć kilkoro dzieci w obecnym życiu i nie posiadać tej monady z żadnym z nich.

Mąż-Żona (dotyczy także par homoseksualnych) 

Jest to długotrwały związek obejmujący lekcje typowo związane z relacją takie jak zgodność, tolerancja, partnerstwo itd.

Rodzeństwo

Silna więź pomiędzy rodzeństwem widoczna w życiu każdego z nich przez całe życie.

Brat-Siostra

Jest to relacja, w której dwie osoby będą w jednym życiu braćmi, a w drugim życiu siostrami.

Wpajający-Wpajany

To relacja pomiędzy Tobą, a kimś kto odgrywa zasadniczą rolę w Twoim życiu w wieku 0-14 lat i formuje Twoje zachowanie i osobowość. Najczęściej są to rodzice, ale również mogą być dziadkowie, opiekunowie czy nauczyciele itd.

Oprawca-Ofiara

Relacja ta ma szeroki zakres i intensywność. Od ataku werbalnego po gwałt czy morderstwo.

Lider-Zwolennik

Monada ta może przejawiać się w wielu formach np. zwolennik jest zmuszony za kimś podążać albo lider może również prowadzić kogoś bardziej intymnie np. mentor biznesowy lub gdy ktoś naśladuje wszystkie życiowe wydarzenia po kimś innym. 

Uzdrowiciel-Uzdrowiony

Może to być zarówno uzdrowienie psychiczne jak i fizyczne. Chociaż zazwyczaj monada ta dotyczy uzdrawiania wpływającego na życie. Jest to zazwyczaj relacja lekarz – pacjent albo przyjaciel bądź krewny, który pielęgnuje chorego od krawędzi śmierci do całkowitego wyzdrowienia.

Ratownik-Ocalony

Relacja polegająca na ocalaniu zarówno czyjegoś życia fizycznie jak i wpłynięcie na czyjś sposób życia.

Integrator-Ekscentryk

Relacja polega na tym, że jedna osoba (ekscentryk) wymyśla oryginalne kreatywne pomysły, a druga nadaje im praktyczne zastosowanie. 

Beznadziejnie Kochający-Beznadziejnie Kochany

Relacja polegająca na nieodwzajemnionej miłości. Jedna osoba jest zakochana, a druga neutralna i nawet gdyby chciała odwzajemnić tą miłość, nie jest w stanie, bo z jakiegoś powodu czuje się zblokowana.

Namiętny-Stłumiony

To jest relacja, w której namiętna, charyzmatyczna, otwarta i impulsywna osoba łączy się ze spokojną, wyważoną, stabilną i uporządkowaną osobą.

Niezależny-Zależny

To relacja, w której jedna osoba, aby przetrwać musi polegać na innej osobie, jest zależna od drugiej. Taka osoba jest często upośledzona umysłowo lub fizycznie i potrzebuje opiekuna. Bardzo rzadko może to być również uzależnienie psychiczne jednej osoby od drugiej.

Pivot-Mediator

Polega na pojawieniu się w życiu jednej osoby mediatora, który powoduje przełom w sposobie bycia drugiej osoby. Czasem mediator podejmuje działanie lub mówi coś, co zmienia życie drugiej osoby. 

Bałaganiarz-Skrupulatny

Jedna osoba w tej relacji jest obsesyjnie schludna, druga natomiast przytłaczająco niechlujna.

Bierny-Agresywny

W tej relacji jedna osoba jest porywcza, a druga cicha i spokojna. Osoba pasywna jest albo nieświadoma agresji drugiej osoby, albo jej ta agresja nie przeszkadza, albo też jest przerażona i umęczona.

Adept-Praktykant

Relacja, w której jednak osoba opanowała umiejętność, której druga osoba musi się nauczyć w tym życiu. Adept uczy tej umiejętności praktykanta. Ta monada różni się od relacji Nauczyciel-Uczeń tym, że wymaga umiejętności, zamiast wpływających na życie prawd.

Artysta-Mecenas

To relacja, w której jedna osoba jest kreatywna, a druga sprzedaje lub publikuje jej dzieła. Może też wspierać ją poprzez przyznanie stypendium lub grantów, albo poprzez utrzymywanie, aby mogła ona tworzyć.

Dezerter-Porzucony

Jest to relacja, w której jedna osoba zostaje porzucona przez drugą, bez ostrzeżenia. W taki sposób, że wpływa to na jej stabilność lub przetrwanie.

Rozrzutny-Oszczędny

Monada ta dotyczy stosunku do pieniędzy w relacji. Jedna osoba jest szalenie ekstrawagancka, a druga powściągliwa. Oszczędna osoba uczy rozrzutną jak się kontrolować i powstrzymywać przed zbytnim wydawaniem pieniędzy. Rozrzutny może być również osobą, która ma autodestrukcyjne nawyki, a oszczędny będzie starał się wyleczyć ją z tego nałogu.

Niewinny-Wyrafinowany

To relacja, w której jedna osoba widzi życie bardzo prosto, a druga postrzega życie jako bardzo złożone. Wyrafinowany uczy niewinnego złożoności, a niewinny przywraca zaś wyrafinowanego człowieka do prawdy i prostoty życia. Przykład: Don Kichot i Sancho Panza.

Rozwiązły-Impotent

W tej relacji uczestnicy są zwykle w związku małżeńskim lub relacji seksualnej. Jedna osoba ma zwykle duże potrzeby seksualne, podczas gdy druga nie odczuwa pożądania seksualnego, jest oziębła lub niezdolna do odpowiedzi. Obie te osoby się przyciągają.

Pan-Sługa

To sytuacja, w której jedna osoba jest zniewolona przez drugą prawnie, ekonomicznie lub emocjonalnie. 

Gracz-Pionek

W tej relacji jedna osoba manipuluje drugą, która nie jest świadoma, że jest częścią większej gry.

Obrońca-Broniony

To jest relacja pomiędzy kimś kto nie może sam się bronić, gdyż jest za słaby, za młody albo brakuje mu umiejętności, żeby to zrobić, a kimś kto go broni. 

Ukryty-Ujawniony

Jest to relacja, w której jedna osoba ma jakiś sekret, a druga go odkrywa.

Oszczerca-Zniesławiony

Relacja, w której jedna osoba robi coś niewinnego, co zostaje zinterpretowane krytycznie przez drugą osobę. Osoba upowszechnia swoją podkolorowaną, negatywną, niedokładną interpretację.

Więzień-Strażnik więzienny

To relacja, w której jedna osoba dosłownie, fizycznie więzi drugą. 

Tandem

Ta monada polega na tym, że życie jednej osoby, podobne jest do życia drugiej osoby. Ludzie nagle odkrywają, że robili podobne rzeczy w swoim życiu, w tym samym czasie. 


Źródło:

JP VAN HULLE „MONADS”, michaeleducationalfoundatioon.com https://www.michaeleducationalfoundation.com/monads

David Gregg „Agreements & External Monads„, The Michael Teachings, michaelteachings.com https://www.michaelteachings.com

0 komentarz
0

You may also like

Pozostaw komentarz